NOTISA   Sweden

Mars

Särskilda firardagar, nationaldagar och temadagar

Andra månaders firardagar » januari  februari  april  maj  juni  juli  augusti  september  oktober  november  december 

Text: © Inger Lin Söderberg-Lidbeck
OBS! Innehållet på Notisas sidor får bara läsas här. Du får INTE kopiera texter eller bilder och lägga ut på din egen eller någon annan sida. Otillåten användning debiteras!
 

Månaden mars har fått sitt namn efter den romerske krigsguden Mars som även var beskyddare av Rom. Kring gudomen frodades en livaktig kult med präster och officianter. Mars tillägnades helgedomar och heliga platser av vilka Marsfältet är mest berömt.
I forntida Norden kallades man månaden Vårmånad eller Torsmånad efter vår egen nordiske krigsgud Tor.

Historiska händelser av större och mindre betydelse i månaden mars

• Den 8 mars 1844 dog Sveriges förste kung Carl IVX Johan av släkten Bernadotte vid 81 års ålder. Han som fötts som borgarson i Frankrike sammanfattade sin lysande karriär på dödsbädden med de bevingade orden "Ingen har fyllt en bana liknande min".
• Den 21 mars år 1862 får Sverige nya förordningar om kommuner och landsting. Landstingen ansvarar för hälso- och sjukvård.
• Den 19 mars 1883 invigdes Katarinahissen i Stockholm. Hissen var vid denna tid ångdriven.
• I mars år 1908 debatterades det i den svenska riksdagen om att återinföra prygelstraff. Anledningen var de senaste årets eskalerande gatuvåld. Särkilt oroligt var det i den kungliga huvudstadens. Barn och ungdomar ansågs vara de som skapade problemen. De angrep även polismän och myndighetspersoner. Orsakerna bakom det ökande våldet med tillhörande brottslighet ansågs vara allmän släpphänthet i skolorna och hemmen. Prygelstraffet återinfördes dock inte.

Tilldragelser i månaden Mars

*Den 6 mars som är första helgfria måndag i mars 2023 testas varningssystemet Hesa Fredrik kl 15.00. Hesa Fredrik har fått sitt namn efter en skribent på tidningen DN. Första gången systemet testades var 1931. Varningssystemet, VMA, testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. VMA varnar vid akuta samhälls­påverkande faror. Signalen finns i fyra olika kategorier – beredskapslarm, flyglarm, viktigt meddelande till allmänheten (VMA) och faran över.

Kronprinsessan Victorias namnsdag firas den 12 mars. Dagen är officiell flaggdag.

Mars månadssten är Akvamarin.
Zodiakens tecken i mars är Fiskarna och Väduren.


*Stjärna framför ett evenemang i listan nedan betyder att det återkommer vid olika datum olika år - t.ex. årsdag som firas viss veckodag.
 

1 mars

Nationaldagar

Bosnien Hercegovina firar den 1 mars minnet av den dag då landet blev självständigt från Jugoslavien 1992. Bosnien och Hercegovinas självständighetsdag uppmärksammas ej i Republika Srpska som i stället firar den 9 januari. Den 25 november är Bosnien Hercegovinas officiella nationaldag.

Temadagar

Internationella dagen mot diskriminering uppmärksammas den 1 mars. Dagen är initierad av UNAIDS vilket är FN:s program mot hiv/aids med uppgift är att stärka och stödja det internationella arbetet mot HIV och aids.

Internationella bibliotekarie-kramar-dagen firas den 1 mars, i år helst med luftkramar på behörig distans.

Den 1 mars firas nationalhelgonet för Wales. Helgonet som hette St David eller som han också kallades "Dewi Sant" dog den 1 mars år 589. Dagen firas med de nationella symbolerna en purjolök eller en påsklilja i hatten. Enligt traditionen var purjolöken i forna tider använd som igenkänningstecken bland gamla tiders walesiska soldater innan det blev vanligt med uniformer. Senare blev även påskliljan symbol för St Davids dag.

Maslenitsa, ryska smörveckan även kallad Pannkaksveckan, som firas sju veckor innan den ortodoxa kyrkans påsk, firas i år från 24 februari till 1mars.
 

2 mars

Nationaldagar

Delstaten Texas firar sin egen nationaldag den 2 mars till minne av 1836 års konvent. Därtill firas hela USA:s nationaldag den 4 juli.

Temadagar

*Torsdagen den 2 mars 2023 - som man säger i Småland "fössta tossdag i mass" - första torsdag i mars skall man äta marsipantårta.
 

3 mars

Nationaldagar

Bulgarien firar nationaldag den 3 mars till minne av självständigheten från Osmanska riket år 1878.

Temadagar

*Världsböndagen för fred infaller 2023 den 3 mars. Dagen firas den första fredagen i mars varje år i förbön för fred och kristen enhet. Böner beds på mer än 100 språk med början redan i gryningen. Sverige har deltagit sedan 1931.

Den 3 mars varje år uppmärksammas som den internationella hörseldagen. Syftet med dagen är att förhindra hörselskador i hela världens befolkningar.

Den 3 mars firas FN-dagen Världsnaturdagen, World Wildlife Day. Dagens syfte är att öka kunskapen om den stora mångfalden av arter och livsformer som finns på jorden samt att bevara dem till framtiden.

”Music Freedom Day” som celebreras den 3 mars hyllar den musikaliska konstnärliga och mänskliga yttrandefriheten i världens musik. Initiativtagare till dagen är organisationen Freemuse som verkar för musikernas rätt till konstnärlig frihet i hela världen.

Mandelkubbens dag Mandelkubbens dag infaller den 3 mars. Dagen är initierad av sällskapet Mandelkubbens Vänner.
 

4 mars

Nationaldagar
  –

Temadagar

Bananens dag uppmärksammas den 4 mars. Bananimporten till Sverige kom igång 1909 - 1910.
 

5 mars

Nationaldagar
  –

Temadagar

*Vasaloppet körs denna dag för för 101:a gången (första Vasaloppet hölls år 1922).

Ostbågens dag firas den 5 mars. Företaget OLW lanserade Cheez Doodles i Sverige 1968.
 

6 mars

Nationaldagar
  –

Temadagar

*Varningssystemet "Hesa Fredrik" signalerar kl 15.00 denna dag runt om i landet. Varningssystemet, VMA, testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. VMA varnar vid akuta faror i samhället. Signalen finns i fyra olika kategorier – beredskapslarm, flyglarm, viktigt meddelande till allmänheten (VMA) och faran över.

Europeiska logopeddagen firas den 6 mars. Syftet med dagen är att uppmärksamma människors sätt att kommunicera med varandra. Logopeden behandlar bl.a. tal- och språksvårigheter samt läs- och skrivsvårigheter hos barn och vuxna.
 

7 mars

Nationaldagar

Första måndagen i mars, i år den 7 mars, firar Guam sin nationaldag.

Temadagar

Nolltaxedagen uppmärksammas den 7 mars. Den första lördagen i mars samlas anhängare till avgiftsfri kollektivtrafik för att demonstrera i och omkring tunnelbanor.

Punschrullens eller som den också kallas dammsugarens dag firas den 7 mars. Punschrullen har funnits som bakverk hela 1900-talet.

Podcastens dag infaller den 7 mars. Podcastens dag skapades av Adam Alsing år 2017. Avsikten med dagen är att alla ska lyssna på en ny podcast 7 mars.
 

8 mars

Nationaldagar
  –

Temadagar

Internationella kvinnodagen firas den 8 mars. SPA Socialist Party of America var först med att initiera en kvinnodag. Det skedde i New York den 28 februari 1909. Vid en konferens i Danmark påföljande år föreslogs att den 8 mars fortsättningsvis skulle firas som en internationell kvinnodag med syfte att stärka kampen för socialism och kräva rösträtt för kvinnor. År 1975 vid FN:s första kvinnokonferens beslutades om att införa en återkommande internationell kvinnodag den 8 mars. Detta skedde år1978.

Mors dag firas den 8 mars i många länder bl.a. i Afghanistan, Albanien, Bosnien Hercegovina, Bulgarien, Laos och Rumänien.
 

9 mars

Nationaldagar
  –

Temadagar

*Världsnjurdagen som inträffar 2:a torsdagen i mars är skapad av (ISN) International Society of Nephrology och (IFKF) International Federation of Kidney Foundations. Syftet med dagen är att öka medvetenheten om njurarnas betydelse och att minska njursjukdomar samt att uppmärksamma det stora behovet av njurar för transplantation.

Tomatsåsens dag uppmärksammas den 9 mars. Tomaten med ursprung i Sydamerika kom till Sverige och norden under slutet av 1600-talet. Men den var då ansedd som ytterst exklusiv medicinalväxt. Den ansågs inte särskilt njutbar förutan socker eller salt.
 

10 mars

Nationaldagar
  –

Temadagar

V8-motorns dag infaller den 10 mars. Den första serietillverkade V8:a motorn för utomobil introducerades av Cadillac år 1914.
 

11 mars

Nationaldagar
  –

Temadagar

World Plumbing Day firas den 11 mars varje år sedan 2010. Dagen är initierad av världshälsoorganisationen WHO. Avsikten med dagen är att uppmärksamma betydelsen av VVS-montörernas arbete och kunskaper för hälsotillståndet i världen.
 

12 mars

Nationaldagar

Republiken Jamtlands nationaldag infaller den 12 mars. Anledningen till valet av datum var att Jamtamot - alltinget - hölls under 900-talet på Frösön i den vecka då den 12 mars inföll. Då hölls även en marknad. 1798 flyttades marknaden till Östersund och blev Gregoriemarknaden efter Gregoriusdagen vilken inföll den 12 mars.

Den 12 mars firar Gabon nationaldag.

Mauritius firar nationaldag den 12 mars till minnet av självständigheten från Storbritannien år 1968.

Temadagar

Världsglaukomdagen uppmärksammas den 12mars. Glaukom förorsakas av högt tryck i ögat. För högt tryck skadar synnerven.

Nationella syntolkningsdagen infaller den 12 mars. Dagen initierades år 2015 av Unga med synnedsättning och Syntolkning nu. Dagen instiftades för att medvetandegöra syntolkningens betydelse och för att lyfta fram syntolkarnas arbete.

Världsdagen mot cybercensur uppmärksammas den 12 mars. Dagen är initierad av Reportrar utan gränser och Amnesty International.

*Söndag 12 mars kommer troligtvis Stockholms Ishockeyförbund arrangera ”Hockeyns Dag”. Information kommer.. Men fler firardagar för hockeyn hålls på olika håll.

Den 12 mars infaller alla korvars dag. Dagen är skapad av Svenska Korvakademien.
 

13 mars

Nationaldagar
  –

Temadagar

Den 13 mars utnämndes av Viralgranskaren till Källkritikens dag år 2017. Viralgranskaren ingick i tidningen Metros verksamhet. Svenska delen av Metro lades ned den 8 augusti 2019. Avsikten med dagen var att öka medvetenheten om källkritikens betydelse.

Mazarindagen firas den 13 mars med stora tuggor. Enligt en del traditionalister infaller Mazarinernas dag den 10:e januari.
 

14 mars

Nationaldagar
  –

Temadagar

Matematikens dag och Pi-dagen infaller den 14 mars. Matematikens dag - är instiftad av Nationalkommittén för matematik. Pi-dagen är en dag tillägnad den matematiska konstanten π. Dagen firas den 14 mars varje år, eftersom datumet skrivs månad 3 samt att 1 och 4 är de första värdesiffrorna av pi.
Sedan 2020 firas Pi-dagen som Internationella matematikdagen, efter beslut av UNESCO. Nationalkommittén för matematik anser att Pi-dagen ska vara en dag då matematiken och dess betydelse påvisas i många olika sammanhang.

Den 14 mars firas Steak and Blowjob Day även kallad Steak & BJ Day eller Steak and Knobber Day. Dagen är en avromantiserad satirisk replik på Valentins Dag skapad i USA vilken firas en månad senare än St Valentins dag.

Den 14 mars celebreras White Day månad efter St Valentins dag. Dagen började firas 1978 i Japan. Den initierades av Nationella konfektionsindustrins intressenter som en svarsdag då man återgäldade och tackade för de Valentin gåvor man erhållit. I samma anda lanserades även Marshmallow Day i bl.a. a Japan, Taiwan, Hong Kong, Kambodja, Kina, Singapore, och Thailand.
 

15 mars

Nationaldagar
  –

Temadagar

Internationella sälkutdagen uppmärksammas den 15 mars. Dagen är ett initiativ av IFAW (International Fund for Animal Welfare) som grundades 1969. Syftet med dagen är att stoppa jakten på sälkutar (sälungar).

Internationella dagen mot polisvåld uppmärksammas den 15 mars. Dagen är initierad av Black Flag i Schweiz och COBP i Montreal.

Den 15 mars uppmärksammas den Internationella konsumentdagen.

Röda clown-näsans dag, Red Nose Day uppmärksammas den 15 mars. Dagens syfte är att samla in pengar till välgörenhet till fattiga i bl.a. USA Storbritannien Australien och i fattiga områden i världen.
 

16 mars

Nationaldagar
  –

Temadagar

Stoppa incest-dagen uppmärksammas varje år den 16 mars. Incestproblematiken finns i hela världen och tystnadskulturen kring ämnet likaså. Dagens syfte är att skapa förutsättningar för öppenhet som hjälper de utsatta att bearbeta sina upplevelser.

Framtid.se har föreslagit att den 16 mars med namnsdagarna Herbert och Gilbert skall firas som ovanliga/sällsynta förnamns temadag. Bakom framtid.se står företaget Framtidsutveckling i Sverige AB. Före år 1719 var dagens datum tillägnat Cyriakus. Cyriakus led martyrdöden som liten gosse tillsammans med sin mor under 300-talet. Gossemartyrens namn ersattes efter år 1719 med namnet Heribert som syftade på Heribertus av Köln. Heribert var verksam under slutet av 900-talet och början av 1000-talet. Han var biskop och helgonförklardes under sin livstid. Hans förmågor var inriktade på väderleken. Han var en ansedd regnfixare. År 1901 moderniserades Heribert till Herbert i svenska kalendern. Senare tillkom namnen Herta och Hervor. 1993 tillades namnet Gilbert denna dag. Namnet fanns tidigare i septembers almanacka. Gilbert är en modernisering av tyska medeltidsnamnet Gilsebert.

Internationella fetischdagen har firats den 16 mars sedan 2008. Den har sitt ursprung i Storbritannien där den som vill visa sitt deltagande uppmanas att ta på sig något lila klädesplagg under parollen "Perverts wear purple".
 

17 mars

Nationaldagar

Saint Patrics dag firas som nationaldag den 17 mars på Irland. Den helige Patrik är skyddshelgon för Irland. Den 17 mars var helgonets dödsdag. Patrik föddes omkring år 387 och avled 17 mars 461.

Temadagar

*Internationella sömndagen infaller på varierande datum. I år 2023 firas dagen den 17 mars. Dagen instiftades av World Association of Sleep Medicine (WASM). Dagen är etablerad för att upplysa om frågor som rör sömn och sömnproblem.

Den 17 mars uppmärksammar Sveriges fackföreningar kollektivavtalets dag.
 

18 mars

Nationaldagar

Den 18 mars firar Aruba sin nationaldag.

Temadagar

Den 18 mars hyllas alla bussförare med en egen dag. Dagen uppmärksammas alltid den 18 mars, eftersom det var då som det anses att världens första buss, egentligen hästdragna vagn, startade i Paris år 1662.
 

19 mars

Nationaldagar
  –

Temadagar

Den 19 mars är alla supportrarnas dag.
 

20 mars

Nationaldagar

Tunisien firar nationaldag den 20 mars och självständigheten från Frankrike 1956

Temadagar

Vårdagjämningen infaller den 20 mars. Vårdagjämningen på norra halvklotet är höstdagjämningen på södra halvklotet.

Världsberättardagen infaller den 20 mars -World Storytelling Day började uppmärksammas år 1997. Dagen ägnas åts att berätta myter, sagor, historier och sjunga visor.

Den 20 mars firas Internationella lycko- eller glädjedagen - The International Day of Happiness. Dagen hävdar målsättningen för alla att uppnå lycka och välmående, Dagen är numer FN dag.

Den 20 mars har världens grodor en alldeles egen dag - World Frog Day - för att påvisa grodornas utsatthet och krympande livsutrymme.
 

21 mars

Nationaldagar

Den 21 mars firar Namibia nationaldag.

Temadagar

Den 21 mars uppmärksammas Internationella FN-dagen för Downs syndrom. Dagen instiftades 2011. Firas med bärandet av olika sockor strumpor för att visa att olikheter är bra. Dagen den 21 mars kallas också "rocka sockorna dagen".

Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering initierades år 1966. Den aktuella händelsen som blev anledningen till dagens instiftande var polisskjutningen av 69 demonstranter mot apartheid den 21 mars 1960 i den sydafrikanska staden Sharpwille.

Nowruz nyårsdag infaller den 21 mars efter vårdagjämningen. Man säger farväl till vintern och välkomnar våren. Dagen celebreras bland de afghanska, tadzjikiska, azerbajdzjanska, kurdiska och iranska folken.

Internationella färgdagen firas den 21 mars. Då uppmärksammas färgernas betydelser och påverkan i sociala medier och av företag.

Internationella dockteaterdagen infaller den 21 mars. Dagen är initierad av Internationella UNIMA (Union Internationale de la Marionnette).

Världspoesidagen uppmärksammas den 21 mars varje år. Dagen och initierades 1999 av Unesco. Syftet var att uppmuntra till att läsa, skriva, undervisa och publicera poesi.

Internationella skogsdagen som firas den 21 mars är initierad av FN.
 

22 mars

Nationaldagar
  –

Temadagar

Världsvattendagen World Water Day som firas den 22 mars är etablerad av UNESCO för att uppmärksamma vattnets betydelse och för att verka för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar.

Kennethdagen initierades 1993 när Kenneth fick en egen dag i almanackan. Klubben av Kennethar expanderar fortsättningsvis. Dagen firas den 22 mars.
 

23 mars

Nationaldagar

Den 23 mars firar Pakistan sin nationaldag.

Temadagar

Den 23 mars högtidlighålls som Nordens dag. Datumvalet beror på undertecknandet av Helsingforsavtalet år 1962. Helsingforsavtalet är grunden för det officiella nordiska samarbetet.

Världsmeteorologidagen som uppmärksammas den 23 mars är instiftad av WHO. Dagen erinrar om bildandet av FN-organet World Meteorological Organisation, WMO den 23 mars 1950.

Matlådans dag den 23 mars firas lämpligen med en kalasvariant av det vardagliga innehållet.
 

24 mars

Nationaldagar
  –

Temadagar

Den 24 mars uppmärksammas Världstuberkulosdagen som är en internationell FN-dag. Officiellt var det detta datum år 1882 som Robert Koch klargjorde sambandet mellan tuberkelbakterien och sjukdomen. Då trodde många att tuberkulos snart skulle vara ett minne blott men den är fortfarande ett svårt gissel för mänskligheten.

Den 24 mars infaller den internationella FN-dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna och upprättelse för offren.

*Grammatikdagen uppmärksammas den näst sista fredagen i mars, år 2023 den 24 mars.

Firardag för hantverksmässigt tillverkad glass. Den 24 mars njuter vi av alla upptänkliga sorters hantverksmässigt tillverkad glass i den Europeiska gemenskapen.
 

25 mars

Nationaldagar

Den 25 mars firar Grekland nationaldag.

Temadagar

*Earth Hour händer lördagen den 25 mars kl 20.30 - 21.30. Då släcker man el-belysningen. WWF ordnar manifestationen Earth Hour.

Den 25 mars var i gamla tider Vårfrudagen. Vår fru var en vanlig benämning på Jungfru Maria, Jesu moder. Dagen som firades redan inom de tidigkristna församlingarna nio månades innan Jesu födelse högtidlighöll ärkeängeln Gabriels besök hos Maria då hon fick veta att hon var havande. I kyrkliga sammanhang kallades dagen Marie bebådelsedag.
I allmogesamhället, då man levde av jordens grödor och i enlighet med årstidernas diktat, var Vårfrudagen en betydelsefull dag. Vårbruket inleddes och man tog tydor och ägnade sig åt att försöka påverka kommande händelser med magi. Det fanns många lokala sedvänjor som alla var anpassade efter de varierande väderlekarna i vårt avlånga land. Det var mycket med barfotaspring, tranbrev och förändrade sovtider. Men en bestående och spridd tradition blev våffeldagen. Kanske var det ljudlikheten med vårfrudagen som skapade traditionen att äta våfflor under vårfru dag.
Marie bebådelsedag var före 1953 en helgdag. När helgdagen avskaffades, firandes jungfru Marie bebådelsedag den söndag som infaller mellan den 22 och 28 mars. När påsken infaller tidigt högtidlighålls jungfru Marie bebådelsedag söndagen före palmsöndagen. Det profana firandet av Marie bebådelsedag/vårfrudagen äger fortfarande rum den 25 mars, inte sällan med våfflor.

Den 25 firas trandagen i olika delar av vårt land. Främst i Småland, Öland och Blekinge. När tranan kommer förebådas vårens ankomst. Tranan säges bära ljus i säng eftersom kvällarna inte längre är mörka, och man skall inte tända ljus i onödan. Dessutom ska man lägga sig tidigt för att glad och nyter stiga upp tidigare än under vintern. Barnen ritar teckningar som kallas tranbrev och får godis.

Varje år den 25 mars uppmärksammas den internationella FN dagen då minnet av offren för den transatlantiska slavhandeln och slaveriet hedras. Datumet har bestämts genom att det var denna dag som England instiftade ''Slave Trade Act'' år 1807, som i lag förbjöd slaveri.

Den 25 mars är det dags för den årligen återkommande Tolkien Reading Day - Läsningsdagen av Tolkien. Dagen initierades av Tolkien sällskapet i Storbritannien. Syftet var att främja läsningen av John Ronald Reuel Tolkiens verk.
 

26 mars

Nationaldagar

Den 26 mars firar Bangladesh sin nationaldag.

Temadagar

*Sommartid börjar gälla den 26 mars. Klockan två på natten mellan lördag och söndag ska man vrida fram klockan en timme.

Någon kanske vill fira dialersystemens dag den 26 mars.? Dialersystem har att göra med uppringning från callcenters och liknande. Idén är att ingen tid skall gå till spillo när försäljaren ringer. Nya kunder plockas fram blixtsnabbt när svar uteblir.
 

27 mars

Nationaldagar
  –

Temadagar

Världsteaterdagen uppmärksammas den 27 mars. Dagen initierades av International Theatre Institute år 1961. Syftet var att bevara och väcka intresse för scenkonstens möjligheter.
 

28 mars

Nationaldagar
  –

Temadagar
  –

29 mars

Nationaldagar
  –

Temadagar

*Den sista onsdagen i mars är det dags för Document Freedom Day (DFD). Man uppmärksammar nödvändigheten av öppna standarder och öppna dokumentformat vilket ger möjlighet att utväxla information, och försäkrar oss om långsiktig tillgång till vår egen data med hjälp av fri programvara.
 

30 mars

Nationaldagar
  –

Temadagar

Bipolärdagen uppmärksammas den 30 mars.
 

31 mars

Nationaldagar

Amerikanska Jungfruöarna firar nationaldag den 31 mars. Jungfruöarna såldes av Danmark till USA år 1917. Amerikanska Jungfruöarna är oinkorporerat land.

Temadagar

Världsbackupdagen firas den 31 mars. Då bör vi fixa backup på innehållet i våra datorer.

Krav på vinterdäck i Sverige gäller t.o.m 31 mars, om det råder vinterväglag. Efter detta datum är det tillåtet att använda sommardäck.


 

* = Rörlig dag/vecka - årsdag som firas viss veckodag.

-----

» Se också backspegeln - händelser förr per månad.