NOTISA   Sweden

Augusti

Särskilda firardagar, nationaldagar och temadagar

Andra månaders firardagar » januari  februari  mars  april  maj  juni  juli  september  oktober  november  december 

Text: © Inger Lin Söderberg-Lidbeck
OBS! Innehållet på Notisas sidor får bara läsas här. Du får INTE kopiera texter eller bilder och lägga ut på din egen eller någon annan sida. Otillåten användning debiteras!
 

Månaden augusti har fått sitt namn efter den romerske kejsaren Augustus. Han hette egentligen Octavius vid sin födelse. Adopterades av sin släkting Julius Caesar och efterträdde honom som regent när Caesar mördades år 44 f.Kr. Han kallade sig Octavianus när han bildade det andra Romerska triumviratet år 43 f.Kr. tillsammans med Marcus Antonius och Lepidus. De tre herrarna stred inbördes och Octavianus blev sedermera år 27 f.Kr. ensam herre på täppan. Samma år förärades Octavianus hederstiteln Augustus av senaten. Denna titel använde han därefter som sitt kejsarnamn. Han regerade från år 27 f.Kr. till sin död år 14 efter Kr.
Det är denne Augustus som omtalas i Lukasevangeliet i Bibelns nya testamente och som utfärdar befallningen att hela världen skall skattskrivas. Det är av den anledningen som Jungfru Maria och Josef beger sig till Betlehem där Jesusbarnet föds.
Augustimånaden kallades i gamla Sverige och Norden för skördemånaden eller höstmånaden. I Norge och angränsande svenska områden kallades augusti också kornmånaden.
Inledningen av augusti innefattade även det välkända begreppet rötmånaden. Rötmånaden varade enligt den gamla bondepraktikan under årets kvalmigaste tid vilken ansågs infalla under juli och augusti. Sedan 1830-talet började många anknyta rötmånadens inledning till fruntimmersveckan. Fruntimmersveckan inleddes den 18 juli med Fredrik och fortsattes med Sara, Margareta, Johanna, Magdalena, Emma och Kristina. Rötmånaden brukade inledas den 22 eller 23 juli och avslutades i augusti en månad senare. Under rötmånaden ansågs det vara osunt att åderlåta sig eller att använda medikamenter. Därtill var det viktigt att äta med måtta. Gröt och soppa rekommenderades samt sådant som var syrat och saltat. Rötmånaden var farlig på många sätt. Maten blev skämd och vattnet skadligt. Luften jäste av ohälsosamma odörer. I de alltmer mörknande augustikvällarna smög sig troll och oknytt närmare gårdarna. Hunddagarna som emanerade från gamla grekiska och romerska kulturer omfattade ungefär samma tidsperiod som rötmånaden. Dagarna inleddes i äldsta tider omkring den 19 juli då stjärnan Sirius i stjärnbilden Stora hunden åter blev synlig över horisonten. Hunddagarna varade i ungefär en månad. Under senare århundraden har hunddagarna placerats på varierande datum under julimånaden och avslutats under augusti och septembermånaderna. Detta gäller specifikt inom den anglosaxiska världen.
Augusti är numer kräftätandets och surströmmingsätandets månad. Det är ganska nya traditioner. Men kanske hade de en historisk anknytning genom sältan och syran.

Augustis månadsstenar är Sardonyx och Karneol.
Zodiakens tecken i augusti är Lejonet och Jungfrun.

Traditioner och fester i augusti

Augustimånadens första dag tillägnades Petrus helgonet. Det är han som brukar kallas sankte Per och som avbildas med nycklarna till den himmelska porten. Det är också han som är ihågkommen i namnet på St Petruskyrkan i Rom. I Bibelns Matteusevangelium säger Jesus till Petrus: "Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket". Enligt den katolska kyrkan är påvarna Petrus efterträdare på jorden.

I den gamla nordiska folk-kalendern var St Per också en betydelsefull person. Hans dag kallades Peter fäng. Enligt traditionen fick Petrus denna dag besök av herrens ängel och blev befriad från det fängsliga förvar som han befann sig i. St Petrus dag var ett betydelsefullt vädermärke. Enligt allmän uppfattning skulle vädret St Pers dag vara tre veckor framåt. Efter Pers dag skulle potatisen skördas och dagen var också märkesdag för ålfisket.

Inom den katolska kyrkan firas Assumptio Mariae, Jungfru Marie upptagande till himlen den 15 augusti. Dagen kallas också Jungfru Marie himmelsfärd. Inom den ortodoxa kyrkan uppfattas dagen som Jungfru Marie dödsdag. Dagen användes för vädertydor i gamla bondesamhället men dagens väder gällde bara i två veckor. Enligt gammal tradition gällde att man bad Heliga Maria bära med sig förlorade ej välsignade barn till himlen.

Den 24 augusti när Bartolomeus har namnsdag börjar hösten och böndernas år närmar sig sakta men säkert vinterns skede. Då är det dags att ta tydor och försöka utluska hur vintern kommer att bli. Bartolomeus eller Bartolomaios var en av Jesu lärjungar. Hans helgondag infaller den 24 augusti enligt västliga kyrkan, enligt den östortodoxa kyrkan den 11 juni.

Rötmånaden brukade inledas den 23 juli och avslutades i augusti en månad senare. Under rötmånaden var det osunt att åderlåta sig eller att använda medikamenter. Därtill var det viktigt att äta med måtta. Gröt och soppa rekommenderades. Rötmånaden var farlig på många sätt. Maten blev skämd och vattnet skadligt. Luften jäste av ohälsosamma odörer. I de alltmer mörknande augustikvällarna smög sig troll och oknytt närmare gårdarna.

Hunddagarna som emanerade från gamla grekiska och romerska kulturer omfattade ungefär samma tidsperiod som rötmånaden. Dagarna inleddes enligt gamla skrifter i äldsta tider kring den 19 juli då stjärnan Sirius i stjärnbilden Stora hunden åter blev synlig över horisonten. Hunddagarna varade i ungefär en månad.
Under senare århundraden har hunddagarnas placerats på varierande datum under juli månaden och avslutats under augusti och septembermånaderna. Detta gäller specifikt inom den anglosaxiska världen.

Surströmmingspremiären infaller alltid den tredje torsdagen i augusti. En ny sed med möjlighet att bli tradition är ”Ulvötestet”. Vid detta test som genomförs årligen i SurströmmingsAkademins regi koras bästa surströmmingen. Dag och plats för eventet lördag före tredje torsdag i augusti i Ulvöhamn.

Kräftkalaset blev under slutet av 1800-talet en omtyckt tradition. Bland andra den nya välbeställda medelklassen och borgerskapet i städerna behövde anledningar till sociala sammankomster. Landsbygdens populära skördefestester gick knappast att anordna i stadslivets begränsade umgängeskretsar. Därtill gav kräftfesten ett välkommet tillfälle att visa upp sig och umgås med sina vänner på ett informellt sätt. Kräftfesten blev ett uppskattat alternativ till de formella societetsmiddagarna. Vid kräftkalasen fick man äta som man behagade. Inga komplicerade rätter serverades och etikettsföreskrifterna var fåtaliga. Man åt av sommarens överskott som vid skördefesterna. Förutom nyfångade dillkokta kräftor med färsk potatis åt man nykärnat smör, lantost, hårt och mjukt bröd. Dryckerna som serverades var gammaldags öl och kryddat brännvin, nubbe. Sjungandet av nubbevisor var mycket uppskattat och bidrog till kräftfestens uppsluppna och informella karaktär.
Under början av 1900-talet kom kräftskivan som enligt samtiden var en enklare form än kräftfesten. Skivan var en som lades i utdragsbordet istället för två. Gästerna var färre. Men tillbehören var mer moderna. Man dekorerade också med belysning och pappersgirlanger.
Kräftpest och utfiskning i svenska kräftvatten medförde behov av restriktioner både beträffande fiske och kalasande. Ett särskilt premiärdatum fanns fram till år 1982 då det ändrades till klockan 17.00 den första onsdagen i augusti. Dessa restriktioner avskaffades också. Numer gäller särskilda regler för fiske av svenska flodkräftor och de inplanterade signakräftorna. Äta frysta kräftor är tillåtet alla årets dagar, om man nu tycker det är spännande.

Historiska händelser av större och mindre betydelse i månaden augusti

Den 1 augusti år 1593 öppnas ännu en gång Uppsala Universitet efter att ha varit stängt i 13 år. Universitetet grundades redan 1477 men undervisningen var tidvis nedlagd.
----
Den 3 augusti 1492 ger sig den genuesiske upptäcktsresanden och köpmannen Christoffer Columbus i väg från den spanska staden Sevilla. Han seglar med en liten flotta med tre skepp, Santa Maria, Nina och Pinte. Avsikten med resan är att finna sjövägen till Indien. Färden går västerut. Christoffer Columbus har fått ekonomiskt stöd av det spanska kungaparet. Amerikas existens är okänd och Columbus förväntar sig att nå Indien via seglatsen över Atlanten runt jorden. När Columbus efter två månaders färd stöter på land tror han sig ha nått Indien och kallar därför befolkningen för indianer.
----
Lunds Universitet undervisade sedan år 1425 men Lund tillhörde vid denna tid Danmark. Vid 1600-talets senare del hade Sverige fem universitet förutom Lund och Uppsala också Åbo, Greifswald och Dorpat (nuv. Tartu).
----
I augusti 1774 upptäckte kemisten Joseph Priestly i Storbritannien grundämnet syre. Ett år senare publicerar han sina rön. Carl Wilhelm Scheele svensk kemist har dock upptäckt syret redan år 1773. Men han publicerar sin upptäckt först år 1777. Joseph Priestly inser inte omständigheterna vid syrets förbränningsprocess utan ansluter sig till flogistonteorin som förutsätter ett hypotetiskt ämne i förbränningsprocessen.
----
Den amerikanska flygpionjären Harriet Quimby tar sitt flygcertifikat i augusti år 1911. Hon är den första kvinnan i USA som tagit flygcertifikat. Hon omkom elva månader senare i en flygolycka.
----
Nöjesparken Gröna Lund i Stockholm invigs den 3 augusti år 1883.
----
Storbritannien förklarar krig mot Tyskland den 4 augusti 1914. Samtliga av tidens europeiska stormakter är involverade i det stora kriget sedermera första världskriget. Kriget avslutas 1918.
----
Den 27 augusti 1922 röstades i Sverige om att införa allmänt rusdrycksförbud. 48,8 procent röstade för och 50,8 procent mot "införande av fullständigt rusdrycksförbud". Konstnären Albert Engström drog sitt strå till nejröstarstacken med sin affisch - Kräftor kräva dessa drycker.
----
Den 6 augusti 1945 klockan 8.15 fällde det amerikanska bombplanet Enola Gay den första atombomben över den Japanska staden Hiroshima. Bomben hade kodnamnet Little Boy. Tre dagar senare fälldes ännu en atombomb över Nagasaki. Bomben kallas Fat man. Tusentals skadas och avlider. Japan kapitulerar den 14 augusti.

Historiska event och skandaler

Det var inte bara rusdrycksförbud som engagerade Sverige och svenskarna. Under 1700-talet infördes kaffeförbud under flera omgångar. Anledningen var att statsfinanserna var usla. Kaffeimporten ansågs kosta för mycket.
Vår egen celebritet inom det vetenskapliga området Carl von Linné var bekymrad. Enligt hans uppfattning var kaffet både nyttigt och onyttigt. Men införskaffandet av de rara bönorna förorsakade oönskade nationalekonomiska konsekvenser.
Bland kaffets hälsomeriter fanns upplivande effekter på de dystra, modererad aptit hos de glupska och minskat superi hos de omåttliga drinkarna. Dessutom hjälpte kaffet till med att minska svår huvudvärk och förjaga slöhet. Bland nackdelarna fanns sömlöshet darrhänthet avkortade graviditeter och retlighet.
För att motverka de nationalekonomiska konsekvenserna föreslog Linné att rostade bokollon skulle blandas med de dyra kaffebönorna.

När riksdagen ville minska kaffeimporten av ekonomiska skäl infördes förbud mot kaffedrickande. Dyra böter väntade dem som trotsade förbuden. Men det blev nästan en sport att anordna kafferep i lönndom. Kaffet fick många obskyra smeknamn. Rörande samkväm anordnades för de närmast sörjande av kaffets vänner. Poeter skaldade sorgesamma dikter till kaffets gudinna och begrät de tomma kaffekopparna.

Även främmande länders sändebud omfattades av kaffeförbudet, vilket ansågs vara opassande intrång i de diplomatiska rättigheterna. Sverige blev ökänt som en småsint coffebyråkrati.

Till sist gav de sparsamma byråkraterna upp. Efter 1820-talet meddelades inga fler kaffeförbud. Det skulle dröja till krigens 1900-tal innan kaffet åter blev föremål för restriktioner. Då i form av krigsransoneringar.
 


*Stjärna framför ett evenemang i listan nedan betyder att det återkommer vid olika datum olika år - t.ex. årsdag som firas viss veckodag.
 

1 augusti

Nationaldagar

Schweiz firar nationaldag med fyrverkerier den 1 augusti.

Benin uppmärksammar självständigheten från Frankrike 1960 med nationaldagsfirande den 1 augusti.

Temadagar

Hembygdsgårdens dag firas första söndagen i augusti varje år.

National Girlfriend Day - Alla flickvänners dag infaller den 1 augusti. Dagen kommer från USA och firas även i Sverige. Alla pojkvänners dag firas den 3 oktober.
 

2 augusti

Nationaldagar

Minnesdagen för den Romska förintelsen. Dagen uppmärksammas den 2 augusti. Sedan 2015 är 2 augusti minnesdag för likvideringen av romska fångar i Auschwitz-Birkenau natten mot den 3 augusti 1944.

Temadagar

Internationella ickevåldsdagen initierad av FN:s generalförsamling. Påminner oss om Mahatma Gandhis födelsedatum. Avsikten med dagen är att sprida budskapet om icke våld.

Lantbruksdjurens dag skapad av den amerikanska organisationen Farm Animals Rights Movement för att uppmärksamma förhållandena för de landlevande djur som uppföds för matproduktion. Främst fjäderfä och grisar. Dagen är omnämnd av RLF.

Skyddsänglarnas dag. Änglatron förekommer i många kulturer. Änglarna åberopas när människor befinner sig i yttersta nöd.

*Internationella öldagen 2024 uppmärksammas den 2 augusti. Dagen firas första fredagen i augusti.
Ölets dag infaller tredje onsdagen i juli. Dagen är initierad av svenska ölbryggerier. Det finns flera öldagar.
 

3 augusti

Nationaldagar
  –

Temadagar

Vattenmelonens dag den 3 augusti.

*Senapens dag firas den första lördagen i augusti. Dagen initerades inledningsvis som National Mustard Day i USA år 1992 av the National Mustard Museum. Numer firas dagen i flera länder.
Redan våra förfäder vikingarna lär ha kryddat sina galtiga kalasstekar med senapsfrön. Under 1200-talet insattes senap i farmakopen och ansågs då vara botande både utvärtes och invärtes. Utvärtes som förband vid värk. Invärtes mot illamående.
 

4 augusti

Nationaldagar
  –

Temadagar

Alla systrars dag firas den 4 augusti.
 

5 augusti

Nationaldagar
  –

Temadagar
  –

6 augusti

Nationaldagar

Bolivia firar nationaldag den 6 augusti till minne av självständigheten från Spanien detta datum år 1825.

Temadagar

Hiroshimadagen uppmärksammar minnet av den amerikanska atombomben som fälldes över den japanska staden Hiroshima den 6 augusti.

Den 6 augusti är det den internationella IPA-dagen. Dagen har funnits sedan 2011. IPA betyder India Pale Ale och är ett överjäst öl framställt med mycket humle och malt.

Den internationella dagen för god andedräkt uppmärksammas den 6 augusti.
 

7 augusti

Nationaldagar

Den 7 augusti firar Elfenbenskusten nationaldag

Temadagar
  –

8 augusti

Nationaldagar
  –

Temadagar

Drottning Silvia firar namnsdag den 8 augusti. Det flaggar vi för.

För traditionalisterna infaller kräftpremiären den 8 augusti. För de fritänkande firas kräftpremiär den första torsdagen i augusti. Andra hävdar att kräftpremiären bör firas den andra torsdagen i augusti. Alla dagarna kan förankras i regler av äldre och nyare datum. Det är kräftfiskereglerna som gäller.

Den 8 augusti uppmärksammas internationella kattdagen. Dagen är initierad av International Fund for Animal Welfare i Kanada år 2002. Den svenska kattens dag, firas den 2 december och har instiftats av Sveriges kattklubbars riksförbund, Sverak.

Lyckans dag infaller den 8 augusti. För den som inte kan få nog av lycka finns international Day of Happiness. Den dagen firas den 20 mars.

Världen firar internationella orgasmdagen den 8 augusti. Mr Alex Hirka i USA initierade dagen till sin flickväns ära. Hennes namn är obekant.
Det finns fler orgasmdagar att fira. Global Orgasm Day infaller den 22 december. Syftet med dagen är att förändra världens energi positivt med Global orgasm.
International Female Orgasm Day firades först i Brasilien år 2007. Firardatum var den 8 augusti. Initiativtagare var Arimateio Dantas, en lokal fullmäktigeledamot. Avsikten med dagen var att diskutera tabubelagda ämnen. När dagen blev alltmer internationellt känd förändrades firardatum till den 31 juli. Dagen blev också nationell.
 

9 augusti

Nationaldagar

Republiken Singapore firar nationaldag den 9 augusti.

Temadagar

Den 9 augusti uppmärksammas Internationella dagen för världens ursprungsfolk. Dagen är instiftad av Förenta nationerna.

Firandet av Rulltårtans dag är spikat den 9 augusti varje år.
 

10 augusti

Nationaldagar

Republiken Ecuador firar nationaldag den 10 augusti.

Temadagar

Larsdagen eller Larsmässan den 10 augusti uppmärksammades särskilt i gamla tider. Då togs vädertydor inför framtiden. S:t Laurentius var ett vördat helgon som lidit martyrdöden i Rom år 258. I de nordiska länderna kallades han S:t Lars. Lunds domkyrka har S:t Lars som sitt skyddshelgon.

*Loppmarknadens dag uppmärksammas 2024 den 10 augusti. Loppmarknadens dag firas andra lördagen i augusti.

Världs-lejon dagen - World Lion Day fokuserar på att bevara världens Lejon. Dagen infaller 10 augusti varje år.
 

11 augusti

Nationaldagar

Den 11 augusti firar Tchad sin nationaldag.

Temadagar
  –

12 augusti

Nationaldagar
  –

Temadagar

Internationella ungdomsdagen som är initierad av FN firas alltid den 12 augusti.

International Elephant Day - Internationella elefantdagen firade första gången den 12 augusti 2012. Syftet med dagen är bl.a. att återföra Asiatiska elefanter från fångenskap till det vilda.
 

13 augusti

Nationaldagar
  –

Temadagar

Vänsterhäntas dag firas varje år den 13 augusti. Dagen ägnas åt att fokusera på de speciella utmaningar som möter de vänsterhänta i vardagen. De vänsterhäntas dag initierades 1992 av The Left-Handers Club 1992.
 

14 augusti

Nationaldagar
  –

Temadagar

Free Comic Book Day. USA-baserad temadag dag med utdelning av gratis seriealbum. I år firas Free Comic Book Day's 20-årsjubileum 14 augusti.
 

15 augusti

Nationaldagar

Den 15 augusti firar Kongo-Brazzaville nationaldag.

Sydkorea firar nationaldagen 15 augusti.

Liechtenstein firar nationaldag den 15 augusti.

Temadagar

*Surströmmingspremiären firas alltid den tredje torsdagen i augusti.
 

16 augusti

Nationaldagar
  –

Temadagar

Berätta ett skämt-dagen infaller alltid den 16 augusti. Syftet med dagen är att göra tillvaron roligare. Tänk på att det är med skämt som med vin. Det finns torra, dåliga och utmärkta sorter, men mycket beror på handhavandet.
 

17 augusti

Nationaldagar

Den 17 augusti firas Indonesiens nationaldag.

Temadagar

*Hemlösa djurs dag uppmärksammas tredje lördagen i augusti. Dagens focus är skapa förutsättningar för omplacering av och nödvändig omsorg om hemlösa djur.

*Internationella fyrdagen firas den tredje helgen i augusti. Dagen firas lördag-söndag i Svenska fyrsällskapets regi. Firandet introducerades 1992.

*Internationella geocachingdagen - International Geocaching Day uppmärksammas tredje lördagen i augusti. Geocaching är nutidens version av att gömma nyckeln eller delta i skattjakt med hjälp av en bärbar GPS eller en smartphone.
 

18 augusti

Nationaldagar
  –

Temadagar
  –

19 augusti

Nationaldagar

Islamska republiken Afghanistans nationaldag firas den 19 augusti.

Temadagar

Internationella dagen för humanitärt arbete - World Humanitarian Day (WHD) är en FN-dag som firas den 19 augusti varje år. Dagen fokuserar på det humanitära arbete som utförs i mänsklighetens tjänst och påminner om att trots alla faror och uppoffringar fortsätter arbetet.

Luftfartsdagen uppmärksammas alltid den 19 augusti. I USA firas National Aviation Day samma datum. Pionjärerna som medverkade till att luftfarten blev vad den blev var de två Wright-bröderna. Orville som var född den 19 augusti 1871, dog den 30 januari 1948, och Wilbur som var född den 16 april 1867 dog den 30 maj 1912. I USA firas Wright Brothers Day - Orwilledagen den 17 december till minne av brödernas första lyckade flygning den 17 december 1903 i närheten av Kitty Hawk i Nordkarolina.
 

20 augusti

Nationaldagar

Ungern firar nationaldag den 20 augusti.

Temadagar

Honungens dag uppmärksammas den 20 augusti. Då är de flesta biodlare i Sverige klara med årets honungsskörd.
 

21 augusti

Nationaldagar
  –

Temadagar

Världsentreprenörsdagen firas som vanligt är för entreprenörer med hårt arbete, innovation och glatt humör den 21 augusti.

Alla pensionärers dag uppmärksammas den 21 augusti. I dessa Coronatidertider bör det firas med munskydd åt alla som vill ha munskydd överallt i det offentliga rummet. Om inte annat för att visa solidaritet och ansvarstagande.

Durspelets dag firas den 21 augusti varje år. Enligt Svenska Durspelsföreningen är avsikten med dagen att alla durspelare med sitt dragspel ska gå ut på gator och torg denna dag och spela för folket.

Den internationella FN-dagen till minnet av terrorismens offer uppmärksammas den 21 augusti varje år.
 

22 augusti

Nationaldagar
  –

Temadagar

Den 22 augusti varje år uppmärksammas Internationella minnesdagen för människor som fallit offer för våldsdåd relaterade till religion eller andra trosuppfattningar. Dagen är initierad av FN.

Internationella müslidagen firas den 22 augusti. Dagen är initierad av företaget Risenta.
 

23 augusti

Nationaldagar
  –

Temadagar

Den Europeiska minnesdagen för stalinismens och nazismens offer uppmärksammas den 23 augusti. Minnesdagen initierades av Europaparlamentet år 2009.

Den 23 augusti uppmärksammas Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande. Dagen är en FN-dag.

Den 23 augusti är det köttbullens dag. Köttbullar i olika varianter finns i hela världen. Men det är med köttbullar som med krusbär. Endast Sverige svenska krusbär har. Innan köttkvarnarnas tid gjordes färsen i skraplåda. Cajsa Warg som nämnde köttbullen i sin kokbok från mitten av 1700-talet hade knappast någon köttkvarn.Kvarnen för att mala kött var en 1800-tals innovation.
 

24 augusti

Nationaldagar

Den 24 augusti firar Ukraina sin nationaldag

Temadagar

Den 24 augusti beklagar vi Plutos degradering till dvärgplanet år 2006. Pluto räknades från upptäckten 1930 fram till 2006 som den nionde och yttersta planeten i solsystemet.

*Porslinets dag 24-25 augusti. Dagen har uppmärksammats i två decennier och hålls sista veckohelgen i augusti. Dagen brukar firas med utställningar, öppna ateljéer och visningar av tillverkning.
 

25 augusti

Nationaldagar

Uruguay firar nationaldag den 25 augusti.

Temadagar

*Arkeologidagen är ett årligt återkommande arrangemang under augustimånaden som organiseras av Riksantikvarieämbetet tillsammans med evenemang, länsmuseer och andra lokala aktörer. Arkeologidagen firas i regel den sista söndagen i augusti.
 

26 augusti

Nationaldagar
  –

Temadagar

Den 26 augusti uppmärksammas alla hundar oavsett stamtavla och livsomständigheter med en egen dag - Hundens dag. Alla hundars dag emanerar från National Dog Day i USA som firas den 26 augusti varje år. Dagen etablerades år 2004 av Colleen Paige, känd livstilsinfluenser. Valet av datum kommer av att denna dag när Colleen var 10 år adopterade hennes familj sin första hemlösa hund.

Den 26 augusti uppmärksammas Namibia-dagen som är initierad av FN.

Den 26 augusti är det Jämställdhetsdagen. Syftet med dagen är att öka förståelsen för hur egna val kan minska ojämställdhet.
 

27 augusti

Nationaldagar

Den 27 augusti firar Moldavien sin nationaldag.

Temadagar

Den 27 augusti uppmärksammas Roaul Wallenbergs dag. Denna dag delar även Stiftelen Raoul Wallenberg ut Raul Wallenberg-priset. Priset belönar bl.a. civilkurage, främjandet av människors lika värde, uppmuntrar till tolerans och motarbetar. Syftet med dagen är att minnas Raoul Wallenbergs gärning under andra världskriget och att visa det enskilda exemplets betydelse även i stora sammanhang.
 

28 augusti

Nationaldagar
  –

Temadagar
  –

29 augusti

Nationaldagar
  –

Temadagar

Internationella dagen mot kärnvapenprov infaller den 29 augusti. Dagen är initierad av FN.

*I år firas Polisens dag den 29 augusti. Polisens dag infaller sista torsdagen i augusti. Dagen är initierad av Polisförbundet för att medvetandegöra det viktiga arbete som polisen varje dag utför för människors trygghet.

Den 29 augusti firas Squaredansens dag. Dagen firas den sista lördagen i augusti varje år. Squaredansen kom till Europa från USA på 1950-talet med allt det nya amerikanska och den ungdomskultur som var typisk för denna tid. Squaredansen har utövare i många länder.
 

30 augusti

Nationaldagar
  –

Temadagar

Den 30 augusti uppmärksammas den Internationella dagen för offren för påtvingade försvinnanden. Dagen som är initierad av FN infaller alltid den 30 augusti.
 

31 augusti

Nationaldagar
  –

Trinidad och Tobago firar nationaldag den 31 augusti.

Malaysias nationaldag firas den 31 augusti.

Den 31 augusti firar Kirgizistan sin nationaldag.

Temadagar

Internationella förebildsdagen firas den 31 augusti varje år. Dagens syfte är att uppmuntra alla att själva vara en vardagsförebild och att sprida positiv inspiration. Dagen har initierats av Moa Ribjer från Sigtuna.
I USA finns National Inspirational Role Models Month som firas under november sedan år 2005. Initiativtagare Darlene House USA. Tanken bakom National Inspirational Role Models Month är att hylla sin förebild genom handling under månaden.

*Internationella bacondagen firas i år 2024 den 31 augusti, lördagen före Labor Day (USA). Vår svenska bacon kan även firas den 5 september.
 

* = Rörlig dag/vecka - årsdag som firas viss veckodag.

-----

» Se också backspegeln - händelser förr per månad.