NOTISA   Sweden

Årets månader i backspegeln
Händelser förr

September - Höstmånad 

Byt månad » Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni  Juli  Augusti  September  Oktober  November  December

Text: © Inger Lin Söderberg-Lidbeck
OBS! Innehållet på Notisas sidor får bara läsas här. Du får INTE kopiera texter eller bilder och lägga ut på din egen eller någon annan sida. Otillåten användning debiteras!


I septembermånadens namn döljer sig den latinska beteckningen för talet sju. Månaden var i det Romerska rikets kalender den sjunde månaden innan kung Numa Pompilius enligt traditionen gjorde slag i saken och förlängde året med två månader till, nämligen januari och februari.

I bondepraktikan skrevs om September:

Will du weta huru det år skall gå till,
Så märk grannelig denna lärdom snill,
Tag ett ek-äpple S:t Michaelis dag,
Af hwilket du blifwer förfaren i din sak:
Är det etterkoppor, betyder ett ondt år,
Hafwer det flugor, ett medelmåttigt du får,
Är däruti maskar betyder det godt.
Är det intet, kommer helsot.
Äre ek-äpplena många och tideligen komma,
Då se hwad wintren will göra skada eller fromma,
Med mycken snö något för jul,
Derefter må då wäl löpa i skjul:
Äre ek-äpplena inwärtes sköna,
Då will det oss en god sommar röna,
Skönt korn skall wäxa i tid:
Som borttaga hungerns qwid.
Äre de inwärtes wåta och fuktig,
En wåt sommar betyder det wisserlig,
Äre de magre, då blifwer sommaren het,
Här hafwer du af ek-äpplena ett godt besked.

En kortad sammanfattning klargör att ekollonen var särdeles bra att undersöka för den som ville sia om framtidens väder och skördar. St Mikaels dag den 29 september skulle man plocka ett ekollon och studera det noga. Var det koppärrigt spåddes ett ont år. Etterkoppor som det kallades var kanske någon sorts mögel som förebådade ett svårt år. Maskar var ett bra tecken liksom ett alldeles vackert och oanfrätt ekollon. För de som bodde norr om Dalälven var det svårare att spå enligt denna metod eftersom ekarna norr om denna älv är mycket fåtaliga.

De förkastade dagarna i september var den 1 och den 18. Dagar man inte skulle åderlåta sig var den 16 och den 18.
 


  1. 1 september var det Egidii dag eller Illiansmässa. Fårklippningen börjades efter denna dag. Markerades med en ullsax på bondens almanack. Egidi eller som man också kallade honom Aegidius levde under 700-talet. Han bodde som en eremit i skogen och livnärde sig på mjölk som han fick av en hind två gånger om dagen.
  2. Den 2 september år 1914 mobiliserde Sverige. Anledningen var att Tyskland hade förklarat krig mot Ryssland.
  3. Den 3 september år 1864 exploderade nitroglycerinfabriken vid Långholmssundet. Det var Immanuel Nobel som ägde fabriken. Han var far till Alfred Nobel och Emil Nobel. Bland de fem personer som omkom var sonen Emil.
  4. Den 4 september år 1909 avslutades storstrejken i Sverige.
  5. Den 5 september år 1906 strejkade arbetare i Tidaholm. Militär tillkallades och de strejkande arbetarna arresterades. De dömdes senare till fängelsestraff.
  6. Den 6 september 1921 invigdes Helsingborgs stadsteater med en Shakespeareuppsättning "Trettondagsafton".
  7. Den 7 september år 1929 kantrade och sjönk en finsk passagerarångare "Kuru" på Näsijärvi sjö. 144 människor omkom.
  8. Den 8 september modersmässan. Den heliga jungfrun Marias föräldrar hette Joakim och Anna. Legenden berättar att det var genom genom Guds ingripande som de blev föräldrar. Anna som hade varit ofruktsam under 20 års äktenskap fick i en uppenbarelse veta att hon skulle föda en dotter som sedan skulle bli moder till Guds son. Den 8 september räknas som jungfru Maria födelsedag.
  9. Den 9 september år 1913 störtade det tyska luftskeppet "L1" i Nordsjön utanför Helgolands kust. 13 personer omkom.
10. Den 10 september år 1928 bildades den svenska lottarörelsen av Tyra Wadner.
11. Den 11 september år 1910 spelade Norge och Sverige fotbollslandskamp mot varandra. Evenemanget gick av stapeln i Kristiania nuvarande Oslo. Sverige vann med 4 - 9.
12. Den 12 september år 1900 avgick Sveriges statsminister Erik Gustaf Boström. Personliga skäl angavs. Men unionsfrågan mellan Sverige och Norge var olöst och Boström ersattes av en man mera i kung Oscar II:s smak, von Otter. Boström blev dock åter statsminister åren 1902 till 1905.
13. Den 13 september år 1321 dog italienaren Dante Alighieri. Han var bl.a. skald och skrev den berömda "Gudomliga komedin".
14. Den 14 september inföll höstens korsmässa. Enligt en gammal berättelse innebar denna korsmässa högtidlighållandet av det heliga korsets återupprättelse sedan det under 600-talet återförts till Jerusalem av perserkonungen Herakleitos. Det kors som Konstantins moder Helena hade återfunnit hade nämligen rövats bort av konung Cosdras som använt korset för att skapa kult kring sin egen person. I Sverige inleddes den tredje tingsterminen i och med denna dag. Den ansågs att svalorna lämnade Norden denna dag.
15. Den 15 september år 1655 halades den svenska flaggan på fort Kristina vid Delawarefloden i Nordamerika. I stället hissades den holländska flaggan. Den svenska kolonin hade dagen innan erkänt sig besegrade av holländarna och givit upp.
16. Den 16 september år 1918 kom Norges kung Haakon på statsbesök i Sverige. Det var oroliga tider. Tyskland och England stod inte på god fot med varandra. I Sverige härjade den fruktade "Spanska sjukan".
17. Den 17 september inföll Lamberti dag, Lamberts mässa. Enligt legenden levde Lambert under 600-talet. Han mördades under början av 700-talet.
Lambert sändes av abboten i sitt kloster ut i snön för att bedja framför ett krucifix. Detta som straff för att han hade varit alltför högljudd under aftonbönen. Abboten glömde bort att återkalla Lambert från straffet. Först i gryningen återfanns den nästan ihjälfrusne Lambert. Efter böner från bröderna och inpackning i varma fårskinnsfällar återhämtade sig den stackars Lambert. Lambert är skyddspatron för kirurger och de som har ögonlidanden.
18. Den 18 september år 1905 föddes Greta Garbo. Då hette hon Greta Gustafsson.
19. Den 19 september år 1911 föddes tonsättaren Allan Petterson, död 1980. Han komponerade bl.a. oratoriet "Vox Humana."
20. Den 20 september år 1918 dog prins Erik. Han var son till Gustav V och drottning Victoria. Han var född 1889.
21. Den 21 september inföll Matthei dag Mattsmässan. Denna dag högtidlighölls minnet av Matteus en av Jesu lärjungar. Han var verksam i Etiopien efter Jesu himmelsfärd. Enligt legenden blev han dödad av konung Hirtacus som lät halshugga aposteln. I bondens kalender avbildades denna dag en bock eftersom då bocken löper.
22. Den 22 september år 1915 invigde Nordiska kompaniet sitt nya varuhus vid Hamngatan i Stockholm. Huset är ritat av arkitekten Ferdinand Boberg. 1500 anställda skulle betjäna kunderna.
23. Den 23 september år 1905 avslutas Karlstadsförhandlingarna mellan "brödrafolken" Sverige och Norge. De militära rustningarna avbryts. Norge säkrar rätten till Kongsvingers fästning. Renbetes rättigheterna på ömse sidor om gränsen fastställs.
24. Den 24 september år 1885 uppträdde den världsberömda sångerskan Kristina Nilsson. Från Grand Hotels balkong sjöng hon "fjorton år tror jag visst att jag var" för den publik som hade samlats utanför hotellet. Panik uppstod och i trängseln dog 18 personer. Många skadades dessutom.
25. Den 25 september år 1900 höll Nobelstiftelsen sitt första sammanträde. Pehr von Ehrenheim valdes som förste ordförande.
26. Den 26 september år 1832 invigdes Göta kanals sträckning till Norrköping.
27. Den 27september år 1825 öppnades världens första järnvägsförbindelse. Den sammanband Stockton och Darlington i England.
28. Den 28 september år 1568 avrättades Göran Persson på Brunkebergs torg i Stockholm. Han är känd som Erik XIV:s rådgivare.
29. Den 29 september S:t Michaels dag. Det hölls mickelsmässmarknader vid de flesta större orter i Sverige. I och med Mikaelsmässan började vinterhalvåret. Skörden skulle då vara avslutad detta år. Pigor och drängar som önskade byta arbetsplats och arbetsgivare sade upp sig denna dag. Djuren togs in för vintern. Det blev också tillåtet igen att ha ljus tänt under de mörka höst kvällarna. Även i vår tids almanacka finns namnet Mikael. Mikael var enligt Bibeln och legenderna den främste av ärkeänglarna. Mickelsmässan flyttades med tiden till den 1 oktober.
30. Den 30 september år 1922 bildades Svenska PEN-klubben. Förebilden är den engelska Pen-club som bildats i London året innan. Pen står för poets essayists och novelists.

» Mer i september: nationaldagar, temadagar, traditioner, händelser