NOTISA   Sweden

Oktober

Särskilda firardagar, nationaldagar och temadagar i oktober

Andra månaders firardagar » januari  februari  mars  april  maj  juni  juli  augusti  september  november  december 

» För vanliga helgdagar och namnsdagar se kalender

Text: © Inger Lin Söderberg-Lidbeck
OBS! Innehållet på Notisas sidor får bara läsas här. Du får INTE kopiera texter eller bilder och lägga ut på din egen eller någon annan sida. Otillåten användning debiteras!
 

Gamla benämningar på oktober
  Ölmånad
  Vinmånad
  Slaktmånad
  Sädesmånad

Event
  Oktoberfest
  Öltraditioner
  Halloween

Oktobers månadssten är Turmalin
Zodiakens tecken i oktober är Jungfrun och Vågen

Januari och oktober börjar alltid på samma veckodag under kalenderåret, om året inte är ett skottår.


*Stjärna framför ett evenemang i listan nedan betyder att det återkommer vid olika datum olika år - t.ex. årsdag som firas viss veckodag.
 

1 oktober

Nationaldagar

Cypern firar grekisk cypriotisk nationaldag den 1 oktober. Ön blev självständig 1960. Även den 1 april högtidlighålls till minne av kampen mot brittiska väldet liksom den grekiska nationaldagen den 25 april.

Folkrepubliken Kina utropades den 1 oktober 1949

Tuvalu, stat i Polynesien, celebrerar nationaldag 1 oktober.

Förbundsrepubliken Nigeria firar 1 oktober då landet detta datum blev självständigt från Storbritannien år 1960.

Palau firar självständighetsdag 1 oktober eller 30 september. Palau är en östat öster om Filippinerna i Stilla havet.

Temadagar

*Gräddtårtans dag firas första söndagen i oktober.

Internationella dagen för äldre infaller den 1 oktober. Dagen är initierad av FN.

Internationella kaffedagen International Coffee Day uppmärksammas den 1 oktober. Dagen ska förutom att hylla kaffet också främja rättvisemärkt kaffe och att öka kunskapen om kaffeodlarnas osäkra och krävande arbetsförhållanden.

Den 1 oktober firas vegetariska världsdagen. Dagen började firas under 1970-talet och initierades av Nort American Vegetarian Society. Avsåg att främja en hälsosam livsstil för människor och bättre villkor för djuren.
(Vegan-dagen firas 1 november)

Bröstcancerdagen. Nationell bröstcancerdag den 1 oktober påbjuden av Bröstcancerförbundet. Hela oktober är internationell bröstcancermånad.

Nationella pumpamånaden inleds i USA den första oktober.

Traditioner

I gamla tiders Sverige var oktober slaktmånaden när man började förbereda julens skede.

Mickelsmäss och flyttning.
Innan den nya gregorianska kalendern infördes i Sverige firades ärkeängeln Mikaels dag som helgdag. Mickelsmäss markerade övergång till vinterns skede. Det var då slut på skördetiden och flyttningstid inträdde för tjänstefolk liksom att det blev uppsägningstid för avtal och hyreskontrakt.

Under 1800-talet flyttades flyttdagarna till oktober. Mickelsmässan förlorade sin status som kyrklig helgdag och firandet av ärkeängeln Mikael förlades till närmaste påföljande söndag efter Mikaels dag den 29 september.

Händelser

Den 1 oktober 1918 inträffade Getå-olyckan. Ett jordskred norr om Norrköping medförde tågurspårning. 42 personer omkom och 41personer skadades.

Den 1 oktober 1919 halverades värnpliktstiden i Sverige från 240 till 120 dagar. Många hoppades efter första världskrigets slut på eviga fredstider.

Historiska event och skandaler

Gustav Vasas tjugoåriga dotter Katarina ingick äktenskap den 1 oktober år 1559 med Edzard II av Ostfriesland. Bröllopet skedde i Stockholm med stort släktkalas.

Under festligheterna råkade brudgummens lillebror Johann och brudens yngre syster Cecilia fatta tycke för varandra, vilket kom att leda till skandal. Äktenskap var inte en privatsak under 1500-talet, det var en släktaffär. Först och främst togs hänsyn till ekonomi och anor sedan kunde attraktion och kärlek vara bonus.

Brudparet inledde bröllopsresan hem till Ostfriesland vilket skedde med stort entourage och bagage. Men man stannade för julfirande i Vadstena hos brudens sjuttonårige bror Magnus. Storebror Erik, sedermera kung Erik XIV, följde med som kung Gustavs betrodde ställföreträdare. Där hände det som senare kom att kallas Vadstenabullret. Under självaste Lussenatten den 13 december år 1559 klättrade den kärlekskranke Johann in genom fönstret till Cecilias kammare. Slottsvakten skvallrade och Cecilias storebror Erik stormade in hos sin syster, såg Johann med hosorna dvs. byxorna neddragna, ställde till med stort räfst och rättarting.

Cecilia beklagade sig senare över att först hennes bror Erik slagit henne och att hennes far Gustav Vasa vid senare uppgörelse hade slitit håret av hennes huvud. Enligt traditionens vittnesbörd kastades Johann i fängelse och kastrerades. Brudparet fick reseförbud och Cecilia hemkallades till Stockholm. Julefriden och julstämningen var troligen svårfunnen i Vasafamiljen detta år 1559.
 

2 oktober

Nationaldagar

Guineas nationaldag infaller den 2 oktober

Temadagar

Internationella ickevålds-dagen initierad av FN:s generalförsamling. Påminner oss om Mahatma Gandhis födelsedatum. Avsikten med dagen är att sprida budskapet om icke våld.

*Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor 1:a måndagen i oktober.

Lantbruksdjurens dag skapad av den amerikanska organisationen Farm Animals Rights Movement för att uppmärksamma förhållandena för de landlevande djur som uppföds för matproduktion. Främst fjäderfä och grisar. Dagen omnämnd av LRF.

Skyddsänglarnas dag. Änglatron förekommer i många kulturer. Änglarna åberopas när människor befinner sig i yttersta nöd.

*Nobelveckan inleds första måndagen i oktober med tillkännagivandet av årets medicinpris.
på tisdagen meddelas fysikpris.
Onsdag tillägnas kemipriset.
Torsdag är litteraturprisets dag.
Fredag tillkännages fredspriset.
Ekonomipriset som utdelas till Alfred Nobels minne utdelas andra måndagen i oktober.

2 till 8 oktober 2023 är det Dyslexivecka som anordnas av Dyslexiförbundet med flera föreningar. Årets tema är "Rätten att utvecklas genom hela livet".
 

Historiska event och skandaler

I inledningen av oktober år 1636 föreslog Frankrikes ambassadör för änkedrottning Maria Eleonora att hovets unga damer och herrar skulle utbildas i umgängeskonst och nobla vanor. Sveriges hovadel var enligt ambassadören sorgligt okunniga i tidens konster, dans, ridning och fäktning. Särskilt viktigt var det att Sveriges knappt tioåriga tronföljare Kristina lärde sig etikett och kontinentala seder. Hon förväntades äkta någon prins med anor och världsvana. Sådana fångades bäst med stil och eleganta maner, lovade ambassadören och rekommenderade sin katolske trosfrände och landsman dansmästaren Antoine de Beaulieu. Förutom några skandalösa lönesamtal där den energiske dansmästaren tog till eldgaffel och tillhyggen i förhandlingarna gjorde han stor succé. Antoine de Beaulieu anses ha introducerat balettkonsten i Sverige.

I samband med ett besök i Vadstena tillsammans med Kristina och hennes hov passade Antoine de Beaulieu på att stjäla några värdefulla reliker i Vadstena klosterkyrka. Relikerna var bl.a. tre kranier som han förmodade var reliker efter den Heliga Birgitta och ett par av hennes döttrar. Dansmästaren var upprörd över att helgonrelikerna inte vårdades i den katolska kyrkans hägn. Beaulieu överlämnade i oktober några år senare relikerna till franske ambassadören som tog dem ut ur Sverige. Sedermera fördes relikerna till ett Birgittinerkloster i Nederländerna.

Senare tiders analyser av relikerna har väckt tvivel beträffande angiven ålder och släktskap.
 

3 oktober

Nationaldagar

Sydkorea firar den nationella grundande-dagen den 3 oktober.

Tysklands enande firas som nationaldag sedan år 1990 den 3 oktober.

Irak firar självständighet från Storbritannien den 3 oktober 1932. Ny nationaldag den 9 april då Saddam Hussein störtades.

Temadagar

Alla pojkvänners dag. National Boyfriend Day, amerikansk temadag uppfunnen för att skipa rättvisa och ge alla pojkvänner en dag för att visa dem rättmätig uppskattning. National Girlfriend Day infaller den 1 augusti.
 

4 oktober

Nationaldagar

Lesothos nationaldag den 4 oktober

Temadagar

Den 4 oktober är den helige Franciskus speciella dag. Det katolska helgonet Franciskus av Assisi var bland annat djurens vän och beskyddare.

Internationella djurdagen World animal day firas sedan år 1931. Det var ekologer och forskare i Florens Italien som initierade dagen som en påminnelse om nödvändigheten av djurskydd och att det fanns många hotade djurarter.

Vodkadagen. Amerikansk firardag då man skall smaksätta sin Vodka med särskilda kryddningar för att celebrera. Frågan varför just den 4 oktober besvaras med varför inte. Går även bra att krydda alkoholfritt källvatten denna dag.

Taco-dagen i Amerika firas till åminnelse av den tid då man använde bröd istället för tallrik. Specialitet från den syd amerikanska kontinenten som gjort världssuccé.

Nationella maträtter och födoämnen uppmärksammas den 4 oktober i Nord- och Sydamerika.

Kanelbullens dag firas sedan 1999 den 4 oktober. Bullen som är en svensk klenod bland bröden fick sin speciella dag genom initiativ från Hembakningsrådet. Varje år ordnas också en tävling om mest intressanta kanelbullen. Tävlingsbidragen ska ha inkommit med bild senast den 30 september.
 

5 oktober

Nationaldagar
  –

Temadagar

Gör någonting välvilligt-dagen - Do Something Nice Day. De små gesterna av välviljas dag etablerad i USA.

Lärarnas internationella dag.

Skolfotots dag.
 

6 oktober

Nationaldagar
  –

Temadagar

Nationella anhörigdagen. Dagen tillkommen på initiativ av Sveriges anhörigas riksförbund.

Internationella poesidagen. Skapades i mitten av 1990-talet i Storbritannien och Irland. Vart år har sitt tema. Årets tema är sanning.
 

Historiska event och skandaler

Lasse Lucidor föddes 6 oktober 1638. Han blev den första riktiga schlagermakaren i vårt land. Hans visa "Skulle jag sörja då vore jag tokut" sjöngs bland kreti och pleti i städernas gränder. Lasse Lucidor kallade sig själv - den olycklige. Hans namn var egentligen Lars Johansson. Han dog år 1674 i en duell. Platsen för duellen var ölkällaren Fimmelelstången i Gamla Stan i Stockholm. Samtida skribenter hävdade att han blivit mördad.
 

7 oktober

Nationaldagar

Under åren 1949–1989 firades i DDR Östtyskland nationaldag den 7 oktober.

Temadagar
  –

Historiska event

Heliga Birgitta helgonförklarades den 7 eller 8 oktober 1391.
 

8 oktober

Nationaldagar
  –

Temadagar

Världsdyslexidagen, World Dyslexia Day - hålls den 8 oktober varje år, för att uppmärksamma och stödja personer med läs- och skrivsvårigheter. Initiativtagare är EDA, European Dyslexia Association. Den svenska organisationen heter Dyslexiförbundet.
 

9 oktober

Nationaldagar

Ugandas nationaldag den 9 oktober

Temadagar

Minnesdag till åminnelse av avskaffandet av Sveriges transatlantiska slavhandel. Detta datum år 1847 friköptes de sista kvarvarande slavarna på den då svenska kolonin ön Saint-Barthélemy.

Världspostunionens dag den 9 oktober är initierad av FN.

PANDAS/PANS Awareness Day uppärksammas den 9 oktober. Dagens syfte är att öka medvetenheten om eventuella samband mellan tidiga infektionssjukdomar och neurologisk/psykisk påverkan. PANDAS är förkortning av Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Assosiated Streptococcal Infections. PANS är en senare variant av uttrycket.

Nationell Pizza- och öl-dag firas i USA den 9 oktober.
 

10 oktober

Nationaldagar

Taiwan firar sin nationaldag den 10 oktober

Temadagar

Världsdagen för mental hälsa uppmärksammas. Dagen är initierad av FN.

Den 10 oktober är Internationella dagen mot dödsstraff. Dagen initierades av World Coalition Against the Death Penalty år 2003. Amnesty ingår i denna organisation. EU och Europarådet har godkänt dagen som temadag mot dödsstraff.

Internationella och Nordiska Afasiförbunden uppmärksammar den 10 oktober som Afasidagen. Varje år har ett speciellt tema. Temat för Afasidagen 2023 är tal­igenkännings­tjäster. "Bristfälligt utvecklade tal­igenkännings­tjänster är ett exempel på vardaglig diskriminering som gör det svårt för många med till exempel afasi och språkstörning/DLD att kunna använda digitala tjänster." (Afasiförbundet i Sverige).

Grötens dag - World Porridge Day firas varje år den 10 oktober. I Skottland ordnas grötkokningsmästerskap denna dag. Man samlar även in pengar till välgörande ändamål.
 

11 oktober

Nationaldagar
  –

Temadagar

*Världsdagen för begränsning av naturkatastrofer instiftad av FN, infaller andra onsdagen i oktober.

Internationella flickdagen firas den 11 oktober. Dagen skapad av FN:s generalförsamling år 2011. Internationella flickdagen som infaller varje år den 11 oktober uppmärksammar flickornas utsatthet. Det är en av FN:s internationella dagar, instiftad av FN:s generalförsamling i december 2011 efter initiativ av barnrättsorganisationen Plan.
 

12 oktober

Nationaldagar

Republiken Ekvatorialguineas nationaldag 12 oktober

Spaniens nationaldag 12 oktober

Temadagar

*Världsdagen för synskadade initierad av WHO och IAPB, The International Agency for the Prevention of Blindness. Dagen firas återkommande andra torsdagen i oktober.

Sockerfria dagen anordnas med olika evenemang den 12 oktober. Ett initiativ av Ewa Meurk, Bitten Jonsson och Babben Larsson för att förmå oss att minska på sockret.

Den 12 oktober börjar älgjakten i södra halvan av Sverige, från Uppsala län och söder därom. I de nordligare delarna av landet inleddes älgjakten den 7 september.

Internationella reumatikerdagen den 12 oktober. World Arthritis Day etablerades år 1996 av ARI Arthritis and Rheumatism International för att uppmärksamma de som drabbats av dessa sjukdomar.

Civilkuragets dag till minne av den fackliga aktivisten Björn Söderberg, etablerad år 2000 av SAC-Syndikalisterna.
 

13 oktober

Nationaldagar
  –

Temadagar

Världstrombosdagen, World Trombosis Day, initieras av International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) i samarbete med Bayer Hea. Avsikten med dagen är att öka kunskapen om blodproppar och deras orsaker.

Internationella Suit Up Day den 13 oktober firas med att klä upp sig i kostym. Idén kommer från en tv-serie vars populäre aktör Barney Stinson oftast klär sig i kostym.

Internationella klarspråksdagen, International Plain Language Day, firas den 13 oktober över hela världen. Dagen skapades år 2011 i USA. Datumet emanerar från underskrivandet av den amerikanska klarspråkslagen (the Plain Writing Act) som undertecknades den 13 oktober 2010.

*Äggets dag infaller andra fredagen i oktober. I år 2023 är det den 13 oktober. Dagen är etablerad av International Egg Commission och World Egg Organisation.

Vägledningens dag, initierad av Sveriges Vägledarförening.

No Bra Day - Ingen BH-dag - ska medverka till ökad uppmärksamhet och för att hitta eventuella tecken på bröstcancer. Idén till dagen lanserades av en plastikkirurg i Toronto.
 

14 oktober

Nationaldagar

Fijis nationaldag den andra måndagen i oktober

Temadagar

Räkmackans dag, initierad av Arlanda flygplats för att påminna om det faktum att räkmackan blivit en nationell delikatess. Vid svenska och nordiska flygplatser serveras åtskilliga tusentals räkmackor varje vecka.

*Den internationella tidningsbudsdagen andra lördagen i oktober etablerades av amerikanska tidningsföreningen NAA Newspaper Association of America.

*Musikens dag infaller också andra lördagen i oktober.
 

15 oktober

Nationaldagar
  –

Temadagar

Brösthälsodagen, Breast Health Day, initierad av Europa Donna

Internationella handtvättardagen infaller den 15 oktober. Initiativet togs av Public-Private Partnership for Handwashing, en paraplygrupp där Unicef, Världsbanken, Centers for Disease Control and Prevention och The London School of Hygiene & Tropical Medicine ingick.

Vita käppens dag. Etablerad 1970 av International Federation of the Blind. Ska bland annat uppmärksamma de problem som möter de icke seende i vardagen.

Internationella beröringsdagen. Kramardag eller handskakningsdag?

Internationella landsbygdskvinnornas dag - International Day of Rural Women, uppmärksammar landsbygdens kvinnor den 15 oktober varje år. Dagen är instiftad av FN.

Meetoo-dagen upprätthåller minnet av första Meetoo-tweten den 15 oktober 2017.

Fetaostens dag proklamerad av Fontana.
 

16 oktober

Nationaldagar
  –

Temadagar

Den 16-22 oktober är det dags för Hörselveckan 2023. Arangeras av HRF Hörselskadades Riksförbund

Världslivsmedelsdagen, initierad av FN organet FAO

Steve Jobs Dag. Steve Jobs, 4 feb 1955 - 5 oktober 2011, var legendarisk entreprenör i databranschen. Hans namn förknippas bland annat med Apple och Next.

Alla chefers dag, Boss's Day eller National Boss Day kommer från USA där dagen firas den 16 oktober. Kan, om det är helg, firas närmaste arbetsdag.

Lexikonens dag - National Dictionary Day firas den 16 oktober. Dagen påminner oss om Noah Webster, USA, som publicerade sitt första uppslagsverk år 1806. Han var född den 16 oktober 1758. Språkgeni med intresse för uppslagsord som behärskade 26 språk. Dog vid 84 års ålder.

Internationella snapps-, vin- och likördagen. Påhittad av div. fabrikanter. Se även vodkadagen (4 oktober).
 

17 oktober

Nationaldagar
  –

Temadagar

Internationella dagen för utrotandet av fattigdom, initierad av FN, uppmärksammas den 17 oktober.
 

18 oktober

Nationaldagar
  –

Temadagar

Internationella klimakteriedagen - World Menopause Day återkommer varje år den 18 oktober.

Internationella slipsdagen - International Tie Day. Dagen för att bevara properheten firas 18 oktober varje år. Flugan har sin egen dag den 28 augusti.

Internationella champagnedagen firas den 18 oktober. Det lär dock finnas flera Champagnedagar.

Chokladmuffinsdagen den 18:e bakar vi muffins så det står härliga till.
 

19 oktober

Nationaldagar
  –

Temadagar

*Måltidens dag infaller den tredje torsdagen i oktober varje år sedan 1997. Måltidsakademien är initiativtagare till måltidens dag.

*Grynkorvens dag Grynkorven den klassiska godingen har sina egna vänner som firar högtidsdag den tredje torsdagen i oktober varje år.

*Strävhårig foxterriers dag firades första gången år 2014. Firningsdagen är den 19 oktober men dagen anpassas vid behov till helger. Skapare av Nationella dagen för Strävhårig Foxterrier är Strävhåriga Foxterrierklubben.
 

20 oktober

Nationaldagar
  –

Temadagar

Internationella Osteoporosdagen, World Osteoporosis Day (WOD,) uppmärksammas den 20 oktober. Avsikten med dagen är att att öka medvetenhet om och förebygga osteoporos - benskörhet.

Internationella flygledardagen, International Day of Air Traffic Controller, firar sin egen dag den 20 oktober varje år. Dagen uppmärksammas globalt. Dagen påminner om bildandet av deras fackförening the International Federation of Air Traffic Controllers' Associations (IFATCA) som bildades år 1961.

*Statistikens världsdag initierades av FN för att skapa pålitlig och kompatibel statistik. Dagen ska firas internationellt vart femte år och uppmärksammades 2020. Nästa firande infaller den 20 oktober år 2025. Många länder firar egna statistikdagar.
 

21 oktober

Nationaldagar
  –

Temadagar

Nationella reptildagen i USA.

*Hörselskadades Dag uppmärksammas i år 2023 den 21 oktober under hörselveckan 16-22 oktober. Hörselskadades Dag instiftades 2001 för att uppmärksamma de hörselskadade och deras olika hörselnedsättningar.

*Kemins dag 21 - 22 oktober. I år handlar Kemins Dag om plaståtervinning och hur vi kan omvandla gammal plast till ny råvara

*Brodagen - Bridge Day infaller i år 2023 den 21 oktober. Det är en jubeldag som brukar firas den 3:e lördagen i oktober av dem som gillar att göra spektakulära konsthopp från broar och höga konstruktioner. De kallas visst BASE Jumpers.

*Nationell (USA) kontrollera-din-medicin-dag. Apotek och läkemedelsbolag sponsrar dagen den 21 oktober. Apotekspersonal svarar på frågor och hjälper till med recept och förskrivningar. Dagen riktar sig till äldre.
 

22 oktober

Nationaldagar
  –

Temadagar

Internationella stamningsdagen, Stuttering Awareness Day, firas den 22 oktober. Dagen är grundad av tre organisationer år 1998 nämligen European League of Stuttering Associations, International Fluency Association och International Stuttering Association.

*Alla svärmödrars dag. Internationell "Mother in Law Day" firas fjärde söndagen i oktober.

CAPS LOCK-dagen, internationell kampanjdag för att flytta caplocks-tangenten.
 

23 oktober

Nationaldagar
  –

Temadagar

Internationella moldagen firas av insatta kemister med referenser till Avogadros tal. Icke sakkunniga firar sin moldag eftersom mol ingår i SI-systemet.
 

24 oktober

Nationaldagar

Zambias nationaldag 24 oktober

Temadagar

FN-dagen 24 oktober

Internationella världsdagen för information om utvecklingsfrågor, skapad av FN.

Montessorilärarnas dag. Dagen lär vara vald med anknytning till FN dagens fredsbudskap eftersom Maria Montessori flera gånger nominerades till Nobels fredspris.

Raggsockans dag firas den 24 oktober. Dagen inspirerad av garnfackhandeln som vill uppmuntra till utövandet av stickning, ett av våra mest populära hantverk.
 

25 oktober

Nationaldagar

Kazakstans nationaldag 25 oktober

Temadagar

Internationella pastadagen initierades den 25 oktober år 1995 av World Pasta Congress. Avsikten var att popularisera pastan eftersom den var både nyttig och lättlagad.
 

26 oktober

Nationaldagar

Österrikes nationaldag 26 oktober

Temadagar

Hjärnskadedagen. Initierad av Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

Potatisdagen den 26 oktober lanserades av Stiftelsen Potatisbranschen bildad 1991 av bl. a. LRF, ICA och COOP. Det finns även en färskpotatisens dag som firas i juni. I USA hyllas potatisen en dag senare.

Svarta katters dag firas den 26 oktober i USA. Dagen är avsedd att hjälpa svarta hemlösa katter att bli omhändertagna. De anses bringa otur och blir därför inte adopterade från katthem i samma utsträckning som övriga katter.
 

27 oktober

Nationaldagar

Saint Vincents nationaldag 27 oktober

Grenadinernas nationaldag 27 oktober

Turkmenistans nationaldag 27 oktober

Temadagar

*Den 27 oktober är Internationella skolbiblioteksdagen. Firas sedan slutet av 1990. Hela oktober är skolbibliotekens speciella månad. Dagar och veckor kan väljas och varieras efter omständigheterna. Dagen är initierad av International Association of School Librarianship. I Sverge gäller Skolbibliotekets dag som grundats av Nationella Skolbiblioteksgruppen.

Potatisens nationella dag uppmärksammas i bl.a. USA. Det finns flera potatisdagar. I Sverige firar vi den 26 oktober.

*I Chile firas protestantiska kyrkans dag sista fredagen i oktober

Världsdagen för audiovisuellt kulturarv initierad av UNESCO

Världsnalledagen. Dagen högtidlighåller Teddybjörnen och dess namne president Theodore ”Teddy” Roosevelt, som föddes 27 oktober 1858

Amerikanska öldagen firas.
 

28 oktober

Nationaldagar

Tjeckiens nationaldag 28 oktober

Cypern firar den 28 oktober Ochidagen, nej-dagen till minne av att Grekland motsatte sig Mussolinis krav att Grekland skulle kapitulera i oktober 1940. Premiärminister Metaxas svarade – Ochi.

Temadagar

*Hackkorvens dag infaller 4:e lördagen i oktober.

*Unik butik dagen. Dagen firas sista lördagen i oktober. Dagens syfte är att framhålla lokala privatägda butikers betydelse för lokalsamhället och handeln.

Bilens dag. 28 oktober är den officiella dagen som hyllar bilen och den fria rörligheten. Dagen är instiftad av bilentusiaster och bilhandlare.

Animationens internationella dag

Nationell chokladdag i USA

28 oktober firar Frihetsgudinnan i New York födelsedag. Statyn som var en gåva från Frankrike invigdes den 28 oktober 1886.
 

29 oktober

Nationaldagar

Turkiets nationaldag 29 oktober till åminnelse av republikens grundande.

Temadagar

Internationella psoriasisdagen. Dagens syfte är att öka förståelsen för psoriasis och psoriasis artrit.

Internationella Internetdagen.

Nationella kattdagen i USA. Denna dag ska huskatten uppmärksammas med godis. Dagen började firas år 2005 av Collin Page. Avsikten var att påminna om alla försummade katter. Internationell kattdag finns också, firas den 8 augusti.

*Grannens dag. Påhittad av K. Eneroth, verksam på Bärgslagsbladet/Arboga Tidning. Syftet med dagen var att uppmärksamma regionens alla grannar. Dagen firas sista söndagen i oktober i eller samband med övergång till vintertid.

Händelser

Första tv-sändningen i Sverige skedde den 29 oktober 1954. Radiotjänst var ansvariga. Programmet hette En skål för televisionen.

Röda korset bildas i Schweiz. Året är 1863.

Sveriges kung Gustaf V avlider den 29 oktober 1950. Han efterträds av sonen Gustaf VI Adolf, farfar till vår nuvarande kung.
 

30 oktober

Nationaldagar
  –

Temadagar

Dennis Ritchies dag. (9 september 1941 - 12 oktober 2011) Programmerare känd som delaktig och skapare av bl.a. programspråken C och Unix.
 

31 oktober

Nationaldagar
  –

Temadagar

Reformationsdagen firas den 31 oktober i flera länder som en protestantisk kyrklig minnesdag. Det var denna dag år 1517 som Martin Luther spikade upp sina 95 teser på Wittenbergs kyrkport.

Magins dag eller som den ursprungligen kallades Magic Day började firas som Houdini-dagen år 1927. Harry Houdini hette egentligen Erik Weisz. Han var berömd illusionist och utbrytarartist. Han föddes 24 mars 1874 i Budapest och dog 31 oktober 1926 i Detroit.

Halloween som firas främst i USA tillsammans med Brittiska öarna kan anses vara föregångare till firandet av Halloween i vårt land. Den 31 oktober oaktat veckodag går barnen från dörr till dörr och frågar trick or treat? I Sverige firas traditionen inte sällan närmaste helg.

Världsspardagen som infaller 31 oktober infördes redan 1924 av den första internationella sparbankskongressen.
 

* = Rörlig dag/vecka - årsdag som firas viss veckodag.

-----

» Se också backspegeln - händelser förr per månad.