NOTISA   Sweden

Årets månader i backspegeln
Händelser förr

Februari - Göjemånad 

Byt månad » Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni  Juli  Augusti  September  Oktober  November  December

Text: © Inger Lin Söderberg-Lidbeck
OBS! Innehållet på Notisas sidor får bara läsas här. Du får INTE kopiera texter eller bilder och lägga ut på din egen eller någon annan sida. Otillåten användning debiteras!


Februaris namn hyllar troligen inte någon gammal romersk gud utan en etruskisk gud kallad Februus.

Februari var årets sista månad fram till 150-talet f.Kr. då Antoninus Pius var kejsare. Det beslöts även under hans regeringstid att nyåret skulle börja med januari. Detta främst p.g.a. administrativa skäl. Det blev även regel att i januarimånaden skulle de mest betydelsefulla ämbetsmännen i staten tillträda sina tjänster. Det romerska rikets expansion över land och kulturgränser medförde behovet att införa administrativa regler och därmed också kalenderordningar som var generella och gällde för alla provinser oavsett tidigare lokala förordningar.

I den nordiska kalendern kallades februarimånaden Göjemånad och i likhet med Torresmånaden sammanföll den inte helt med den romerska månaden. Göje var också en medlem av Fornjoternas ätt. Hon var dotter till Torre och enligt sagan blev hon bortrövad under vintertiden. Eftersom alla måste söka efter henne blev offret till Torre försenat. Som ett minne efter den händelsen fick Göje, som också kallades Göja eller Goe, ge namn till den månad som kom efter Torres månad.

Enligt folkboken Bondepraktikan borde man i Februaris Göjemånaden hugga sitt byggtimmer. Därtill skulle man skåda vädret under S:t Pers natt eftersom det var troligt att om det var frost under S:t Pers natt skulle det bli liknande frost under trettio dagar framåt. De förkastade dagarna i februari var den 11, 17 och 18. Åderlåtning var inte lämplig den 7 februari.
 


  1. Den 1 februari år 1713 timade den berömda kalabaliken i Bender. Karl XII stred tillsammans med 45 av sina män mot ett stort antal turkar och tartarer.
  2. Den 2 februari firades kyndelsmässa. Enlig gammal sed välsignades ljusen i kyrkan denna dag. Ordet kyndel betyder ljus. Vid kyndelsmäss högtidlighölls Jesu moder Marias kyrkogångsdag och Jesu frambärande i templet. Nu mer firas i Sverige kyndesmäss den söndag som kommer närmast den 2 februari.
  3. Den 3 februari var det i gamla tider Blasius dag. Denna dag blåstes det i jakthornen litet varstans i vårt land.
Den 3 februari år 1520 dog Sten Sture d.y.
  4. Den 4 februari år 1902 föddes den svenskättade Charles A Lindbergh. Senare i livet blev han berömd som den förste som flög över Atlanten. Hans flygplan bar namnet "Spirit of St Louis." Lindbergh dog år 1974.
  5. Den 5 februari år 1818 dog Karl XIII. Han var bror till Gustav III och farbror till den genom statskupp avsatte Gustav IV Adolf. Karl XIII saknade egna legitima arvingar. För att "trygga tronföljden" adopterade han den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte som blev Sveriges arvprins och sedermera konung under namnet Karl Johan.
  6. Den 6 februari år 1658 tågade Karl X Gustaf med sin armé över Stora Bält. Det var en oväntad köldknäpp som hade gjort manövern möjlig. I förlängningen av händelsen kom de dåvarande danska landskapen Skåne, Blekinge och Halland att övergå till Svenska kronan.
  7. Den 7 februari år 1837 dog Sveriges avsatte monark Gustav IV Adolf utomlands. Han kallade sig efter avsättningen överste Gustafsso
  8. Den 8 februari år 1875 brann tändsticksfabriken Vulcan i Tidaholm. 46 unga kvinnor omkom i branden. De omkomna begravdes gemensamt på Tidaholms kyrkogård och en minnessten restes på platsen.
  9. I gamla tider skulle fiskeredskapen vara iordningställda och lagade inför kommande fiske senast den 9 februari.
Den 9 februari år 1901 hölls de första Nordiska spelen med tävlingar i olika vintersporter. Nordiska spelen arrangerades vart annat och senare vart fjärde år fram till 1926, de flesta gångerna i Stockholm.
10. Den 10 februari 1909 beslutade Sveriges riksdag att införa rösträtt gällande för alla män över 24 års ålder utan skatteskulder.
11. Den 11 februari år 1911 ställdes Carl Larssons stora målning "Midvinterblot" ut i Nationalmuseum. Målningen mötte blandat mottagande.
12. Den 12 februari år 1908 startade den första biltävlingen med målsättningen att vara global. Tävlingen som startade i New York avgjordes drygt fem månades senare med målgång i Paris. Segrare blev en tysk herre vid namn Hans Köppen.
13. Den 13 februari år 1660 dog Karl X Gustav i Göteborg. Kungens lidande påstods av livmedikus bero på osund diet och kyla i kombination.
14. Den 14 februari år 1907 jordfästes Adolf Gustafsson av Holstein son till överste Gustafsson (Gustav IV Adolf).
Den 14 februari år 1918 införde Ryssland den gregorianska kalendern.
15. Den 15 februari Sigfrids dag markerade i bondens kalender starttid för vårens skogsavverkningar.
Den 15 februari år 1902 invigdes U-Bahn, den första tunnelbanan i Berlin.
16. Den 16 februari år 1937 ansökte USA företaget Du Pont om registrering av ett nytt patent. Patentansökan gällde en ny konstfiber kallad Nylon.
17. Den 17 februari år 1753 införde Sverige officiellt den gregorianska kalendern eller som man kallade den "Den nya stilen". Det tog dock tid innan reformen allmänt accepterades. I samband med förändringen flyttades datumet 11 dagar framåt.
18. Den 18 februari år 1915 avlystes de olympiska spel som skulle ha hållits i Berlin året därpå.
19. Den 19 februari år 1719 avrättades Baronen Georg Henrik von Götz. Han var känd som Karl XII:s behjälplige. Särskilt de nödmynt som utgavs under Karl XII:s tid hävdades vara Baron von Götz uppfinning. Avrättningen var av allt att döma ett justitiemord.
20. Den 20 februari år 1928 öppnades officiellt en telefonlinje mellan USA och Sverige.
21. Den 21 februari 1908 upprättade Sverige och Tyskland färjeförbindelse för tågoch passagerare mellan Trelleborg och Sassnitz.
22. I gamla tider kallades den 22 februari "Petter Katt". Anledningen var att denna dag innan reformationen hade högtidlighållit St Petrus uppstigande på biskopsstolen (Cathedra S Petri). Bland allmänheten var St Petrus känd som St Per, vilken ansågs vara i besittning av himmelrikets nycklar. Petter katt var den dag då hönsen började värpa.
23. Den 23 februari år 1901 blåste tornspiran på Lysekils kyrka ned.
24. Den 24 februari år 1905 förlovade sig kronprins Gustaf Adolf (blivande Gustaf VI Adolf) med prinsessan Margareta av Storbritannien. Hon var barnbarn till drottning Victoria av England. Margareta blev mycket populär kronprinsessa. Hon blev mor till fem barn. Gustaf Adolf (Carl XVI Gustafs far), Sigvard Ingrid Bertil och Carl Johan. Hon dog ung och blev därför inte Sveriges drottning.
25. Den 25 februari år 1910 flydde Dalai Lama (den 13:e Dalai lama) från Tibet till Indien. Det var de kinesiska truppernas framgångar som hotade de tibetanska buddhisternas överhuvud.
26. Den 26 februari år 1577 dog Gustav Vasas äldste son Erik XIV. Möjligen förgiftad av ärtsoppa serverad på halvbrodern Johan III:s befallning.
Den 26 februari år 1914 infördes det s.k. Brattsystemet, spritinköp per motbok.
27. Den 27 februari år 1918 lade Sveriges regering fram den sjätte propositionen gällande införandet av kvinnlig rösträtt. Propositionen antogs senare av andra kammaren men föll i den första kammaren.
28. Den 28 februari 1908 föddes prins Bertil.

» Mer i februari: nationaldagar, temadagar, traditioner, händelser