NOTISA   Sweden

Svenska kyrkoåret

Firningsdagar och högtider samt liturgiska färger

Text: Inger Lin Söderberg-Lidbeck
Bild: Bearbetning Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet

 

Första adventssöndagen, kyrkoårets första nyårsdag.
Liturgisk färg - d.v.s. den färg som betonas i prästens klädsel och i kyrkorummets utsmyckning - vit. Firandets ämne: "Ett nådens år".

Andra adventssöndagen
Liturgisk färg: violett. Firandets ämne: "Riket som kommer".

Tredje adventssöndagen
Liturgisk färg: violett. Firandets ämne: "Vägröjaren"

Fjärde adventssöndagen
Liturgisk färg: himmelsblå. Firandets ämne: "Herrens moder".

Julnattsmässa
Liturgisk färg: vit. Firandets ämne: "Den heliga natten".

Juldagen, Julotta
Liturgisk färg: vit. Firandets ämne: "Jesu födelse".

Annandag jul, Stefanus dag
Liturgisk färg: röd. Firandets ämne: "Martyrerna".

Söndagen efter jul
Liturgisk färg: vit. Predikoämne: "Guds son och Guds barn".

Nyårsdagen
Liturgisk färg: vit. Predikoämne: "I Jesu namn".

Söndagen efter nyår
Liturgisk färg: vit. Predikoämne: "I Faderns hus".

Trettondedag jul - Epifania
Liturgisk färg: vit. Predikoämne: "Herrens härlighet".

Första söndagen efter trettondedagen
Liturgisk färg: vit. Firandets ämne: "Jesu dop".

Andra söndagen efter trettondedagen
Liturgisk färg: grön. Predikoämne: "Jesus visar sin härlighet".

Tredje söndagen efter trettondedgen
Liturgisk färg: grön. Predikoämne: "Jesus skapar tro".

Fjärde söndagen efter trettondedgen
Liturgisk färg: grön. Predikoämne: "Jesu makt att hjälpa".

Femte söndagen efter trettondedgen
Liturgisk färg: grön. Predikoämne: "Ogräset bland vetet".

Sjätte söndagen efter trettondedgen
Liturgisk färg: grön. Predikoämne: "Guds pågående verk".

Septuagesima
Liturgisk färg: blå. Predikoämne: "Nåd och tjänst".

Sexagesima, reformations­söndagen
Liturgisk färg: blå. Predikoämne: "Det levande ordet".

Fastlagssöndagen - Esto mih
Liturgisk färg: blå. Firningsämne: "Kärlekens väg".

Askonsdagen
Liturgisk färg: blå. Predikoämne: "Bön och fasta".

Första söndagen i fastan - Invocavit
Liturgisk färg: blå. Predikoämne: "Prövningens stund".

Andra söndagen i fastan - Reminiscere
Liturgisk färg: blå. Predikoämne: "Den kämpande tron".

Tredje söndagen i fastan - Oculi
Liturgisk färg: blå. Predikoämne: "Jesus och ondskan".

Midfastosöndagen, fjärde söndagen i fastan - Laetare
Liturgisk färg: blå. Predikoämne: "Livets bröd".

Femte söndagen i fastan - Judic
Liturgisk färg: violett. Predikoämne: "Försonaren".

Palmsöndagen
Liturgisk färg: violett. Firningsämne: "Vägen till korset".

Skärtorsdagen
Liturgisk färg: vit. Firningsämne: "Det nya förbundet".

Långfredagen
Liturgisk färg: svart. Predikoämne: "Korset".

Påsknattsmässa
Liturgisk färg: vit. Predikoämne: "Genom död till liv".

Påskdagen
Liturgisk färg: vit. Firningsämne: "Kristus är uppstånden".

Annandag påsk
Liturgisk färg: vit. Predikoämne: "Möte med den uppståndne".

Första söndagen efter påsk - Quasimodogenit
Liturgisk färg: vit. Predikoämne: "Påskens vittnen".

Andra söndagen efter påsk - Misericoridias domin
Liturgisk färg: vit. Predikoämne: "Herren är vår herde".

Tredje söndagen efter påsk - Jubilate
Liturgisk färg: vit. Predikoämne: "Vägen till livet".

Fjärde söndagen efter påsk - Cantate
Liturgisk färg: vit. Predikoämne: "Växande i tro".

Femte söndagen efter påsk, bönsöndagen - Rogate
Liturgisk färg: vit. Predikoämne: "Bönen".

Kristi himmelsfärds dag
Liturgisk färg: vit. Predikoämne: "Herre över allting".

Sjätte söndagen efter påsk - Exaudi
Liturgisk färg: vit. Firningsämne: "Kristus och Anden".

Pingstdagen
Liturgisk färg: röd. Predikoämne: "Den helige Andes utgjutande".

Annandag pingst
Liturgisk färg: röd. Predikoämne: "Andens vind över världen".

Heliga trefaldighetsdagen, missionsdagen
Liturgisk färg: vit. Firningsämne: "Fadern Sonen och Anden".

Första söndagen efter trefaldighet
Liturgisk färg: grön. Predikoämne: "Vårt dop".

Andra söndagen efter trefaldighet
Liturgisk färg: grön. Predikoämne: "Kallelese till Guds rike".

Tredje söndagen efter trefaldighe
Liturgisk färg: grön. Prediktext: "Förlorad och återfunnen".

Fjärde söndagen efter trefaldighet
Liturgisk färg: grön. Predikoämne: "Fria eller fälla".

Femte söndagen efter trefaldighet
Liturgisk färg: röd. Predikoämne: "Lärjungeskapet".

Sjätte söndagen efter trefaldighet
Liturgisk färg: grön. Predikoämne: "Efterföljelse".

Sjunde söndagen efter trefaldighet
Liturgisk färg: vit. Predikoämne: "Jesus förhärligad".

Åttonde söndagen efter trefaldighet
Liturgisk färg: grön. Predikoämne: "Andlig klarsyn".

Nionde söndagen efter trefaldighet
Liturgisk färg: grön. Predikoämne: "Förvaltare".

Tionde söndagen efter trefaldighet
Liturgisk färg: grön. Predikoämne: "Förspillda tillfällen".

Elfte söndagen efter trefaldighet
Liturgisk färg: grön. Predikoämne: "Äkta och falsk fromhet".

Tolfte söndagen efter trefaldighet
Liturgisk färg: grön. Predikoämne: "Frihet i Kristus".

Trettonde söndagen efter trefaldighet
Liturgisk färg: grön. Predikoämne: "Medmänniskan".

Fjortonde söndagen efter trefaldighet
Liturgisk färg: grön. Predikoämne: "Enheten i Kristus".

Femtonde söndagen efter trefaldighet
Liturgisk färg: grön. Predikoämne: "Ett är nödvändigt".

Sextonde söndagen efter trefaldighet
Liturgisk färg: grön. Predikoämne: "Döden och livet".

Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
Liturgisk färg: grön. Predikoämne: "Gud eller världen?".

Arttonde söndagen efter trefaldighet
Liturgisk färg: grön. Predikoämne: "Trons lydnad".

Nittonde söndagen efter trefaldighet
Liturgisk färg: grön. Predikoämne: "Trons kraft".

Tjugonde söndagen efter trefaldighet
Liturgisk färg: grön. Predikoämne: "Våra hem".

Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet
Liturgisk färg: grön. Predikoämne: "Samhällsansvar".

Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
Liturgisk färg: grön. Predikoämne: "Frälsningen".

Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Liturgisk färg: grön. Predikoämne: "Förlåtelse utan gräns".

Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet
Liturgisk färg: grön. Predikoämne: "Den yttersta tiden".

Det kan inträffa att den tjugofjärde söndagen efter trefaldighet ersätts av söndagen efter alla helgons dag. När så sker flyttas tjugofjärde söndagen efter trefaldighets predikoämne till nästkommande söndag. Dagen kallas då Tjugofemte söndagen efter trefaldighet.

Söndagen före domsöndage
Liturgisk färg: violett. Predikoämne: "Vaksamhet och väntan".

Domssöndagen
Liturgisk färg: vit. Firningsämne: "Kristi återkomst".
 

Övriga högtider inom kyrkoåret

Jungfru Marie kyrkogångsdag, Kyndelsmässodagen
Liturgisk färg: vit. Predikoämne: "Uppenbarelsens ljus".

Jungfru Marie bebådelsedag
Liturgisk färg: vit. Predikoämne: "Bebådelsen".

Midsommardagen, Johannes döparens dag
Liturgisk färg: vit. Predikoämne: "Skapelse och frälsning".

Mikaeli dag
Liturgisk färg: vit. Predikoämne: "Änglarna".

Tacksägelsedagen
Liturgisk färg: vit. Ämne: "Lovsång".

Alla helgons dag
Liturgisk färg: vit. Ämne: "Helgonen".

Söndagen efter alla helgons dag
Liturgisk färg: violett. Predikoämne: "Vårt eviga hopp".

Kyrkmässa
Firandet av kyrkans invigningsdag.
Liturgisk färg: vit, eller i enlighet med kyrkans namn. Ämne: "Guds hus".

Text: © Inger Lin Söderberg-Lidbeck
 


Bröllopsjubileer

Att fira bröllopsjubileer förekom redan under 1700-talet. Då nöjde man sig med att fira silverbröllop 25 år och guldbröllop 50 år. Under senare tid har det tillkommit flera jubilieer. Det råder inte alltid enighet om tidsrymd och benämning. Detta är en lista som inte gör anspråk på att vara den enda rätta.

1 år Pappersbröllop, Plastbröllop
2 år Bomullsbröllop
3 år Läderbröllop
4 år Blomsterbröllop, Potatisbröllop
5 år Träbröllop, Pärlemorbröllop
6 år Sockerbröllop
7 år Ullbröllop
8 år Malmbröllop, Bronsbröllop
9 år Linnebröllop
10 år Tennbröllop
15 år Kristallbröllop
20 år Porslinsbröllop
25 år Silverbröllop
30 år Pärlbröllop
40 år Rubinbröllop
50 år Guldbröllop
60 år Diamantbröllop
---

Drottning Elizabeth av England och prins Philip firade diamantbröllop den 20 november 2007 och 2017 firade de 70 årig bröllopsdag, vilket ibland kallas järnbröllop. De gifte sig 1947 i West minster Abbey.

Text: © Inger Lin Söderberg-Lidbeck

» Wikipedias bröllopsida