NOTISA   Sweden

Årets månader i backspegeln
Händelser förr

Oktober - Slaktmånad 

Byt månad » Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni  Juli  Augusti  September  Oktober  November  December

Text: © Inger Lin Söderberg-Lidbeck
OBS! Innehållet på Notisas sidor får bara läsas här. Du får INTE kopiera texter eller bilder och lägga ut på din egen eller någon annan sida. Otillåten användning debiteras!


Oktober var enligt den gamla romerska ordningen den åttonde månaden. Här i Norden var månaden slaktmånad.

I Bondepraktikan skrev man sålunda om månaden:

Om löfwen icke gerna wilja falla af trän, Då blifwer det kall winter. I denna månad skall man bruka allehanda läkedom, sådana som rensa lifwet, också är getmjölk god. Ät foglakött, wilddjurskött, sedesåt, kardemumma, galliga, och dricka must, du må wäl låta dig åderslå, och bruka heta örter, akta dig för den 6 dagen att låta blod. Kommer thordön i denna månaden, det tecknar hårtdt år och stor storm. Solen löper i skorpionen, då är gott att purgera sig, och det som då begynnes, warar icke länge.

En kortfattad sammanfattning klargör att lövens fallande gav indikationer om hur man trodde att vintern skulle bli. Om vintern skulle bli kall klädde lövträden motvilligt av sig de värmande löven. Man skulle förtära sådant som rensade magen och därtill äta kraftgivande mat. Det var endast en dag som ansågs vara förkastad i oktober nämligen den sjätte. Denna dag var också olämplig som åderlåtningsdag.

I versform skrev bondepraktikan också:

Nu skall man plöja och rågen så,
Med nytt win man faten fylla må,
Nu månd kölden till oss skrida,
En warm kakelugn kan jag väl lida.

Mickelsmäss som i gamla tider var flyttdag för tjänstefolk såväl i staden som på landet behöll denna karaktär även sedan man under senare delen av 1800-talet försköt dagen till första oktober. Det skedde i samband med införandet av en borgerlig officiell tid som skulle gälla i hela Sverige. Det var vid mickaelsmässan som de årsbundna anställningskontrakten löpte ut. Någon form av bostadsförmån ingick i regel i tjänsteförhållandet, vilket medförde att när man bytte arbetsplats så bytte man också bostad. Men även vanliga hyreskontrakt hade ofta mickelsmäss som uppsägningsdag.
 


  1. Den 1 oktober år 1858 upphörde husagan, husbondens rätt att aga och kroppsligen tillrättavisa sitt tjänstefolk.
  2. Den 2 oktober år 1910 höll flygbaronen Cederström uppvisning på Djurgården i Stockholm. På den tiden kallade man flygarna aviatörer.
  3. Den 3 oktober 1924 fick AB Radiotjänst i Stockholm koncession att sända rundradio i landet.
  4. I gamla tider Fransiskus dag. Även kallad fiskardag. Denna dag ansågs det nappa bra.
  5. Den 5 oktober år 1703 dog Pompe som var karl XII:s hund. Händelsen utspelade sig i Polen.
  6. Den 6 oktober år 1911 erhöll Trollhättan villkorade stadsrättigheter.
  7. Brittsmässa, dag då man ihågkom det svenska helgonet den Heliga Birgitta. Efter Brittsmäss borde ullen kardas.
  8. Den 8 oktober år 1669 dog den framstående holländske konstnären Rembrandt. Egentligen hette han Rembrandt Harmenszoon van Rijn.
  9. Den 9 oktober år 1847 upphörde formellt rätten för svenska medborgare att äga slavar. Anledningen till att det hölls omröstning i den svenska riksdagen beträffande detta ämne var att Sverige då ägde en koloni kallad Saint-Bartélemy i Västindien.
10. Den 10 oktober år 1905 godkände norska stortinget den konvention som förhandlats fram i Karlstad gällande unionsupplösning mellan Sverige och Norge.
11. En av Sveriges första boxningsmatcher (kanske den första med fastställda regler) försiggick i Malmö den 11 oktober 1900. Platsen för kampen var Malmö Tivoli.
Den 11 oktober år 1909 bildades Sveriges industriförbund.
12. Den 12 oktober år 1642 utnämndes orten Järle i närheten av Örebro till stad. Vid tillfället fanns på platsen sex hushåll. Anledningen till stadsrättigheterna var en snilleblixt av ståthållaren Carl Bonde. Järle skulle bli exportmetropol.
13. Den 12-15 oktober år 1924 gjorde Hugo Eckener den första färden med Zeppelinare över Atlanten från Friedrichshafen till New York.
14. I gamla tider Calixtus dag, den första riktiga vinterdagen.
15. Den 15 oktober år 1909 beslöt ryske tsaren Nikolaus att Finlands män skulle slippa göra vapentjänst i ryska armén.
16. Den 16 oktober år 1905 godkände den svenska riksdagen riksaktens upphävande och unionsmärkets borttagande. Därmed godkändes i princip unionsupplösningen mellan Sverige och Norge.
17. Den 17 oktober år 1911 överlämnade den svenska psalmbokskommitten ett förslag till en ny psalmbok.
18. Lukas dag inledde slakttiden.
Den 18 oktober år 1904 organiserade sig svensk höger under benämningen "Allmänna valmansförbundet".
19. Den 19 oktober 1914 släcktes fyrar och lysbojar utefter Sveriges kuster efter påtryckningar från Tyskland.
20. Den 20 oktober år 1914 tillkännagavs att en automobil skulle börja tillverkas i Sverige. Bilen som kallades Saxon kostade nästan 3000 kronor eller fem normala årslöner att köpa.
21. Den 21 oktober 1907 beslutade kommunalfullmäktige i Stockholm att restaurangerna fick hålla öppet till kl 1 nattetid. Beslutet blev vägledande för övriga landet.
22. Den 22 oktober år 1913 sjönk den finska ångaren "Västkusten" i Vasa skärgård. Över trettio personer omkom.
23. Den 23 oktober år 1904 inrapporterades många kraftiga jordskalv i Sverige.
Den 23 oktober 1922 sjönk Svenska ångfartyget Öregrund när det var på väg till Gävle från Stockholm. Nio personer omkom.
24. I början av förra seklet var den 24 oktober vindsröjardag. Då skulle gammalt skräp slängas för att inte utgöra brandfara på vindarna.
25. Den 25 oktober 1916 invigdes den nya utbyggnaden av Trollhätte kanal.
26. Den 26 oktober 1905 upplöstes unionen mellan Sverige och Norge formellt genom undertecknandet av ett särskilt traktat.
27. Den 27 oktober år 1903 invigdes centralposthuset i Stockholm. Det påstods vara bekostat av vykortsporton. Tidens stora passion var nämligen att vya med vänner och släktingar.
28. Simons dag ansågs i gamla tider inleda trösktiden.
29. Den 29 oktober 1916 avtäcktes satyn "Bågspännaren " på Kornhamnstorg i Stockholm. Konstnären bakom verket var Christian Eriksson.
30. Den 30 oktober år 1938 avtäcktes monumentet över Karl XII:s död år 1718 vid Fredrikstens fästning i Norge.
31. Den 31 oktober år 1878 brann den berömda Eldkvarn i Stockholm. Den var belägen där stadshuset numer sträcker sitt torn

» Mer i oktober: nationaldagar, temadagar, traditioner, händelser