notisa.com notisa.se notisa.eu
Livets högtider  Svenska kyrkoåret
 

NOTISA
Notisa.se
Notisa.com
 
Copyright Notisa © 2008 
Inger L. Söderberg-Lidbeck
E-post:

Notisa home 
Nyheter
Aktuellt
I backspegeln
Kyrkoåret
Helgondagar
Namnsdagar
Kungalängd
Rese ABC
Väder och rymd
Radio TV
Mat 
Spel
Notisa media
Bild- & mediabyrå
Picture- & media agency
Om Notisa
About Notisa
Ämnen topics
Julens ABC
 
 

@-kontakt  
NORDICSITE
Webmagasin
 
NORDICBIZ
Nordic biz to biz
 
NOTISA
Hälsa kalenderfakta och mediebyrå
NORDICSHOP
Webshop
 
SWEDENSITE
Svensk portal
Swedish Gateway
 
SWEDENSITE.NET
webdesign
DESIGN SWEDEN
Svensk design
SWEDENSHOP
Webshop
 
SWEDENSPORT
Svensk sport 
SUND1
Region Malmö Köpenhamn
GRINDSLANTEN
webbgalleri med inriktning på folklig kultur
HEMHUS
Hus och hem i miljö och hälsoperspektiv
LYCKAN
Tursajten

 

Copyright gäller beträffande all text och alla bilder som publiceras på Notisas hemsidor. All kopiering och publicering av texter och bilder utan tillstånd är otillåten.Otillåten publicering debiteras med minst 100% på Notisa Nordicsites ordinarie priser för publicering.
Beställning av artiklar och bilder kan göras via Notisa media (Notisa Bildarkivet)

All rights reserved do not use text or pictures from this site without written permission from Notisa mediaarchives. 

 
Inger L. Söderberg-Lidbeck
E-post:
Copyright Notisa © 2008 

 
 
 

SVENSKA KYRKOÅRET 

FIRNINGSDAGAR OCH HÖGTIDER SAMT LITURGISKA FÄRGER

Copyright Inger Lin Söderberg-Lidbeck / Notisa © 2007 

KYRKOÅRET

Kyrkliga högtider och firningstillfällen

Första adventssöndagen, kyrkoårets första nyårsdag.
Liturgisk färg, dvs den färg som betonas i prästens klädsel och i
kyrkorummets utsmyckning, -vit-. Firandets ämne "Ett nådens år"

Andra adventssöndagen.
Liturgisk färg -violett-.
Firandets ämne "Riket som kommer"

Tredje adventssöndagen.
Liturgisk färg -violett-.
Firandets ämne "Vägröjaren"

Fjärde adventssöndagen.
Liturgisk färg -himmelsblå-.
Firandets ämne "Herrens moder".

Julnattsmässa.
Liturgisk färg -vit-.
Firandets ämne "Den heliga natten".

Juldagen, Julotta.
Liturgisk färg -vit-.
Firningsämne "Jesu födelse".

Annandag jul, Stefanus dag.
Liturgisk färg -röd-.
Firningsämne "Martyrerna".

Söndagen efter jul.
Liturgisk färg -vit-.
Predikoämne "Guds son och Guds barn".

Nyårsdagen.
Liturgisk färg -vit-.
Predikoämne "I Jesu namn".

Söndagen efter nyår.
Liturgisk färg -vit-.
Predikoämne "I Faderns hus".

Trettondedag jul - Epifania.
Liturgisk färg -vit-.
Predikoämne "Herrens härlighet".

Första söndagen efter trettondedagen.
Liturgisk färg -vit-.
Firningsämne "Jesu dop".

Andra söndagen efter trettondedagen.
Liturgisk färg -grön-.
Predikoämne "Jesus visar sin härlighet".

Tredje söndagen efter trettondedgen.
Liturgisk färg -grön-.
Predikoämne "Jesus skapar tro".

Fjärde söndagen efter trettondedagen.
Liturgisk färg -grön-.
Predikoämne "Jesu makt att hjälpa".

Femte söndagen efter trettondedagen.
Liturhisk färg -grön-.
Predikoämne "Ogräset bland vetet".

Sjätte söndagen efter trettondehelgen.
Liturgisk färg -grön-.
Predikoämne "Guds pågående verk".

Septuagesima.
Liturgisk färg -blå-.
Predikoämne "Nåd och tjänst".

Sexagesima, reformationssöndagen.
Liturgisk färg -blå-.
Predikoämne "Det levande ordet".

Fastlagssöndagen - Esto mihi.
Liturgisk färg -blå-.
Firningsämne "Kärlekens väg".

Askonsdagen.
Liturgisk färg -blå-.
Bön och fasta.

Första söndagen i fastan - Invocavit
Liturgisk färg -blå-.
Predikoämne "Prövningens stund".

Andra söndagen i fastan - Reminiscere.
Liturgisk färg -blå-.
Predikoämne "Den kämpande tron".

Tredje söndagen i fastan - Oculi.
Liturgisk färg -blå-.
Predikoämne "Jesus och ondskan".

Midfastosöndagen, fjärde söndagen i fastan - Laetare.
Liturisk färg -blå-.
Predikoämne "Livets bröd".

Femte söndagen i fastan - Judica.
Liturgisk färg -violett-.
Predikoämne "Försonaren".

Palmsöndagen.
Liturgisk färg -violett-.
Firningsämne "Vägen till korset".

Skärtorsdagen.
Liturgisk färg -vit-.
Firningsämne "Det nya förbundet."

Långfredagen.
Liturgisk färg -svart-.
Predikoämne "Korset".

Påsknattsmässa.
Liturgisk färg -vit-.
Predikoämne "Genom död till liv".

Påskdagen.
Liturgisk färg -vit-.
Firningsämne "Kristus är uppstånden".

Annandag påsk.
Liturgisk färg -vit-.
Predikoämne "Möte med den uppståndne". 

Första söndagen efter påsk - Quasimodogeniti.
Liturgisk färg -vit-.
Predikoämne "Påskens vittnen".

Andra söndagen efter påsk - Misericoridias domini.
Liturgisk färg -vit-.
Predikoämne "Herren är vår herde".

Tredje söndagen efter påsk - Jubilate.
Liturgisk färg -vit-.
Predikoämne "Vägen till livet".

Fjärde söndagen efter påsk - Cantate.
Liturgisk färg-vit-.
Predikoämne "Växande i tro".

Femte söndagen efter påsk, bönsöndagen - Rogate.
Liturgisk färg -vit-.
Predikoämne "Bönen".

Kristi himmelsfärds dag.
Liturgisk färg -vit-.
Predikoämne "Herre över allting".

Sjätte söndagen efter påsk - Exaudi.
Liturgisk färg -vit-.
Firningsämne "Kristus och Anden".

Pingstdagen.
Liturgisk färg -röd-.
Predikoämne "Den helige Andes utgjutande".

Annandag pingst.
Liturgisk färg -röd-.
Predikoämne "Andens vind över världen".

Heliga trefaldighetsdagen, missionsdagen.
Liturgisk färg -vit-.
Firningsämne "Fadern Sonen och Anden".

Fortsättning överst
vidstående kolumn>

 


(Fortsättning från Heliga trefaldighet 
nederst vidstående kolumn)
 
Första söndagen efter trefaldighet.
Liturgisk färg -grön-.
Predikoämne "Vårt dop".

Andra söndagen efter trefaldighet.
Liturgisk färg -grön-.
Predikoämne "Kallelese till Guds rike".

Tredje söndagen efter trefaldighet.
Liturgisk färg -grön-.
Predikotext "Förlorad och återfunnen".

Fjärde söndagen efter trefaldighet.
Liturgisk färg -grön-.
Predikoämne "Fria eller fälla".

Femte söndagen efter trefaldighet, apostladagen.
Liturgisk färg -röd-.
Predikoämne "Lärjungeskapet".

Sjätte söndagen efter trefaldighet.
Liturgisk färg -grön-.
Predikoämne "Efterföljelse".

Sjunde söndagen efter trefaldighet, Kristi förklaringsdag.
Liturgisk färg -vit-.
Predikoämne "Jesus förhärligad".

Åttonde söndagen efter trefaldighet.
Liturgisk färg -grön-.
Predikoämne "Andlig klarsyn".

Nionde söndagen efter trefaldighet.
Liturgisk färg -grön-.
Predikoämne "Förvaltare".

Tionde söndagen efter trefaldighet.
Liturgisk färg -grön-.
Predikoämne "Förspillda tillfällen".

Elfte söndagen efter trefaldighet.
Liturgisk färg -grön-.
Predikoämne "Äkta och falsk fromhet".

Tolfte söndagen efter trefaldighet.
Liturgisk färg -grön-.
Predikoämne "Frihet i Kristus".

Trettonde söndagen efter trefaldighet.
Liturgisk färg -grön-.
Predikoämne "Medmänniskan".

Fjortonde söndagen efter trefaldighet.
Liturgisk färg -grön-.
Predikoämne "Enheten i Kristus".

Femtonde söndagen efter trefaldighet.
Liturgisk färg -grön-.
Predikoämne "Ett är nödvändigt".

Sextonde söndagen efter trefaldighet.
Liturgisk färg -grön-.
Predikoämne "Döden och livet".

Sjuttonde söndagen efter trefaldighet.
Liturgisk färg -grön-.
Predikoämne "Gud eller världen?"

Artonde söndagen efter trefaldighet.
Liturgisk färg -grön-.
Predikoämne "Trons lydnad".

Nittonde söndagen efter trefaldighet.
Liturgisk färg -grön-.
Predikoämne "Trons kraft".

Tjugonde söndagen efter trefaldighet.
Liturgisk färg -grön-.
Predikoämne "Våra hem".

Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet.
Liturgisk färg -grön-.
Predikoämne "Samhällsansvar".

Tjugoandra söndagen efter trefaldighet.
Liturgisk färg -grön-.
Predikoämne "Frälsningen".

Tjugotredje söndagen efter trefaldighet.
Liturgisk färg -grön-.
Predikoämne "Förlåtelse utan gräns".

Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet.
Liturgisk färg -grön-.
Predikoämne "Den yttersta tiden".

Det kan inträffa att den tjugofjärde söndagen efter trefaldighet
ersätts av söndagen efter alla helgons dag.
När så sker flyttas tjugofjärde söndagen efter trefaldighets predikoämne till
nästkommande söndag. Dagen kallas då tjugofemte söndagen efter trefaldighet.

Söndagen före domsöndagen.
Liturgisk färg -violett.
Predikoämne "Vaksamhet och väntan".

Domssöndagen.
Liturgisk färg -vit-.
Firningsämne "Kristi återkomst".

Övriga högtider inom kyrkoåret.

Jungfru Marie kyrkogångsdag, Kyndelsmässodagen.
Liturgisk färg-vit-.
Predikoämne "Uppenbarelsens ljus".

Jungfru Marie bebådelsedag.
Liturgisk färg -vit-.
Predikoämne "Bebådelsen".

Midsommardagen, Johannes döparens dag.
Liturgisk färg -vit.
Predikoämne "Skapelse och frälsning".

Mikaeli dag.
Liturgisk färg -vit-.
Predikoämne "Änglarna".

Tacksägelsedagen.
Liturgisk färg -vit.
Ämne "Lovsång".

Alla helgons dag.
Liturgisk färg -vit-.
Ämne "Helgonen".

Söndagen efter alla helgons dag.
Liturgisk färg -violett-.
Predikoämne "Vårt eviga hopp".

Kyrkmässa.
Firandet av kyrkans invigningsdag.
Liturgisk färg -vit-, eller i enlighet med kyrkans namn.
Ämne "Guds hus".

Copyright information

TEXT: INGER LIN SÖDERBERG-LIDBECK © 2008
ALLT MATERIAL PÅ DESSA SIDOR OMFATTAS AV COPYRIGHT OCH FÅR EJ PUBLICERAS TILL NÅGON DEL UTAN TILLSTÅND FRÅN NOTISA BILDARKIVET ELLER INGER LIN SÖDERBERG-LIDBECK. OTILLÅTEN ANVÄNDNING DEBITERAS .
 

Copyright Inger Lin Söderberg-Lidbeck / Notisa © 2008  Tillbaka 1:a sidan
LÄNKAR 
 

Hitta Sveriges kyrkor med Svenska kyrkans söktjänst
 
Judendomen i Sverige
 
Moskeer i Sverige Muslim i Europa
 
 

 

NU ÄR DET DAGS
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

  
 

 
Copyright Inger Lin Söderberg-Lidbeck / Notisa © 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 
BRÖLLOPS JUBILEER  
Att fira bröllopsjubileer förekom redan under 1700-talet. Då nöjde man sig med att fira silverbröllop 25 år och guldbröllop 50 år. Under senare tid har det tillkommit flera jubilieer. Det råder inte alltid enighet om tidsrymd och benämning. Detta är en lista som inte gör anspråk på att vara den enda rätta.
 
1 ÅR Pappersbröllop, Plastbröllop
2ÅR Bomullsbröllop
3ÅR Läderbröllop
4ÅR Blomsterbröllop, Potatisbröllop
5ÅR Träbröllop, Pärlemorbröllop
6ÅR Sockerbröllop
7ÅR Ullbröllop
8ÅR  Malmbröllop, Bronsbröllop
9ÅR  Linnebröllop
10ÅR Tennbröllop
15ÅR Kristallbröllop
20ÅR Porslinsbröllop
25ÅR Silverbröllop
30ÅR Pärlbröllop
40ÅR Rubinbröllop
50ÅR Guldbröllop
60ÅR Diamantbröllop
 
Drottning Elizabeth av England och prins Philip firade diamantbröllop den 20 november 2007 och 2017 firade de 70 årig bröllopsdag, vilket ibland kallas järnbröllop. De gifte sig 1947 i West minster Abbey. 
 
Länk till Wikipedias bröllopslista
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KALENDERFAKTA /CALENDAR FACTS 
Januari/January 
Februari/February
Mars/March
April 
Maj/May
Juni/June
Juli/July 
Augusti/August
September
Oktober/October
November
December
I backspegeln
Namnsdagar /Name Days
Helgondagar/Saints' Feast Days
Nobel 
Marknader/Fairs
Copyright Notisa © 2008 
 

 
 
 
NYHETSMEDIA PÅ NÄTET 
Rapport på nätet/Play Rapport.se  
Newseum 287 front pages from 39 countries presented alphabetically 
Google News
4,500 news sources updated continuously
 
Indymedia a collective of independent media organizations and journalists 
Aljazeera Arabic news network 
Reuters global reporting network for media, financial and economic services 
AP Assosiated Press established in 1849 
AFP the world's oldest established news agency, founded in 1835 
Pravda Russia News and analysis 
BBC world edition
updated every minute every of the day
 
News of the world
Britain's biggest selling Sunday Newspaper
 
Sky News
British Sky Broadcasting Group
 
Fox News USA 
MSNBC News USA 
ABC News USA 
USTODAY 
CBS Broadcasting Inc. 
CNN international 
 
Senska dagstidningar/ Newspapers
Aftonbladet
Expressen 
DN Dagens Nyheter 
SVD Svenska Dagbaldet 
Sydsvenskan Sydsvenska Dagbladet 
Tidningen Metro 
TT Tidningarnas telegrambyrå alla löp 
TT Tidningarnas telegrambyrå senaste nytt
Tv
TV4 Nyheterna 
SVT nyheter 
Övriga 
Nyhet.nu 
Retriever indexserar mer än 1500 nyhetskällor på Internet.[Sv No Dk] 
Kalendarium Svenska utrikesdepartementet 
Riksdag och Departement publikatiner 
EU Nyheter 
 
 
 

Copyright Inger Lin Söderberg-Lidbeck / Notisa © 2008