Sweden     Svenska kungligheter
Royal courts of Sweden

 

 

 
  

 

 
»»
Nytt och gammalt om vartannat - Det kungliga barnets namn 


 
SVERIGES REGENTER
SOVERIGNS OF SWEDEN
 

900-1300 talen
10th-14th centuries
Från 1600-tal till nutid.
The 17th century until modern times.
Från unionsregenter till Vasatid.
From the Union rulers to Gustav Vasa.
   

Släkten Bernadotte  
Sammanställning: Inger Lin Söderberg-Lidbeck.
Samtligt material omfattas av Notisas och Inger Lin Söderberg-Lidbecks copyright © 2007. Alla användning av materialet utan överenskommelse med Notisa är otillåten och debiteras.

Många har forskat i släkten Bernadottes anor. Mest känd är den utredning som gjordes av F.U. Wrangel under 1880-talet. Enligt dennes uppfattning härstammade Bernadottes släkt från bergsområdet Bearn i Frankrike. Jounandor eller Jounandot deu Poey vilken år 1615 ingick äktenskap med Germanine de Bernadotte brukar nämnas som släktens stamfader. Bernadotte betecknade Germanines jordarv efter föräldrarna Jean Lajuus Estebene Buleret.
Jounandor och Germanine fick sonen Pierre deu Poey de Bernadotte. Denne blev senare far till en son som fick namnet Jean-Pierre. Namnet de Poey försvann ungefär samtidigt och Jean Pierres son som döptes till Jean kallades helt enkelt Jean de Bernadotte i officiella sammanhang, t.ex. när han ingick äktenskap år 1671.
Jean de Bernadottes söner André och Jean räknas som stamfäder för varsin gren av den Bernadottska släkten. André som föddes 1680 blev upphovet för den borgerliga släkten Bernadotte som stannade kvar på hemmaplan i Pau. Jean som år 1707 gifte sig med Marie Sartou blev far till sönerna Jean och Henri. Henri som utbildade sig till advokat och gifte sig med Jeanne de Saint-Jean blev far till fem barn. Tre av barnen levde till vuxen ålder. Mest framgångsrik i släkten Bernadotte blev utan tvekan advokat Henris yngste son Jean Baptiste Bernadotte som genom politiska tillfälligheter och egna ambitioner kom att bli kung i Sverige och Norge.
Jean Baptiste Bernadotte adopterades vid vuxen ålder "pro forma" av Sveriges regent Karl XIII som efterträdde sin avsatte brorson Gustav IV Adolf som regent. Jean Baptiste Bernadotte antog det svenskklingande namnet Carl Johan under tiden som kronprins. Eftersom det enligt traditionen funnits tretton kungar med namnet Carl i forna nordens regentländer blev hans regentnamn Carl XIV Johan. Han var svensk och norsk regent från 1818 fram till år 1844.
Carl XIV Johan var gift med Desirée Clary. Hennes förfäder var förmögna och ansedda borgare. Hennes syster var gift med Napoleon Bonapartes bror Josef. Desirée kallades bland Sveriges allmänhet för drottning Desideria. Desideria gillade inte sitt kyliga nordiska kungarike. Under sin ålders höst när plikten krävde hennes närvaro i Sverige ägnade hon sig ofta åt att planera resor tillbaka till det älskade hemlandet. Resor som hon inte fick tillfälle att genomföra. Carl XIV Johan och Desideria hade endast ett barn sonen Oskar. Han var förövrigt den första svenska kunglighet vilken som barn vaccinerades mot smittkoppor. Oskar gifte sig med Josephine av Leuchtenberg och Eichstädt. Paret fick fem barn. Fyra söner och dottern Eugénie. Oskar I var kung mellan åren 1844-59.
Äldste sonen Karl XV blev mycket populär som regent. Han var gift med Louise av Nederländerna. Paret fick två barn. Carl Oscar som dog i sviterna efter mässling vid späd ålder och Lovisa som med tiden blev dansk drottning och mor till åtta barn varav två blev danska respektive norska regenter.
När Karl XV dog år 1872 efterträddes han som svensk-norsk regent av sin bror Oskar II. Oskar var gift med Sofia av Nassau. Paret hade fyra söner. Under Oskar II s regeringstid upplöstes unionen mellan Sverige och Norge år 1905. Gustav som var äldst efterträdde sin far som regent år 1907. Han var gift med Victoria av Baden som var ättling till den avsatte kungen Gustav IV Adolf. Paret fick tre söner, Gustav Erik och Wilhelm. Gustav V var kung under 43 år och efterträddes av sin äldste son Gustav VI Adolf. Gustav VI Adolf var gift två gånger. I det första äktenskapet med Margareta av Connaught föddes fem barn, Gustav Adolf, Sigvard, Ingrid, Bertil och Carl Johan. Kronprinsessan Margareta var barnbarn till drottning Victoria av England. Hon dog år 1920 i blodförgiftning. Hon väntade då sitt sjätte barn. Gustav VI Adolf gifte senare om sig med Louise Mountbatten. Detta äktenskap blev barnlöst.
Äldste sonen Gustav Adolf kallades ryttarprinsen. Han var gift med prinsessan Sibylla och blev far till vår nuvarande kung Carl XVI Gustaf. Kungen är född den 30 april 1946. Han har fyra äldre systrar, Margareta, Birgitta, Desirée och Christina. Kungen växte upp utan sin far då fadern omkom i en flygolycka år 1947. Kung Carl XVI Gustaf har tre barn - kronprinsessan Victoria, prins Carl Philip och prinsessan Madelene - i sitt äktenskap med drottning Silvia.

 
 

Nytt och gammalt om vartannat - Det kungliga barnets namn

 

 Copyright 2007-2012 © Notisa Swedensite
 

 

 
 

NOTISA
Copyright © 2012
Ingår i Svenska Swedensite-Southhill gruppen
Part of the Swedish Swedensite-Southhill group