NOTISA   Sweden

Juni

Särskilda firardagar, nationaldagar och temadagar

Andra månaders firardagar » januari  februari  mars  april  maj  juli  augusti  september  oktober  november  december 

Text: © Inger Lin Söderberg-Lidbeck
OBS! Innehållet på Notisas sidor får bara läsas här. Du får INTE kopiera texter eller bilder och lägga ut på din egen eller någon annan sida. Otillåten användning debiteras!
 

Junimånaden
Månaden juni har fått sin benämning efter den romerska gudinnan Juno. Juno var den moderliga beskyddarinnan för både staden och staten Rom. Hon var Jupiters maka och mor till flera gudomligheter bl.a. Mars, Vulcanos och Juventas. Junos speciella symbol var påfågeln.
Gamla tiders nordbor kallade juni för sommarmånad eller midsommarmånad. Månaden var sedan urminnes tider de magiska nätternas och livskraftens speciella tid. När Norden kristnades omgestaltades forngudarna för att harmonisera den gamla religionen med kristendomens värderingar.

Junis månadsstenar är alexandrit och smaragd
Zodiakens tecken i juni är Tvillingarna och Kräftan

Högtider och traditioner

Den 6 juni firar Sverige sin nationaldag och Svenska Flaggans dag. Datum som firandet relaterar till: Den 6 juni 1523 valdes Gustav Eriksson Vasa valdes till kung i Sverige och 1809 års regeringsform skrevs under den 6 juni 1809. Regeringsformen gällde fram till 1974 års regeringsform.

Sveriges skolor avslutar läsåret i juni, därefter inträder sommarlov.

2023 infaller sommarsolståndet den 21 juni, årets längsta dag på norra halvklotet. Denna dag står solen högst på himlen och dygnet är ljusare än något annat dygn. I nordligaste Sverige går solen inte ner.

Sverige firar midsommarafton den fredag som infaller mellan den 19 och 25 juni. Påföljande lördag firas midsommardagen. Finland firar enligt samma regler. Men där kallas midsommaren Juhannus efter Johannes Döparen. Islänningarna kallar sin midsommar för Jonsmessa. I Danmark och Norge firas Sankt Hans.

Innan år 1952 firade vi i Sverige midsommarafton den 23 juni till minne av Johannes Döparen som ansågs ha födelsedag den 24 juni. Detta datum fastställdes i enlighet med uppfattningen att Johannes Döparen föddes exakt sex månader innan Jesus.
Men nya tider krävde ordning och reda på arbetsdagarna. Rörligt helgfirande blev lösningen.

Historiska händelser av större och mindre betydelse i månaden juni

• Den 8 juni år 793 överföll vikingar klostret Lindisfarne i England.

• Den 9 juni år 1922 samlade Ålands lagting för första gången. Därmed inleddes Ålands självstyrelse.

• När Vostok 6 sköts upp den 16 juni 1963 med den sovjetiska kosmonauten Valentina Teresjkova ombord fick världen sin första kvinna i rymden.

• Den 17 juni år 1631 dog Mumtaz Mahal i barnsäng när hon födde sitt fjortonde barn. Hon var den indiske stormogulen Shah Jahans favorithustru. Han beslöt att till sin favorithustrus minne och ära uppföra Taj Mahal. Arbetet tog honom tjugo år. Han hade även tänkt bygga ett liknande storslaget minne över sig själv men hann inte.

• Den 18 juni år 1842 bestämdes genom nådig stadga från Kung och regering att samtliga rikets barn skulle gå i skola och åtnjuta folkundervisning. I varje stadsförsamling och socken skulle finnas en skola med lärare. Beslutet genomfördes under flera år och snåla sockenmän satte sig på tvären men skolreformen utfördes.

• Kronprinsessan Victoria och prins Daniel gifte sig den 19 juni år 2010 i Stockholms Storkyrka.

• När Lars "Lasse-Maja" Molin-Larsson dog den 4 juni år 1845 i Arboga avslutades ett mycket märkligt och omtalat människoöde. Lars "Lasse-Maja" var född den 5 oktober 1785 i torpet Nöden i byn Djupdalen i Västmanland. Hans föräldrar var skräddaren Lars Olsson och änkan Stina, född Olsdotter. Modern var välbeställd genom arv och släktskap med en bergsmanssläkt men efter sitt äktenskap med skräddaren kom hon och maken på obestånd. När gossen Lars kom till världen var familjen inte välbeställd.
Den unge Lars beskrevs som skalkaktig men gladlynt. Han var ointresserad av arbete och hantverk men snillrik i andra sammanhang. Han hade därtill en särskild fallenhet för tjuvnad. Dock stal han inte från fattiga. Redan i tidig ungdom dömdes han till spöstraff för sina stölder.
Det var Lasse-Majas obskyra identiteter som fascinerade samtid och eftervärld. Namnet Lasse-Maja kom enligt hans senare utgivna egen självbiografi från torpardottern Maja, som han gömde sig hos efter en av sina stöldturnéer. Han blev påkommen av Maja när han tog på sig hennes kläder. Maja lär ha utropat - Ack! hvad du ser prägtig ut i fruntimmerskläder! Därpå ropade hon på sina föräldrar för att de skulle se hur väl Lasse passade i hennes kläder.
Enligt sin självbiografi levde Lasse-Maja periodvis omväxlande som man och som kvinna. Lasse-Maja beskrev manskläderna som bekväma vid stölderna. Kvinnokläderna kom väl till pass när det gällde att gömma sig för polisen eller när han arbetade som piga, hushållerska, eller som prostituerad.
Geografiskt var Lasse Majas stölder och andra verksamheter koncentrerade främst till Örebro, Stockholm och Västerås. Han var bara 19 år när han kom till huvudstaden för första gången. Det tycktes bli en inspirerande upplevelse för honom. Han lärde känna nya människor med likartade intressen. Efter flera stöldturnéer, bestraffningar och spektakulära rymningar blev han dömd till livstids fängelse. Främsta orsaken var en stöld av kyrksilvret i Järfälla kyrka.
Efter vedertaget skam- och spöstraff fördes han till Marstrand och Karlstens fästning för att där avtjäna livstidsdomen.
På Karlstens fästning blev Lasse-Maja en attraktion. I tidningarna annonserades om utflykter och besök hos fästningsfångarna. Lasse-Maja hade mycket att berätta från sitt ovanliga leverne både som man och som fruntimmer. Berättelser och försäljning av enklare souvenirer var inkomstbringande. Lasse-Maja som under sina fruntimmerseskapader också lärt sig att laga mat blev en uppskattad kock under sin tid på fästningen. År 1833 utkom hans självbiografi i bokform. Troligen nedtecknad med hjälp av någon som var bättre skrivkunnig än vad han själv var. Boken blev en säljsuccé inte minst de mycket frispråkiga avsnitt som skildrade hans tid på bordell som kvinna och kärleksrelationer med både män och kvinnor.
Det förekom flera celebra besök vid fästningen. Höjdpunkten var när kronprins Oskar besökte Marstrand 1835. Lasse-Maja blev då inbjuden till kronprinsens båt för att berätta sina historier. År 1838 benådades Lasse-Maja av Oskars far kung Karl XIV Johan.
Året därpå lämnade han fästningslivet och började resa runt i landets gästgivargårdar för att berätta om sina eskapader. Men han var en sjuklig och åldrad man. Den sista tiden tillbringade han på sitt egena boställe i Arboga mellan utflykterna. Stadsläkaren i Arboga vårdade Lasse-Maja in i det sista. Han fick två goda råd som läkararvode. Sätt stadiga nattluckor framför alla fönster och skaffa en skällande knähund. - Då får doktorn säkert skydd mot kringstrykande tjyvar.
Lasse-Maja begravdes vid Heliga Trefaldighetskyrkan i Arboga.


*Stjärna framför ett evenemang i listan nedan betyder att det återkommer vid olika datum olika år - t.ex. årsdag som firas viss veckodag.
 

1 juni

Nationaldagar

Samoa firar nationaldag den 1 juni.

Temadagar

Mobilfria dagen uppmärksammas den 1 juni. Dagen uppmärksammas den 1 juni varje år sedan 2002. Initiativtagare till temadagen är Mossenmarkska ljudfonden. Syftet med dagen är att alla skall stänga av sina telefoner för att vila öron och sinnen.
 

2 juni

Nationaldagar

Den 2 juni firar Italien nationaldag.

Temadagar

*Internationella Donutdagen firas den 2 juni. Dagen som firas första fredagen i juni är initierad av Frälsningsarmén.
 

3 juni

Nationaldagar
  –

Temadagar

Cykelns dag - World Bicycle Day som firas den 3 juni är initierad av FN. Syftet med dagen är att sprida medvetenhet om cykeln som ett redskap för att förbättra kondition och hälsa.

*Ångans Dag firas första lördagen i juni. Dagen är en årlig högtidsdag lokalt arrangerad i Mariefred av företagarföreningen imariefred.nu.

Den 3 juni uppmärksammas klumpfotens dag. Detta datum år 1914 föddes läkaren Ignacio Ponceti i Spanien. Hans livsverk var att skapa en metod som framgångsrikt behandlade klumpfot.
 

4 juni

Nationaldagar

Den 4 juni firar Italien nationaldag.

Temadagar

Den 4 juni uppmärksammas den internationella FN-dagen för barn som blivit offer för aggression. Dagen initierades av FN:s Generalförsamling 1982 med anledning av att många palestinska och libanesiska barn drabbats i samband med kriget med Israel. Syftet med dagen är att uppmärksamma barn i hela världen som utsatts för fysiska, mentala och känslomässiga övergrepp.

Den 4 juni firas Assistansens dag. I mer än 20 år har personlig assistans hjälpt människor med funktionsnedsättningar möjlighet till ett självständigt liv.
 

5 juni

Nationaldagar

Den 5 juni firar Danmark sin Grundlovsdag.

Temadagar

*Första helgfria måndagen i juni, år 2023 den 5 juni kl 15.00, testas hesa Fredrik, dvs. varningssystemet VMA, i de kommuner i Scerige som har sirener eller s.k. tyfoner för detta ändamål. Varningssignalen är till för att varna för allmän fara. Men nu är det bara fråga om ett test, som signaleras första helgfria måndagen var tredje månad.

Världsmiljödagen - World Environment Day firas den 5 juni och är en del av Förenta Nationernas miljöprogram - UNEP - United Nations Environment Programme.

Alla vänners dag uppmärksammas den 5 juni. Syftet med dagen är att upprätthålla kontakten mellan vänner. Vänskapens dag firas i många länder vid olika tidpunkter.

Den 5 juni uppmärksammas barfotadagen. Denna dag gäller att skor och strumpor tas av och fötterna får njuta närkontakt med moder jord.

Den 5 juni är den internationella dagen mot illegalt, orapporterat och oreglerat fiske IUU Illegal, Unreported, Unregulated Fishing. IUU-fiske är ett globalt problem som utarmar havens resurser och försämrar möjligheter till en hållbar utkomst. Stärkt kontroll och övervakning kräver ökat samarbete på internationell nivå. Den internationella dagen mot IUU-fiske initierades år 2017.
 

6 juni

Nationaldagar

Den 6 juni firar Sverige sin nationaldag och Svenska Flaggans dag. Datum som firandet relaterar till är den 6 juni 1523 valdes Gustav Eriksson Vasa valdes till kung i Sverige och 1809 års regeringsform skrevs under den 6 juni 1809. Regeringsformen gällde fram till 1974 års regeringsform.

Temadagar

Dagen D som uppmärksammas den 6 juni högtidlighåller minnet av de allierades landstigning i Normandie under andra världskriget. Landstigningen inleddes tisdagen den 6 juni 1944, med början klockan 06:30.

Fruktens dag uppmärksammas den 6 juni. Dagen började firas på Skansen under 1970-talet. Avsikten med dagen var att främja fruktkonsumtionen.

Färskpotatisens dag som firas den 6 juni har sina rötter i den skånska myllan bl.a. hos potatisodlare från på Bjäre- och Kullahalvöarna i Skåne.

Den 6 juni firas Sillens dag. Arrangemangen kring dagen som brukar samla sillens många vänner bör anpassas till rådande restriktioner och allmän försiktighet.

Den 6 juni uppmärksammas stora lupinbekämpardagen. Då ska vi gå loss på dessa vackra blomster med liar, spadar och liknande. Lupiner är en invasiv art från Nordamerika. Den tar växtplats från flera av våra inhemska arter och binder kväve vilket gör marken näringsrik. Detta påverkar floran och insekterna.

Den 6 juni på Sveriges Nationaldag firas också Motorhistoriska Dagen. Medlemsklubbarna i Motorhistoriska Riksförbundet som arrangerar Motorhistoriska Dagen manifesterar under dagen det fordonshistoriska kulturarvet i hela landet genom framföra gårdagens fordon på våra vägar.
 

7 juni

Nationaldagar
  –

Temadagar

Den 7 juni firas Punkens Dag. Punkens Dag har initierats i Eskilstuna av Jörgen Bröms.
 

8 juni

Nationaldagar
  –

Temadagar

Den 8 juni uppmärksammas Världshavens dag - World Oceans Day. Dagen initierades av FN år 2008
 

9 juni

Nationaldagar

Åland firar självstyrelsedagen den 9 juni.

Temadagar

Den 9 juni uppmärksammas den internationella arkivdagen. Dagen initierades år 2009 och firas den 9 juni, det datum då International Council on Archives grundades år 1948.
 

10 juni

Nationaldagar

Den 10 juni firas Portugals nationaldag

Temadagar

*Mördarsnigelns otursdag inträffar den 10 juni 2023, ett initiativ på Facebook av trädgårdsodlaren Emelie Birgersson. Det gäller att tidigt på säsongen avliva så många som möjligt av de spanska skogsniglarna som på senare år invaderat Sverige. Dagen lär komma igen vid lämpligt datum nästa år.

*Världstickningsdagen World-Wide Knit in Public Day firas i år den 11 juni men den pågår till den 19 juni. Dagen initierades av Danielle Landes år 2005. Den mycket långa dagen firas från andra lördagen i juni till söndagen påföljande vecka.

*Andra lördagen i juni, i år den 10 juni, firas den nationella svenska bastudagen med bastubad. Dagen är initierad av bastuakademin.

Den 10 juni är det den Internationella Heraldikdagen - International Heraldry Day eller Heraldry Day. Syftet med dagen är att uppmärksamma heraldiken som konstform och vetenskap. Dagen firades första gången år 2013. Datumet relaterar till att Henrik I av England den 10 juni år 1128 till sin svärson Gottfrid av Anjou överlämnade en blå sköld med sex förgyllda lejon. Detta anses av många som heraldikens början.
 

11 juni

Nationaldagar
  –

Temadagar
  –

 

12 juni

Nationaldagar

Filippinerna firar nationaldag den 12 juni.

Den 12 juni firar Ryssland nationaldag.

Temadagar

Den 12 juni infaller den internationella dagen mot barnarbete. Dagen initierades år 2002 av den Internationella arbetsorganisationen, ILO, för att påvisa den globala omfattningen av barnarbete och för att klargöra vilka åtgärder och ansträngningar som krävs för att eliminera barnarbetet.
 

13 juni

Nationaldagar
  –

Temadagar

Den 13 juni uppmärksammas internationella dagen för medvetenhet om albinism, dvs. avsaknaden av pigment helt eller delvis i hud, hår och ibland även ögon. Dagen är initierad av FN.
 

14 juni

Nationaldagar
  –

Temadagar

Internationella blodgivardagen - World Blood Donor Day firas den 14 juni. Dagen är initierad av WHO för att uppmärksamma blodgivarnas livsviktiga insatser.
 

15 juni

Nationaldagar
  –

Temadagar

Världsdagen mot våld och övergrepp mot äldre - World Elder Abuse Awareness Day uppmärksammas den 15 juni. Dagen är initierad av FN.

Chaufförens dag firas den 15 juni. Bussförarens dag firas dock den 18 mars.
 

16 juni

Nationaldagar
  –

Temadagar

Bloomsday firas den 16 juni varje år. Dagen hyllar James Joyce och huvudpersonen i hans roman Ulysses. Romanens handling utspelas den 16 juni år 1904 i Dublin.

Den 16 juni firas första kvinnan i rymden. Det var Valentina Tereshkova som flög 48 varv runt jorden med den sovjetiska rymdfarkosten Vostok 6.

Den 16 juni uppmärksammas internationella FN-dagen för familjeremitteringar. Med familjeremittering menas att skicka pengar till annhöriga i hemlandet.

Den 16 juni är det Day of the African Child. Dagen initierades av Organization of the African Unity år 1991. Målet var att fokusera på de afrikanska barnens situation.
 

17 juni

Nationaldagar

Den 17 juni firar Island nationaldag.

Temadagar

*Husbilens dag 2023 infaller den 17 juni, lördagen i helgen före midsommar. Andra hävdar dock att husbilens dag ska firas den 28 mars.

*Internationella surfingdagen, International Surfing Day, är i år den 17 juni. Dagen som hyllar surfing sporten och dess livsstil firas varje år den tredje lördagen i juni.

*Naturismens dag firas i år den 17 juni. Dagen som firas i spritt språngande nakenhet uppmärksammas lördagen före midsommar.

Den 17 juni uppmärksammas Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning & torka - World Day to Combat Desertification & Drough. FN dagen syfte är att öka kunskapen omden pågående ökenutbredningen.
 

18 juni

Nationaldagar
  –

Temadagar

Pionens dag firas alltid den 18 juni. Pionens dag är instiftad av Svenska Pionsällskapet år 2014. Enligt sällskapets hemsida skall dagen firas med att hissa flagga, baka kaka och brygga kaffe och att bjuda in några pionglada personer.

Den 18 juni är det den internationella picknickdagen - World Picnic Day. Ordet picknick liksom hela konceptet med utflyktsmåltid lär komma från frankrike. Där gillade man ju idén med att återvända till naturen.

Den 18 juni är det gå-och-fiska-dagen - Go Fishing Day. Dagen som vi lånat från den anglosaxiska världen hyllar nöjesfiskandet och därtill hörande kontemplation.

Internationella Suschidagen firas den 18 juni. Dagen initierade sår 2009 av Chris DeMay som också administrerar en hemsida i ämnet.

*De vilda blommornas dag firas i år den 18 juni. Dagen som är ett samnordiskt arrangemang mellan de nationella botaniska föreningarna firas i coronafria tider med blomstervandringar en söndag i juni varje år. Projektet startades den 9 juni 2002 av Svenska Botaniska Föreningen SBF.

Den 18 juni uppmärksammas den internationella dagen för hållbar gastronomi. Dagen är initierad av FN. Syftet med dagen är att främja hållbar och oskadlig framställning av de produkter som används i gastronomiska sammanhang.
 

19 juni

Nationaldagar

Seychellernas nationaldag firas den 19 juni.

Temadagar

*Ride to Work Day infaller den 3:e måndagen i juni, i år den 19 juni. Ride to Work Day - bika till jobbet-dagen - initierades år 1992 av en amerikansk mc-tidning.

Internationella flanerardagen uppmärksammas den 19 juni. Då är det tid att ta en lugn och eftertänksam promenad i naturen. Att flanera är just detta att inte ha bråttom och att närvara i stunden.

Den 19 juni firas alla frisörer med en egen dag. Dagen är initierad av Hair Magazine och avser att uppmuntra Nordens alla frisörer i deras arbete.
 

20 juni

Nationaldagar
  –

Temadagar

Internationella flyktingdagen - World Refugee Day uppmärksammas den 20 juni. Dagen är initierad av FN för att uppmärksamma det mod och den beslutsamhet som flyktingarna och deras hjälpare visar.

Den 20 juni infaller den internationella ALS dagen. ALS betyder amyotrofisk lateral skleros. I sjukdomsbilden ingår att nervceller i hjärnan och ryggmärgen dör. Förtvining i muskler och förlamningar i varierande grad blir påföljden. Syftet med dagen är att förbättra finansiering av forskning och sjukdomsbehandling.
 

21 juni

Nationaldagar

Den 21 juni firas Grönlands självstyrelsedag.

Temadagar

*Sommarsolståndet inträffar den 20-21 juni, i år den 21 juni . Sommarsolståndet på norra halvklotet är det tillfälle då jordaxelns lutning medför att solen står som högst på himlen. Då är solen uppe längsta tiden.

*Världshumanistdagen - World Humanist Day firas varje år vid sommarsolståndet på norra halvklotet. Dagen uppmärksammar humanisms framsteg i världen.

Långsamhetens dag uppmärksammas utan stress och åthävor den 21 juni. Dagen har initierats av Tomas Moberg och Slow Society och syftet med dagen är långsamhet för hållbarhet.

Världsmusikdagen - World Music Day - Fête de la Musique uppmärksammas den 21 juni. Dagen började firas i Frankrike 1982. Sedan 2003 firas den också på internet. I Sverige firades dagen förta gången år 2010.

Den internationella yogadagen - International Yoga Day infaller den 21 juni. Första gången dagen firades var år 2015. Initiativtagare var Indiens premiärminister Narendra Modi.

Den 21 juni firas Giraffens dag. Syftet med dagen är att skaffa pengar för att främja giraffernas överlevnadsmöjligheter. Det finns ca 100 000 giraffer som lever i mellersta, östra och västra delarna av Afrika. Giraffen är världens högsta däggdjur som lever på land. Nu hotas arten av tjuvjägare och klimatförändringar.

Internationella selfiedagen - International SelfieDay firas den 21 juni. Dagen celebrerades först som nationella selfiedagen när den etablerades år 2014 av DJ Rick McNeely, USA.
 

22 juni

Nationaldagar
  –

Temadagar
  –

23 juni

Nationaldagar

Den 23 juni firas Luxemburgs nationaldag.

Temadagar

*Den 23 juni firar vi midsommarafton. Enligt forntida traditioner firas aftonen minst lika intensivt som den egentliga festdagen. Midsommaren var en naturhögtid då man gladde sig åt att den långa svåra vintern äntligen var slut. Den som trots alla vedermödor tagit sig levande genom den kalla årstiden kunde hoppas på en härlig sommar. Gudarna och förfäderna fick inte glömmas bort. De blidkades och hyllades med offer och gåvor. Farliga makter kontrollerades och hölls på avstånd med ritualer.
När Norden kristnades blev midsommaren Johannes Döparens högtid. Men många gamla föreställningar traderades och anpassades till nya tider.
Midsommartraditioner som att lägga sju eller nio blomster under kudden, eller nakenspringande i dagvått gräs allt har sin egen historia.

Den 23 juni uppmärksammas FN-dagen för offentliga tjänster. Syftet med dagen är att understryka offentliga tjänstemännens betydelse för att genomföra önskvärda målsättningar via administrationerna.

Den 23 juni infaller internationella FN-dagen för änkor. Syftet med dagen är att uppmärksamma och förbättra änkornas livssituation globalt.
 

24 juni

Nationaldagar
  –

Temadagar

*Midsommardagen firas den 24 juni i år. Som vanligt firas midsommar mera aftonen innan än precis på dagen. Den kristna midsommaren högtidlighåller Johannes Döparens födelse den 24 juni. Enligt Bibeln föddes Johannes sex månader innan Jesus. Hans mor Elisabet var släkt med Jungfru Maria, Jesu mor. Johannes växte upp och blev förkunnare av en ny och förändrad tro i trakterna kring Jordanfloden. Han hävdade att folket måste omvända sig och låta sig döpas för att vara rätt förberedda för att ta emot Guds son. Jesus lät sig också döpas av Johannes Döparen vilket initierade Jesu fortsatta verksamhet.
Den 24 juni var fram till 1924 den kristna högtid som firades till minnet av Johannes Döparens födelse. Fram till 1952 inföll midsommardagen alltid den 24 juni. Detta år beslutade riksdagen att midsommarafton alltid skulle infalla på en fredag. År 1953 genomfördes beslutet. Johannes Döparens namn finns fortfarande kvar den 24 juni i almanackan. Men från och med år 2003 firas den helige Johannes Döparens dag söndagen efter midsommardagen inom svenska kyrkan.
I den ortodoxa kyrkan kallas Johannes döparen för Johannes förelöparen genom att han förebådade Jesu ankomst.
I den Islamiska traditionen anses Johannes döparen liksom Jesus vara profeter.

Johannes döparens dag infaller den 24 juni och är enligt traditionen hans födelsedag. Dagen finns kvar i almanackan trots att firandet flyttats till andra dagar.
 

25 juni

Nationaldagar

Den 25 juni firar Kroatien självständighetsdagen när man 1991 förklarade sig oavhängiga från Jugoslavien.

Den 25 juni firar Slovenien sin självständighetsdag. År 1991 förklarade man självständighet från Jugoslavien.

Den 25 juni firar Moçambique sin nationaldag. Landet blev självständigt från Portugal 1975.

Temadagar

*Söndagen efter midsommardagen, i år den 25 juni, firas den helige Johannes Döparens dag i svenska kyrkan.

Den 25 juni firas alla sjöfarares dag - Seafarer Day. Dagen som är initierad av FN har till syfte att uppmärksamma alla sjöfarare som genom sitt arbete på världshaven upprätthåller kommunikationer och handel.
 

26 juni

Nationaldagar

Den 26 juni infaller Madagaskars nationaldag - Landet blev självständigt från Frankrike år 1960.

Temadagar

Internationella solidaritets-dagen till stöd för tortyroffer - United Nations International Day in Support of Victims of Torture som uppmärksammas den 26 juni är en FN-dag vars syfte är att motverka tortyr och inhuma handlingar.

*Nationella entreprenörsdagen firas den 26 juni. Dagen infaller sista måndagen i juni. Nationella entreprenörsdagen är initierad av Founders Alliance.

Internationella dagen mot missbruk och olaglig handel med narkotika - International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking infaller den 26 juni. Dagen kallas även World Drug Day och är en FN-dag för bekämpandet av illegal narkotikahandel.

Chokladpuddingens dag firas den 26 juni med bästa receptet på puddingen i fråga.
 

27 juni

Nationaldagar

Landet Djibouti firar självständighetsdag den 27 juni. Djibouti blev självständigt från Frankrike 1977.

Temadagar

Internationella dagen för små och medelstora företag uppmärksammas den 27 juni. Dagen, Internationel Micro, Small and Medium-sized Enterprises Day, är initierad av FN och dagens syfte är att visa den stora betydelse som dessa företag har.
 

28 juni

Nationaldagar
  –

Temadagar
  –

29 juni

Nationaldagar
  –

Temadagar
  –

30 juni

Nationaldagar

Den 30 juni firar Demokratiska Republiken Kongo sin nationaldag. Landet blev självständigt från Belgien 1960.

Temadagar

Den 30 juni är det Internationella asteroiddagen - International Asteroid Day. Dagen som är initierad av FNs generalförsamling uppmärksammar de alltid närvarande möjligheterna för nedslag från rymden.

Internationella dagen för parlamentarism - International Day of Parliamentarism - uppmärksammas den 30 juni. Dagen är initierad av FN. Syftet med dagen är att undelätta relationerna mellan FN-parlamentet, nationella parlament och IPU - Interparlamentariska unionen. IPU är en internationell organisation som söker att främja fred, demokrati och multilateralt samarbete. Organisationen har drygt 170 parlament-medlemmar och elva associerade medlemmar, däribland Europarådets parlamentariska församling och Europaparlamentet.

Pilsnerkorvens dag uppmärksammas den 30 juni. Dagen är initierad av varumärket Bullens pilsnerkorv. Bullens pilsnerkorv är en konservklassiker i korvvärlden.
 

* = Rörlig dag/vecka - årsdag som firas viss veckodag.

-----

» Se också backspegeln - händelser förr per månad.