NOTISA   Sweden

JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Text: Inger Lin Söderberg-Lidbeck ©
Bild: Bearbetning Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet ©

Artikeln omfattas av lagen om upphovsrätt. Text och bilder får inte kopieras och publiceras utan tillstånd av Inger Lin Söderberg-Lidbeck och Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet. Överträdelser beivras.

De tidigkristna kyrkofäderna enades efter många diskussioner om att den 25 mars var den tidpunkt på året då jungfru Maria fick besked av ärkeängeln Gabriel. Enligt Bibeln besökte ängeln Maria i sjätte månaden. Ängeln berättade för Maria att hon skulle föda en son som skulle bära namnet Jesus.

Efter att kyrkofäderna hade fattat beslut om bebådelsen firades händelsen som en högtid, Annuntiatio Mariae - Jungfru Marie Bebådelses dag, inom hela kristenheten.

I mellersta och norra Sverige kallades dagen för Vårfrudagen, eftersom jungfru Maria ofta kallades "Vår Fru". Det har gissats att det var denna folkliga benämning av högtidsdagen som givit upphov till alliterrationen "våffeldagen".

I vårt land där våffelbruken förr var populära matställen var det knappast förvånande att så skedde. Äggvåfflor som i gamla tider ansågs vara en särdeles nyttig läckerhet var dessutom en typisk vårrätt. Att äta våfflor den 25 mars har för många blivit en tradition.

I Skåne kallades dock dagen fruedag. Kanske är det därför som dagen där inte har uppmärksammats med lika flitigt våffelätande som i övriga Sverige.

Maria vid Spinnrocken. Bilden som tecknades vid slutet av 1800-talet visar Maria bebådelse som inre upplevelse. Ärkeängeln, osynlig för bildens betraktare, representeras av liljan avbildad till höger om Maria.
Copyright bearbetning Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet ©

Ett annat namn på Marie bebådelsedag var jättedag. Den kallades så därför att det var en dag då många märkvärdiga händelser ansågs ha timat. Det var datumet som var det viktiga i sammanhanget även om århundraden eller till och med årtusenden passerat mellan händelserna.

Det sades att det var just denna dag för många tusen år sedan hade världen hade skapats. Denna dag hade även Kain dödat sin broder Abel. Det var också i denna heliga stund men i en annan tid som Noak gick ut ur den ark i vilken han överlevt den stora översvämningen som hade ödelagt hela jorden. I helgonberättelserna påstods att många av martyrerna hade givit upp sin jordiska anda vid samma datum och tidpunkt som då ängeln Gabriel många år tidigare hade visat sig för Jungfru Maria.

Jungfru Maria avbildas ibland sittande vid en spinnrock när hon halvt i trans mottagit beskedet att hon skall föda Guds son. Bilden anknyter till en gammal berättelse som hävdar att Jungfru Maria var en av sju jungfrur som skulle väva en förlåt (ett draperi) till templets allra heligaste rum. Maria fick i uppdrag att spinna purpurtrådarna. Det var när hon höll på med detta som ärkeängeln gav henne beskedet. Prästerna i templet blev mycket bestörta när de fick klart för sig att Maria väntade barn. För att kontrollera att hennes berättelse om ängelns besked var riktig, lät prästerna både Maria och hennes trolovade Josef genomgå olika prövningar för att utröna om de hade syndat. Genom vattenprovet bevisade de sin oskuld. I senare tider har vattenprovet använts i samband med häxeriprocesserna.

Bebådelsen var en dramatisk händelse som under många århundraden gav konstnärerna stoff till mer eller mindre inspirerade konstverk.
Denna bild från början av 1900-talet liknar snarare ett chevalieriskt frieri än bebådelse.

Copyright bearbetning Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet ©

Vårfrudagen var i gamla tider den dag då man skulle sluta använda ljus vid sitt rbete inomhus. Det var också den dag då tranan ansågs officiellt vara återkommen till riket. Båda evenemangen reflekteras i talesättet "Tranan bär ljus i säng". På många håll i vårt land kallades även dagen trandagen. Dagen benämndes också barfotadagen i de delar av landet där vädret tillät barfotaspring vid denna tid på året. Det påstods vara härdande för barna fötterna att "springa trana", dvs. barfota denna dag.

Vårfrudagens väder var också ett riktmärke och orakelämne inför för kommande skördetid. Talesättet varnade "Frost i Vårfru natt lägger hö i hatt". Dvs. skörden skulle frysa bort och inte bli rikligare än att den fick plats i bondens hattkulle.

Marie bebådelses dag som har varit en kyrklig helg i gamla tider är det fortfarande, men firas i regel söndagen närmast Marie Bebådelsedag den 25 mars.


Text: © Inger Lin Söderberg-Lidbeck