NOTISA   Sweden

Först hyllande vi mor, sedan kom vi att tänka på far

Text: Inger Lin Söderberg-Lidbeck
Bild: Bearbetning Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet

Artikeln omfattas av lagen om upphovsrätt. Text och bilder får inte kopieras och publiceras utan tillstånd av Inger Lin Söderberg-Lidbeck och Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet. Överträdelser beivras. För legal användning kan Notisa Bildarkivets bilder och texter dock alltid beställas från Notisa Bildarkivet Presservice: artikel@notisa.com

Redan under 1600-talet förekom idéer om att mera officiellt hylla den goda föräldrakärleken. Framförallt diskuterade man inom s.k. bildade kretsar om att det borde inrättas en särskild högtid för att hedra modern och hennes gärning. I Nederländska och tyska områden ivrades mycket för detta eftersom det var krigstider och de tappra krigsänkornas heroiska insatser var samhällsbärande och livsnödvändiga. De fäder som lämnade oförsörjda familjer var enligt tidens sätt att se redan hjältar s.a.s. eftersom de i regel hade dött en ärofull död på slagfältet för sin kung, sin tro eller för sitt fosterland. Det infördes dock ingen morsdagshögtid under vare sig 1700- eller 1800-talen.

Folkskolans Läsebok gjorde i bild och text skillnad mellan moders- och fadersrollerna
 
 
Copyright bearbetning Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet ©

Först under nittonhundratalet inrättades en särskild dag till mors ära. Det skedde då på helt andra grunder än de som hade diskuterats under 1600-talet. 1900-talets ideala moder skulle vara mera mild och tålig än 1600-talets orädda kraftkvinna.

I Sverige inrättades mors dag år 1919 efter amerikansk förebild. Drygt ett årtionde därefter väcktes i de svenska veckotidningarna frågan om det inte var lämpligt att även inrätta även en dag då man också hyllade kära far. Även detta initiativ hade amerikansk förebild.

I USA uppmärksammades de kommersiella fördelarna med mors dag ganska snabbt och tanken på att skapa en särskild dag till fars ära gynnades säkert av detta. Men när Fars dag infördes år 1919 i USA var det till följd av engagemang från YMCA (KFUM). Man ville genom införandet av fars dag visa att faderns betydelse för det uppväxande släktet var lika stor som moderns. I Amerika var fars dag en utåtriktad dag då man firade med familjeevenemang i kyrkor och teatrar. Det var familjens och familjefaderns roll i samhället som betonades.

I vårt land infördes fars dag mer som ett kommersiellt jippo under början av 1930-talet. Man lade tonvikt på det patriarkaliska i rollen och förlade därför firandet till november, Martin Luthers och hjältekonungarnas Gustav II Adolfs och Karl XII:s månad. I den anglosaxiska världen firas vanligen fars dag redan i juli.

Inom den romersk katolska kyrkan förekom redan under medeltiden firandet av en specifik fadersgestalt. I samband påsken firades S:t Josefs dag. Josef var som bekant Jesu fosterfar. Det förekom på sina håll i Europas provinser att man denna dag särskilt uppmärksammade alla fäder. Under 1800-talet anbefallde Påven Pius IX att Josefs dag skulle vara en kyrklig firningsdag.


Text: © Inger Lin Söderberg-Lidbeck