NOTISA   Sweden

MIDSOMMARNATTENS MAGI

Text: Inger Lin Söderberg-Lidbeck
Bild: Bearbetning Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet

Artikeln omfattas av lagen om upphovsrätt. Text och bilder får inte kopieras och publiceras utan tillstånd av Inger Lin Söderberg-Lidbeck och Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet. Överträdelser beivras.

Midsommarnatten har under tidernas lopp i större utsträckning än alla andra nätter förknippats med sådan magi och övertro som anknyter till förkristen religion.

Romersk katolska kyrkan införde under 400-talet firandet av midsommardagen den 24 juni som Johannes Döparens dag. Dagen kallas i Danmark och Norge S:t Hans dag. Men vi i Sverige har fortsatt att benämna den midsommardagen.

Bilden visar den heliga modern Maria med Jesus och Johannes Döparen som barn. (Johannes Döparen till höger).
Copyright bearbetning Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet ©

Midsommarnatten var naturandarnas speciella tid. Det var då nytt liv skapades och naturen öppnade sig och bjöd människorna att ta del av de dolda krafterna. Växtlighet och vatten var laddade med kraft som gav barnalycka och botade sjukdomar. I midsommarnatten flödade källorna av rusgivande men också stärkande och hälsobringande vatten.


Copyright bearbetning Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet ©

Under midsommarnatten kunde den som sökte bot och styrka finna den i daggdropparna eller i källornas vatten. För lyckat resulat vid brödbak och ölbryggning var några droppar midsommardagg ett osvikligt medel som gav ölet styrka och gjorde brödet fulljäst. Förtidigt födda barn blev starkare om de fick några daggdroppar på tungan. Åldringar blev ett år föryngrade om de droppade midsommardagg i brännvinet.


Copyright bearbetning Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet ©

I likhet med daggen var också växterna fyllda med en särskild kraft under midsommarnatten. Dessa krafter kunde sparas till kommande behov genom att man plockade midsommarkvastar. Sju eller nio sorters örter samlades för torkning. När någon blev sjuk användes de torkade örterna som läkemedel.

Endast oskulderna borde sova under midsommarnatten. Eftersom midsommarnatten var en s.k. orakelnatt då hemligheter uppenbarades var midsommarnattens drömmar profetiska. Det ansågs hjälpa flickorna med sanndömmandet om de åt salt innan de gick till sängs eller lade nio eller sju sorters blommor under kudden.


Copyright bearbetning Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet ©

Vakandet och dansandet under midsommarnatten var en säkerhetsåtgärd om man ville akta sig för illasinnade makters inflytande. För den som inte stod stilla eller sov kunde makterna inte rå på. När midsommarnatt övergick till midsommardag var faran över men då var också magin försvunnen.

Text: © Inger Lin Söderberg-Lidbeck