Notisamediabyrå media agency
ALFRED NOBEL

NOTISA 
Nyheter
Aktuellt
Kalender månadsfakta
I backspegeln
Kyrkoåret
Helgondagar
Namnsdagar
Kungalängd
Väder
Radio TV
Mat 
Spel
Notisa media
Bild- & mediabyrå
Picture- & media agency
Om Notisa
About Notisa
Ämnen topics
Julens ABC
Nya Julens abc
Rese ABC
Matens ABC
 
Copyright Notisa © 2008

 


 

 

 
 

OBEL

Alfred Nobel

Text: Inger Lin Söderberg-Lidbeck.
Bild- och textmaterial omfattas av copyright Notisa © 2007 Otillåten användningeller kopiering debiteras.

Alfred Nobel föddes i Stockholm år 1833. Han var mycket framgångsrik i utvecklandet av sprängämnen. I vårt eget århundrade används dessa spränämnen fortfarande både i fredliga och krigiska sammanhang.

Alfred Nobel was born in Stockholm, Sweden in 1833. He made his fortune from the development of explosives. In our own century these explosives are used for for both peace and war.

Artiklar och bilder om Alfred Nobel kan beställas hos Notisa mediaservice 

Inger L. Söderberg-Lidbeck
E-post:

Alfred Nobel
Alfred Nobel 1833-96

COPYRIGHTINFORMATION

TEXT: INGER LIN SÖDERBERG-LIDBECK © 2000-2008
ALLT MATERIAL PÅ DESSA SIDOR OMFATTAS AV COPYRIGHT OCH FÅR EJ PUBLICERAS TILL NÅGON DEL UTAN TILLSTÅND FRÅN NOTISA BILDARKIVET ELLER INGER LIN SÖDERBERG-LIDBECK. OTILLÅTEN ANVÄNDNING DEBITERAS.
 

 

Alfred Nobels sista vilja daterat den 27 november 1895. Alfred Nobel dog i sitt hem i San Remo Italien den 10 december 1896.

The last will of Afred Nobel dated November 27, 1895. Alfred Nobel died in his home in San Remo, Italy on December 10, 1896.

Alfred Nobel var en mycket begåvad uppfinnare som i processen att nyttiggöra sina uppfinningar skapade förutsättningar för blomstrande affärsmöjligheter och grundlade enorma rikedomar. Dock var hans idé att skapa ett pris för att uppmuntra och belöna vetenskapliga framsteg, stärka fred och förbättra mämmiskans villkor i världen någonting unikt i en tid då nationalism och krig låg i luften. I sitt sista testamente, daterat den 27 november 1895, fastställde Nobel hur hans egendom skulle fördelas och hur ett sådant pris skulle utdelas.

Alfred Nobel was a very talented inventor who in the process of exploiting his inventions created a prosperous business, and made an enormous fortune. Although his idea of creating a prize that would encourage scientific progress and improwing peace and the human conditions on the earth was something unique in a time when nationalism and war always was in the air. In his last will and testament, dated November 27, 1895, Nobel specified how the portion of his estate to be used for such prizes would be distributed.

 

År 1901 hölls den första nobelprisutdelningen. Den hölls i den Kungliga svenska musikaliska akademiens lokaler.

In 1901, the first Nobel Festivities & Prize Award Ceremonies were held. The place of the wvent was the Royal Swedish Academy of Music.

Nobellänkar/ Nobellinks
Nobel museum sv eng
Alfred Nobel Wikipedia 
Nobelmuseet i Karlskoga
Yahoo news
Sience editor predicts Nobel Prize winners DN 
Nobel Prize. org
 

Nobelpriset 2007
The Nobelprize 2007

Nobels fredspris 2007

Nobels Peace Prize 2007

Nobelprise medicin eller fysiologi sv

Nobelprize.Physiology or Medicine eng

Kungliga Svenska vetenskapakademien
Nobelpriset i Fysik och Kemi 2007

The Royal Swedish Academy of Sciences
Nobelprizes in Physics and in Chemistry 2007

Nobelpriset Litteratur /Nobelprize litterature

Svenska Akademien

Swedish Academy

 

 Copyright Notisa / Swedensite © 2008


 

Kalenderfakta
Calenderfacts
Januari/January
Februari/February
Mars/Mars
April/April
Maj/May
Juni/June
Juli/July
Augusti/August
September/September
Oktober/October
November/November
December/December
Helgondagar/
Saints' Feast Days
Marknader
Namnsdagar /Name Days
Nobel

 

 

 

 


NOTISA
Copyright © 2008
Ingår i Svenska Swedensite-Southill gruppen
Part of the Swedish Swedensite-Southhill group