Sweden     Svenska regenter
Soverings of Sweden

 

  

 

 
»» Nytt och gammalt om vartannat - Det kungliga barnets namn 


 
SVERIGES REGENTER
SOVERIGNS OF SWEDEN
 
900-1300 talen
10th-14th centuries
Från 1600-tal till nutid.
The 17th century until modern times.
Från unionsregenter till Vasatid.
From the Union rulers to Gustav Vasa.


Externa länkar 
Svenska adliga familjer Wikipedia Swedish noble families
Kalmarunionen Wikipedia eng
Stockholms blodbad Text: Jan-Gunnar Rosenblad /Gundel Söderholm
Lista över Sveriges regenter Wikipedia
Kingss through history Luleå univ
Historiska personer min släkt nu 
Den motsägelsefulle Gustav II Adolf essä av Peter Englund
 

Från unionsregenter till Vasatid.
From the Union rulers to Gustav Vasa.
 

Tidsangivelserna beträffande regeringstider är ungefärliga. Ruling times are estimated.

F/B = Född/Born
D = Död/Dead.
G/M = Gift/Married.
R = Regerade/Reigned.
1389-1521
KALMAR UNIONEN 
1397 -1523

 

 

Margareta
Dotter till danske kungen Valdemar Atterdag. Som unionsregent
drottning av Sverige Norge och Danmark.
Gift med kung Håkon av Norge. Hennes ende son Olof dog 1387.

Daughter of Danish king Valdemar Atterdag. As leader of the union she was queen of Sweden Norway and Denmark. Married to king Håkon of Norway. Her only son Olof died 1387.
R.1389-1412
D.1412

Erik XIII av Pommern
Släkt med drottning Maragreta.Född som prins Vratislav av Pommern men ändrade namnet till Erik.
Utnämndes till drottning Margaretas efterträdare och medregent vid 14 års ålder.
Relative to queen Margareta. Born as prins Vratislav of Pommern but changed his name to Erik.At 14 of age he was appointed to rule together with Margareta and later became her successor.
R.1397-1434
D. 1459

Engelbrekt

Upprorsledare som utsågs till Rikshövitsman vid Arboga riksdag 1435.
Han mördades 1436.
Rebell leader who was appointed commander of the national forces at the Parliament
(Riksdag) in Arboga 1535. He was assassinated 1436.
R. 1435-1436
D. 1436

Karl Knutson Bonde
Utsedd till kung eller Riksföreståndare under fyra perioder.

Four times appointed (Riksföreståndare)
regent or King of Sweden.
R.1438-40 (41)
   1448-1457
   1464-65
   1467-70
D.1470  

Kristofer av Bayern

Unionskonung i Sverige. Systerson till Erik XIII av Pommern. Ättling till kung Valdemar Atterdag.

Leader of the union. King of Sweden Norway and Denmark. Nephew of Erik XIII of Pommern. Descendant of Valdemar Atterdag.

R. 1440(41)*-1448
D. 1448

*
I Norge/In Norway 1440
I Sverige/In Sweden 1441
I Danmark/In Denmark 1442

Karl Knutsson Bonde
R.1448-1457

Kristian I (Oldenburg)
Släkt med Albrekt av Mecklenburg.
Relative to Albrekt av Mecklenburg
R.1457-64
D.1481

Karl Knutsson Bonde
R.1464-65
Kettil Karlsson Vasa
Riksföreståndare
Regent (Riksföreståndare).
R.1464-65
D.1465

Jöns Bengtsson
Oxenstierna
Riksföreståndare.
Regent (Riksföreståndare).
R.1465-66
D.1467

Erik Axelsson Tott
Riksföreståndare.
Regent (Riksföreståndare).
R.1466-67
D.1481

Karl Knutsson Bonde
R 1467-70
D.1470

Sten Sture d.ä (the Elder)
Tre Sjöblad

Riksföreståndare vid två tillfällen.
Twice appointed
Regent (riksföreståndare)
R. 1470-97
   1501-03
D.1503

Hans (Johan II)
Oldenburg
Son till Kristian I. G/M Kristina av Sachsen.

Son of Kristian I. G/M Kristina av Sachsen.
R.1497-1501
D.1513

Sten Sture d.ä (the Elder)
Tre Sjöblad
R. 1501-03
D.1503

Svante Nilsson Sture
Natt och Dag
Riksföreståndare. Tog sig namnet Sture av politiska skäl.
Regent (riksföreståndare). Because of political reasons he added the name Sture to his own name.
R.1504-1511
D.1512

Sten Sture d.y
Natt och Dag
Riksföreståndare. Son till Svante Nilsson Sture.
Viceroy regent.
Son of Svante Nilsson Sture.
R.1512-1520
D.1520

Kristian II
Son till Johan II ( Kung Hans) och Kristina av Sachsen.På grund av hans agerande under Stockholms blodbad benämnd Kristian Tyrann.

Son of JohanII (king Hans) and Christna of Saxony. In Sweden called Kristian Tyrant, Because of his action and involment in the Stockholm Bloodbath.
R.1520-1521
D.1559

 Copyright information

TEXT: INGER LIN SÖDERBERG-LIDBECK © 2000-2007
ALLT MATERIAL PÅ DESSA SIDOR OMFATTAS AV COPYRIGHT OCH FÅR EJ PUBLICERAS TILL NÅGON DEL UTAN TILLSTÅND FRÅN NOTISA BILDARKIVET ELLER INGER LIN SÖDERBERG-LIDBECK. OTILLÅTEN ANVÄNDNING DEBITERAS.
  

 

 

Nästa/next
Från 1600-tal till nutid.
The 17th century until modern times.

Inger Lin Söderberg-Lidbeck Notisa copyright 2007. 

 

1521-1632
VASATID 
THE VASA ERA 

Den Svenska tronen ärvdes inom vasafamiljen.

The throne of Sweden was hereditary in the family of Vasa. 

Gustav Eriksson Vasa
Gustav I

Son till Erik Johansson Vasa och Cecilia Månsdotter af Eka. Släkting till Sten Sture d.ä
Vald till riksföreståndare 1521 därefter 1523 vid riksdagen i Strängnäs vald till kung. Erik Johansson avrättades vid Stockholms blodbad 1520.
Son of Erik Johansson Vasa and Cecilia Månsdotter of Eka. Relative to Sten Sture the Elder. Erik Johansson was executed in the Stockholm Bloodbath 1520.
Gustav Vasa was appointed regent (riksföreståndare) 1521. Thereafter on june 6 1523 he was elected king at the Parliament (riksdag) in Strängnäs
F/B
1496
R. 1521-23
    1523-60
D. 1560
G/M
1531-35
Katarina av Saxen-Lauenburg.
!536-1551
Margareta Leijonhufvud 1552-
Katarina Stenbock

Erik XIV
Son till Gustav I och Katarina av Saxen-Lauenburg. Avsatt 1568 och enligt folk traditionen mördad av sin halvbror hertig Johan sedermera Johan III med förgiftad ärtsoppa. Erik dog 1577 som fånge på Örbyhus slott.
Son of Gustav Vasa of Sweden and Catherine of Saxe-Lauenburg deposed in 1568.
According to folk tale Erik XIV was murdered by his half brohter duke Johan (King Johan III).
Erik XIV was belived to have died after eating poisoned yellow pea soup. Erik XIV was inprisoned at Örbyhus Castle when he died in 1577.
F/B.
1533
R. 1560-68
D. 1577
G/M
1567 (Off 1568)
Karin Månsdotter

Johan III

Son till Gustav I och Margareta Leijonhufvud
Halvbror till Erik XIV.

Son of Gustav I and Margareta Leijonhufvud.
Halfbrother of Erik XIV.
F/B
1537
R.1568-1592
D.1592
G/M
1562-1583
Katarina Jagellonica av Polen
1585-1592.
Gunilla Johansdotter Bielke af Åkerö

Sigismund III

Son till Johan III och Katarina Jagellonika av Polen.Sonson till Gustav I och brorson till ErikXIV och KarlIX.Även kung över Polen och Litauen.
Avsattes som svensk kung 1599.Sigismunds farbror hertig Karl (Karl IX) avsatte honom från tronen år 1599.

Son of Johan III and Catherine Jagellonica of Poland.Grandson of Gustav I and nephew of ErikXIV and Karl IX.Also King of Poland and Lithuania. His uncle duke Karl deposed Sigismund from the Swedish throne in 1599.
F/B.
1566
R.1592-99
D.1632
G/M
1592-98
Anna af Steiermark (Anna of Austria)
1605-1631
Konstantia af Steiermark
(Constance of Austria)

Karl IX

Yngste son till Gustav 1 och Margareta Leijonhufvud. 1594 utnämnd till Riksföreståndare under Sigismunds vistelse i Polen.1599 avsattes Sigismund och Riksdagen i Linköping erkände år 1600 att hertig Karl som svensk regent. Men det dröjde till år 1604 innan han offciellt titulerades konung Karl IX. Han kröntes 1607.

Youngest son of Gustav I and Margareta Leijonhufvud. In 1594 appointed regent(Lord protector)during Sigismunds stay in Poland. In 1599 King Sigismund III was deposed.The Parliament (Riksdag) at Linköping in 1600 then recognized duke Karl as the Swedish sovereign.
But he did not officially become king with the title of Karl IX until 1604. He was crowned king 1607.
F/B.
1550
R.
1604-11
(fr 1594  riksföreståndare)
D.1611
G/M
1562-1589
Maria av Pfalz
1573
Kristina av
Holstein-Gottorp

Gustav II Adolf
Också kallad Gustavus Adolphus Gustav Adolf den store.
Also styled Gustavus Adolphus and Gustav Adolf the Great.


Son till Karl IX och Kristina av Holstein Gottorp.
Gustav Adolf var sjutton år när han ärvde Sveriges tron efter Karl IX död. Deltog i trettioåriga kriget på protestanternas sida.
Gustav II Adolf dog den 6 november 1632 vid slaget vid Lûtzen.
I Sverige firas Gustav Adolfs dagen den 6 november.

Son of Karl IX and Kristina av Holstein Gottorp. When his father Karl IX died Gustav Adolf was at the age of seventeen and inhereted the Swedish throne. He participated in the "Thirty Years War". He entered the war on the Protestant side. At the Battle of Lützen, On November 6 in 1632. Gustav Adolf was killed.
November 6 is thereafter each year a celebration day called "Gustav Adolfs dagen" in Sweden.
F/B
1594
G/M
1620
Maria Eleonora of Brandenburg
R.1611-32
D. 1632


Kristina

Dotter till Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg.
Kristina var minderårig när fadern dog i slaget vid Lützen. En förmyndaregering styrde landet fram till 1644.
Kristina gifte sig aldrig.
Hon abdikerade från sin tron år 1654 till förmån för sin kusin Karl Gustav. Hon konverterade till katolicismen och tillbringade resten av sitt liv utomlands.Hon dog i rom och begravdes i Sankt Peter's Basilika i Rom. (Basilica di San Pietro i Vatikanen.)

Daughter of Gustav II Adolf and Maria Eleonora of Brandenburg.
Kristina was under aged then she succeded her fatger Gustav II Adolf upon his death at the Battle of Lützen. A caretaker government ruled the country until
1644.
Kristina never married. She abdicated her throne 1654 in favour of her cousin Karl Gustav. She converted to Catholicism and spent her latter years abroad. She died in Rome and was buried in Saint Peter's Basilica in Rome.
(Basilica di San Pietro in Vaticano.)

F/B 1626
R. 1632-1654
D. 1689

 


 


 

 

Nytt och gammalt om vartannat - Det kungliga barnets namn

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007-2012 © Notisa Swedensite
 

 

NOTISA
Copyright © 2012
Ingår i Svenska Swedensite-Southhill gruppen
Part of the Swedish Swedensite-Southhill group