NOTISA   Sweden

Juli

Särskilda firardagar, nationaldagar och temadagar

Andra månaders firardagar » januari  februari  mars  april  maj  juni  augusti  september  oktober  november  december 

Text: © Inger Lin Söderberg-Lidbeck
OBS! Innehållet på Notisas sidor får bara läsas här. Du får INTE kopiera texter eller bilder och lägga ut på din egen eller någon annan sida. Otillåten användning debiteras!
 

Månaden juli har fått sin benämning efter den romerska kejsaren och fältherren Julius Caesar. Julius Caesar föddes år 100 f Kr i Rom och dog år 44 f Kr i Rom. Hans namn har förutom månaden juli gett upphov till titeln kejsare och tsar. I gamla tiders Norden kallades månaden juli för hömånad och ormemånad. Ormemånad hade mera betydelsen mask-månad än orm-månad, även om båda betydelserna kan ha förekommit.

Julis månadssten är Rubin.
Zodiakens tecken i juli är Kräftan och Lejonet.

Traditioner i juli

I juli är det semestertider i Norden. Begreppet semester har latinska rötter. Ordet seme'stris sammanfattar i sig betydelserna av antalet sex och månader. Uppkomsten av ordet semester relaterar till termin och fastställda ämbetstider med varaktighet i sex månader. Liksom i det gamla Romarriket förekom det i det militära att vissa uppgiftsorienterade ämbeten innehades i sexmånadersperioder, följt av viss ledighet.
I gamla tider flyttade man till fäbod eller till annat enklare boende på gården under sommartid. Innan det fanns semesterlagstiftning i Norden förekom att man avtalade om viss ledighet i amband med skörd och flyttning till ny arbetsgivare. Dessa ledigheter var obetalda och bekostades av den som råkade bli ledig mellan två arbeten eller som bytte arbetsgivare. Arbetarrörelsen drev krav på att industrins arbetare skulle få rätten till betald semester.
År 1938 lagstadgades i Sverige att alla arbetare skulle ha rätt till två veckors semester. 1951 utvidgades semesterätten till tre veckor. År 1963 lades ytterligare en vecka till semestern. År 1977-78 fick Sverige 5 veckors semester.

Fruntimmersveckan inleds den 18 juli med namnsdagarna Fredrik och Fritz; veckan fortsätter den 19:e med Sara som följs av Margareta och Greta den 20 juli, Johanna firas den 21, Magdalena och Madeleine har sina namnsdagar den 22, Emma och Emmy firas den 23 juli. Kristina och Kerstin avslutar fruntimmersveckan den 24. Enligt traditionen skall fruntimmersveckan vara regnig.

Rötmånaden brukar inledas den 22-23 juli och avslutas en månad senare. Rötmånaden är enligt traditionen den osundaste tiden på året. Då skall åderlåtning och medikamenter undvikas.

Hunddagarna som emanerade från gamla grekiska och romerska kulturer omfattade ungefär samma tidsperiod som rötmånaden. Dagarna inleddes enligt gamla skrifter i äldsta tider kring den 17-19 juli då stjärnan Sirius i stjärnbilden Stora hunden åter blev synlig över horisonten. Hunddagarna varade i ungefär en månad.
Under senare århundraden har hunddagarnas placerats på varierande datum under julimånaden och avslutats under augusti- och septembermånaderna. Detta gäller specifikt inom den anglosaxiska världen.

Historiska händelser av större och mindre betydelse i månaden juli

Den 1 juli år 1855 utkom Sveriges första frimärke. Det var ett skilling banco märke som avbildade en vapensköld. Mest känt bland Sveriges tidiga frimärken är det gulfärgade skilling banco-märke som anses vara ett feltryck.
----
Den 1 juli 1997 överlämnades kolonin Hongkong till Kina. Kolonin hade då varit i Storbritanniens ägo sedan år 1842.
----
Den 1 juli år 2000 invigs Öresundsbron och öppnas för biltrafik.
----
Den 2 juli firades Marie Besökelse dag. Dagen som hade katolskt ursprung fanns i almanackan fram till år 1901 och benämndes Visitatio Mariae. Enligt gammal kristen tradition inledde Jungfru Maria ett besök hos sin fränka Elisabet denna dag. Besöket varade tre månader. Elisabet väntade liksom Maria barn. Elisabet blev mor till Johannes Döparen.
----
Den 2 juli år 1865 bildades Frälsningsarmen i Storbritannien.
----
Amelia Erhart kvinnlig flygpionjär försvinner under sitt försök att genomföra den första jordenruntflygningen. Sista livstecknet noterades 2 juli 1937 över Stilla havet. Hon har ej återfunnits.
----
Karin Månsdotter, den enkla kvinnan av folket som äktades av Erik XIV, blev Sveriges krönta drottning den 5 juli 1568.

Blodkurer som inte alltid lyckades

I gamla tider trodde de flesta att själva livskraften fanns i blodet. Därför vårdade man sin kropp med åderlåtningar och koppning. Kurerna som i utfördes under vissa dagar syftade till att vidmakthålla balansen i kroppsvätskorna som förutom blod var svart och gul galla samt slem. Då och då tömde man ut litet gammalt blod för att ge plats för nytt och friskt. Det ansågs hälsosamt. Den som ville kalla sig frisk måste vara vid sunda vätskor. Under senare delen av medeltiden började läkare att experimentera med att fylla på nytt blod i sjuka patienters ådror. Först vidtogs åderlåtning varefter nytt blod fylldes på. Hemska rykten florerade om att barn rövades bort och tappades på blod. Kyrkan förbjöd hela idén med blodtransfusion mellan människor eftersom det ansågs vara synd. Däremot tilläts användning av blod från kalv och får.
Bland en av de tidigaste beskrivningarna om en transfusion förekommer berättelsen om unge friherren Erik Bonde från Örebro som år 1667 blev svårt sjuk under sin första resa utomlands. Han befann sig i Paris där läkaren Jean Baptiste Denis var livläkare vid solkungen Ludvig XIV:s hov. Jean Baptiste Denis revolutionerande metod att kurera sjuka var att ge dem blod från får och kalv. Den 13 juli några timmar efter insjuknandet får Erik sin första transfusion av fårblod. Allt förefaller att gå väl. Läkaren beslutar att ge ytterligare en transfusion nästa dag. Men efter nästa transfusion avlider Erik Bonde den 14 juli år 1667.
 


*Stjärna framför ett evenemang i listan nedan betyder att det återkommer vid olika datum olika år - t.ex. årsdag som firas viss veckodag.
 

1 juli

Nationaldagar

Den 1 juli firar Burundi sin nationaldag.

Rwanda firar nationaldag den 1 juli.

Den 1 juli är det klang och jubeldag i Somalia då man firar nationaldag.

Kanada firar sin nationaldag den 1 juli.

Den 1 juli firas Madeira-dagen på Madeira.

Temadagar

Den 1 juli celebreras silikonbröstens dag. Innan det fanns silikon bättrades bröstprofilen med parafininsprutningar.

*Internationella dagen för kooperativ infaller år 2023 den 1 juli. Dagen för kooperativ som är initierad av FN äger rum första lördagen i juli.
 

2 juli

Nationaldagar
  –

Temadagar

Rosens Dag infaller den 2 juli när Rosa har namnsdag.
Rosens Dag är ett gemensamt initiativ för Svenska Rosensällskapet, Programmet för Odlad Mångfald (POM) och GRO Plantskolor. Målsättningen är att öka intresset för rosor.
 

3 juli

Nationaldagar

Den 3 juli firar Belarus, tidigare Vitryssland, sin nationaldag.

Temadagar

*Nationella orgasmdagen infaller den första fullmånen efter midsommar vilket år 2023 är den 3 juli.
 

4 juli

Nationaldagar

Den 4 juli firar USA sin nationaldag. Den 4 juli 1776 i Philadelphia undertecknades den amerikanska självständighetsförklaringen.

Katalonien firar sin nationaldag, Diada, den 4 juli.

Temadagar
  –

5 juli

Nationaldagar

Venezuelas nationaldag firas den 5 juli.

Den 5 juli firas Kap Verdes nationaldag.

Temadagar
  –

6 juli

Nationaldagar

Den 6 juli firar Malawi nationell självständighetsdag till minne av frigörelsen från Storbritannien år 1964.

Den 6 juli firas Komorernas självständighetsdag från Frankrike år 1975.

Temadagar

Finland flaggar denna dag den 6 juli Eino Leino-dagen som ägnas dikten och sommaren. Eino Leino hette egentligen Einar Leopold Lönnbohm. Han föddes den 6 juli 1878 och dog den 10 januari 1926. National skald och författare.

Den 6 juli är det dags för internationella kyssdagen. Dagen initierades för att påminna om betydelsen av närhet och kärlek.
 

7 juli

Nationaldagar

Salomonöarna firar nationaldag den 7 juli. Man firar den självständighet från Storbritannien som man fick 1978.

Temadagar
  –

8 juli

Nationaldagar
  –

Temadagar
  –

9 juli

Nationaldagar

Den 9 juli firar Palau konstitutionsdagen.

Sydsudan firar in självständighetsförklaring från år 2011 den 9 juli.

Temadagar

Den 9 juli uppmärksamma dagen för oskadliggörandet av handeldvapen.
 

10 juli

Nationaldagar

Den 10 juli firas Bahamas nationaldag.

Temadagar

Porslinsblommans dag - Hoyadagen firas den 10 juli.
 

11 juli

Nationaldagar

Den 11 juli firar Mongoliet nationaldag.

Temadagar

Den 11 juli uppmärksammas FN:s befolkningsdag. Syftet med dagen är att öka medvetenheten om global fattigdom och reproduktiv hälsa. Dagen initierades 1989 ett par år efter att "the Day of Five Billion" den 11 juli 1987 hade passerat då världens befolkning nådde fem miljarder människor.

Dags för råkost den 11 juli den internationella råkostdagen.

Minnesdagen för Srebrenica. Den 11 juli varje år uppmärksammas den internationella minnesdagen för Srebrenica. Dagen har initierats genom en EU-resolution år 2009.
 

12 juli

Nationaldagar

Republiken Kiribatis firar nationaldag den 12 juli.

Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe belägena i Västafrika celebrerar nationaldag den 12 juli.

Temadagar

Fulhetens dag firas den 12 juli. Men det är säkert med fulheten som med skönheten. Det är betraktarens öga som avgör.
 

13 juli

Nationaldagar

Montenegros nationaldag infaller den 13 juli.

Temadagar

Paltdagen uppmärksammas den 13 juli. Kärt barn har många namn. Palten har många varianter bl.a. Pitepalt från Norrbotten, fejtkams från Jämtland och blodpalt från Småland.

Internationella rock and roll dagen. Den internationella rock and roll-dagen emanerar från minnet av den 13 juli 1985. Dagen då Rockens giganter och Live Aid samlade in 30 miljoner pund till välgörenhet.
 

14 juli

Nationaldagar

Den 14 juli firas Frankrikes nationaldag.

Temadagar

Kronprinsessan Victoria föddes den 14 juli 1977. Hon fick namnen Victoria Ingrid Alice. Sedan sin tvåårsdag har kronprinsessan Victoria firat sin födelsedag på Solliden på Öland.

*Internationella kebabdagen firas den andra fredagen i juli varje år.
 

15 juli

Nationaldagar

Tornedalingarnas dag högtidlighålls den 15 juli. Det sker med hissandet av flaggan som kallas Meänflaku. Den har tre färger: gul, vit och blå. Färgerna symboliserar den sommarblå himlen, den gula solen och de vita snövidderna. Flaggan är tornedalingarnas samlande symbol. Herbert Wirlöf är symbolens upphovsman. Flaggan hissades för första gången 2006 och den hissades av föreningen Meänmaa första gången 15 juli 2007.

Temadagar

Världsdagen för ungdomars talanger uppmärksammas den 15 juli. Dagen är initierad av FN.
 

16 juli

Nationaldagar

*Skånska flaggans dag firas den 16 juli år 2023. Sedan 1967 har firas den tredje söndagen i juli. Skånska flaggan har gult kors på röd botten.

Temadagar

*Baddräktsfria dagen firas år 2023 den 16 juli. Dagen infaller den tredje söndagen i juli och är initierad av Federación Espanõla de Naturismo.
 

17 juli

Nationaldagar
  –

Temadagar

Världsemojidagen - World Emoji Day firas den 17 juli varje år. Dagens syfte är spridandet av emoji användandet.

Världsdagen för internationell rättvisa firas den 17 juli i hela världen för att uppmärksamma internationell straffrätt och grundandet av den internationella brottmålsdomstolen i Haag den 17 juli 1998.
 

18 juli

Nationaldagar

Mandela-dagen, Nelson Mandelas dag firas den 18 juli på Nelson Mandelas födelsedag. Dagen initierades av FN:s generalförsamling i november 2009 för att hylla Nelson Mandela.

Temadagar
  –

19 juli

Nationaldagar
  –

Temadagar

*Den 19 juli firas Ölets dag år 2023. Dagen som initierades år 2012 av branschorganisationen Sveriges Bryggerier uppmärksammas den tredje onsdagen i juli. Dagen tillägnas även den mytiske gestalten Gambrius som enligt sagorna uppfann och bryggde det första ölet.
 

20 juli

Nationaldagar

Colombias nationaldag infaller den 20 juli.

Temadagar

Internationella schackdagen är en FN-dag som firas den 20 juli varje år sedan 1966.
 

21 juli

Nationaldagar

Den 21 juli firas Belgiens nationaldag.

Temadagar
  –

22 juli

Nationaldagar
  –

Temadagar

Pi-approximationsdagen uppmärksammas 22 juli eftersom 22/7 (22 delat i 7) är en approximation av pi som är något bättre än 3,14.
 

23 juli

Nationaldagar

Egyptens nationaldag infaller den 23 juli.

Temadagar

Varmkorvens dag den 23 juli firas inte bara i Sverige. Men varmkorv är ett eget svenskt begrepp. Hot Dog är ett mer internationellt begrepp för företeelsen.
 

24 juli

Nationaldagar
  –

Temadagar

Internationella BDSM-dagen celebreras den 24 juli. RFSU och Stockholms BDSM firar med picknick i Tantolunden, om det inte blir regn.

Drive Thru- eller Drive In-dagen uppmärksammas den 24 juli runt om i världen, inte bara på hamburgerrestauranger utan även t.ex. biltvättar.
 

25 juli

Nationaldagar
  –

Temadagar

Trä nålen-dagen den 25 juli är knappast någon firningsanledning för den som saknar nålpåträdare. Men övning ger färdighet. Därför, öva på!
 

26 juli

Nationaldagar

Liberias nationaldag infaller den 26 juli.

Den 26 juli firas Maldivernas nationaldag.

Temadagar

Bellmansdagen firas varje år den 26 juli. Dagen hyllar minnet av Carl Michael Bellman. Första gången hölls minnesfesten år 1829 vid nuvarande Bellmansro på Djurgården i Stockholm. Vid detta tillfälle invigdes Bellmansbysten på platsen. Skalden Carl Mikael Bellman föddes och dog i februari. Han dog år 1795 bara 55 år gammal.

Esperantodagen firas alltid den 26 juli. Esperanto är ett hjälpspråk som skapats för att fungera internationellt. Språket är namngivet efter Doktoro Esperanto som är en pseudonym för Dr Zamenhof som skapade språket år 1887.
 

27 juli

Nationaldagar
  –

Temadagar

Sju sovares dag, sjusovardagen högtidlighålls den 27 juli. Dagen var helgondag i Sverige fram till år 1901. De sju sovare som dagen gällde var sju kristna män som levde under kejsar Decius tid på 200-talet. De hamnade i onåd när de inte lydde kejsarens befallning att ge upp sin kristna tro. De förberedde sig inför martyrdöden, gav bort sina ägodelar till de fattiga, men flydde sedan till en grotta i berget Celion. Kejsaren fann deras gömställe och lät mura igen grottan. Kejsaren hoppades att de unga männen skulle törsta och svälta ihjäl. Men de sju martyrerna föll i djup sömn som avbröts ett par hundra år och några kejsare senare. Kejsaren ville bygga ett nytt stall och lät sina arbetare öppna grottan. De sju sovarna vaknade. Kejsaren som hette Theodosius kom till platsen för att med egna ögon beskåda de sju unga männen. De berättade sin historia varefter de lade sig ner, somnade och dog. Enligt gammal folktro var sju sovares dag en orakeldag. Regnade det denna dag skulle det regna i sju veckor. Den som kom sist upp ur sängen denna morgon skulle vara trött hela året.

Gå på styltor-dagen firas alltid den 27 juli med styltgång.
 

28 juli

Nationaldagar

Perus nationaldag infaller den 28 juli.

Temadagar

Världsheppatitdagen infaller den 28 juli. Dagen är initierad av världshälsoorganisationen WHO. Syftet med dagen är att uppmärksamma hepatiter, olika slag av gulsot, som är ett stort hälsoproblem.

Jakttornets dag är den 28 juli. Denna dag bör alla innehavare av jakttorn pyssla om sina torn. Röja upp omkring dem, lappa och laga tornen där det behövs.
 

29 juli

Nationaldagar

Ólavsøka firas på Färöarna som nationaldag. Färöarna tillhör Danmark men har stort mått av självstyre.

Temadagar

Internationella Tigerdagen den 29 juli intresserar vi oss för världens största kattdjur.

Lasagnens dag den 29 juli uppmärksammas bäst med en god lasagne.
 

30 juli

Nationaldagar

Republiken Vanuatus tidigare nya Hebriderna firar nationaldag den 30 juli.

Marockos nationaldag firas den 30 juli.

Temadagar

Internationella dagen mot trafficking av personer uppmärksammas den 30 juli. Dagen är initierad av UNICEF.

Världsbroderidagen infaller alltid den 30 juli. Dagen är initierad av Broderiakademin år 2011. Broderidagen är en svensk firardag som kan bli internationell.

Pocketbokens dag firas med läsning den 30 juli. Första pocketböckerna anses vara utgivna under 1930-talet av Penguin Books. Men redan under 1800-talet utgavs böcker i fickformat och med mjuka pärmar. Det var böneböcker, sångböcker, böcker om hönsskötsel, trädbeskärning och liknande. Även i skolbokssammanhang förekom pocketformatet.
 

31 juli

Nationaldagar
  –

Temadagar

Systemadministratörernas dag firas den 31 juli. Dagen uppmärksammas sedan år 1999.

Dagen för ovanliga instrument infaller den 31 juli. Bland ovanliga instrument kan nämnas ångorgel, sälgflöjt och tumpong. Tumpong är en bambuflöjt från Filippinerna.
 

* = Rörlig dag/vecka - årsdag som firas viss veckodag.

-----

» Se också backspegeln - händelser förr per månad.