NOTISA   Sweden

September

Särskilda firardagar, nationaldagar och temadagar

Andra månaders firardagar » januari  februari  mars  april  maj  juni  juli  augusti oktober  november  december 

Text: © Inger Lin Söderberg-Lidbeck
OBS! Innehållet på Notisas sidor får bara läsas här. Du får INTE kopiera texter eller bilder och lägga ut på din egen eller någon annan sida. Otillåten användning debiteras!
 

Septembermånaden
Månaden september har fått sitt namn efter den forntida romerska benämningen av talet sju, septem. Månaden var den sjunde, innan härskaren Numa Pompilius lade till ett par månader till det romerska året. Enligt traditionen föddes Numa Pompilius i Rom år 753 f.Kr. De lärde tvistar dock om han var en verklig gestalt eller endast en mytisk figur. I gamla Norden var september höstmånaden då man i urtiden hyllade gudarna med offer inför vintern. Under senare århundraden nöjde man sig med skördefester och gillen i bygemenskapen.

Septembers månadssten är Safir.
Zodiakens tecken i september är Jungfrun och Vågen.

Återkommande händelser i september

Älgjakten inleds i norra och mellersta delarna av vårt land den 7 september. I Stockholms län, Uppsala län, Örebro län och södra delarna av Sverige gäller 12 oktober.

Höstdagjämningen infaller 22 – 23 september. I år är det söndagen den 22 september.

Valtraditioner och minnesdagar

Valdagen infaller tredje söndagen i september vart fjärde år. Då väljs ledamöter till landsting, kommuner och riksdag.
När Svenska kyrkan år 2000 skildes från svenska staten, tog Svenska kyrkan över ansvaret för kyrkovalet. I kyrkovalet som äger rum vart fjärde år röstar väljarna om vilka som ska bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren. Söndagen den 21 september 2025 är nästa val i Svenska kyrkan. Kyrkovalen sker ett år före riksdagsval.

Riksmötets öppnande sker årligen i september. Det markerar inledningen av Sveriges riksdags arbetsår efter sommaruppehållet. I år 2024 sker öppnandet den 10 september.

Den 15:e till den 16 september firas den judiska högtiden Jom kippur - Försoningsdagen. Jom Kippur infaller tio dagar efter den judiska nyårsdagen. Den är judarnas främsta högtid.

Den 29 september är det Mickelsmäss - den helige Mikaels dag. Dagen högtidlighålls söndagen närmast efter den 29 september och är ärkeängeln Mikaels dag. Högtidsdagen firades ursprungligen på den katolska St Mikaelsdagen 29 september. Dagen har flyttats till närmast påföljande söndag, och infaller därmed mellan 29 september och 5 oktober. I det gamla svenska bondesamhället var mickelsmäss en vilohelg. Skörden var bärgad. Tjänstefolket hade städslats eller sagts upp. Många pigor och drängar fick en kort ledighet för att hälsa på sina anhöriga eller för att byta arbete och bostad. I vissa delar av vårt land hölls Mikaelimarknader. Mickelsmässan var också den tid på året då det ansågs rätt att börja tända ljus inomhus.

September är Ålagillets tid. Vid ett ålagille äter man ål tillagad enligt traktens bästa recept, t.ex. luad och rögad ål. Snaps hör till.

Labor Day firas i USA och Kanada den första måndagen i september. Dagen är arbetarnas helgdag. Dagen firas med picknick, eller som en sista sommarfest innan skolstarten.

Första söndagen i september firas fars dag i Nya Zeeland och i Australien. Även Nepal firar fars dag i september med då vid första nyet i september. I vårt land firar vi dagen andra söndagen november.

Patriot Day uppmärksammas i USA med minnesstunder för de som omkom i attackerna den 11 september år 2001 då bl.a. Twin Towers på Manhattan i New York demolerades genom det fruktansvärda terrordådet.

I Nederländerna presenteras den årliga budgeten den tredje tisdagen i september. Budgetdagen kallas prinsjesdag.

Händelser förr i september

• Den 1 september år 1145 invigdes domkyrkans högaltare och hela kyrkan i Lund. Kyrkan som vid denna tid tillhörde Danmark var helgad åt St Laurentius, numer kallad St Lars. Han vördas som skyddshelgon för kockar, bagare, bibliotekarier och brandmän.

• Den 1 september år 1939 invaderade Nazityskland Polen. Andra världskriget bröt ut.

• Den 2 september år 1958 sändes nyhetsprogrammet Aktuellt för första gången i TV.

• Högertrafikomläggningen genomfördes den 3 september 1967 i Sverige.

• Den 4 september 1956 startade TV reguljära sändningarna i vårt land.

• Sveriges utrikesminister Anna Lindh blev knivskuren den 10 september år 2003 och avled påföljande dag.

• Den 12 september år 1921 hölls det första allmänna val till Sveriges Riksdag där både män och kvinnor hade rösträtt.

• Penicillinet upptäcks av Alexander Fleming den 15 september år 1928.

• Gustaf VI Adolf avled den 15 september 1973. Hans sonson blev därmed kung Carl XVI Gustav.

• FNs generalsekreterare Dag Hammarsköld omkom i en flygplanskrasch den 18 september år 1961.

• Den 23 september år 1846 upptäcktes planeten Neptunus, längst ut av planeterna i vårt solsystem (dvärgplaneten pluto ligger dock längre ut).

• Den 26 september år 1832 invigdes Göta Kanal.

• Den 30 september 1972 öppnades Ölandsbron.

Historiska event och skandaler i september

Tärningen är kastad och någon skall dö.
Den 5 september år 1775 fälldes i ansedda Svea Hovrätt en mycket ovanlig dom. Grunden till domslutet var mordet på en man vid namn Viberg, vilken hade dödats gällande en dispyt vid införsel av varor på Värmdön. Vid denna tid var det tullar mellan landsbygd och huvudstad. Anklagade för mordet var bonden Carl Hindrichson-Hjort och en av hans torpare Eric Jacobsson. Båda nekade till anklagelserna och skyllde brottet på varandra. Ledamöterna vid Svea hovrätt beslutade att eftersom det var ogörligt att avgöra vem som var mördare och vem som var medhjälpare skulle domslutet avgöras genom tärningskast.
De anklagade fick order om inställelse vid Stockholms läns landskansli den 21 november. Närvarande vid försättningen var justitiekanslern Joakim Vilhelm Lilliestråle och landshövdingen greve Jacob Johan Gyllenborg. De båda anklagade erhöll varsin träbägare med två tärningar. Vid det första försöket att spela tärning om livet fick de båda misstänka vardera nio markeringar. Vid påföljande omkast fick Carl Hindrichson-Hjort tio markeringar och torparen Eric Jacobsson endast sju. Domslutet kunde därmed avkunnas. Torparen lottades som mördare och bonden blev genom denna procedur förklarad som medhjälpare.
Eric Jakobsson dömdes därefter till att få sin högra hand kapad i handleden, halsen avhuggen och efter dödsdomens verkställighet satt på stegel. Bonden Carl Hindrichson-Hjort fick 40 par spö följt av åtta års straffarbete på fästningen Sveaborg.


*Stjärna framför ett evenemang i listan nedan betyder att det återkommer vid olika datum olika år - t.ex. årsdag som firas viss veckodag.
 

1 september

Nationaldagar

Slovakien firar sin nationaldag den 1 september.

Den 1 september uppmärksammas Uzbekistans nationaldag.

Temadagar

Fluortantens dag firas den 1 september. Fluortanten dök upp Sveriges skolor under 1960-talet. Fluortantens uppgift var att verkställa den obligatoriska fluorsköljningen. Fram till 1990-talet var hon ett obligatoriskt inslag i skolorna i Sverige.

*Den första söndagen i september är det Dansbandens dag. I år 2024 infaller dagen den 1 september. Idén till Dansbandens dag kommer från Göteborg där evenemanget firades på Liseberg första gången år 2004. Dansbandens dag startade då som ett årligt temaevenemang första söndagen i september.

*Svampens dag uppmärksammas alltid den första söndagen i september, vilket innebär att Svampens dag i år gäller den 1 september. Dagen som firas i hela Norden initierades år 2008.

Skolledarnas dag infaller den 3 september. Avsikten med dagen är att synliggöra och fokusera på skolledarnas betydelse inom undervisning och pedagogiskt arbete.
 

2 september

Nationaldagar

Vietnams nationaldag infaller den 2 september.

Temadagar

*Labor Day är en federal högtidsdag USA. Dagen som tillägnas arbetarrörelsen firas den första måndagen i september. Förebilden till Labor Day fanns i Kanada där dagen firades redan under 1870-talet. År 1894 började dagen firas i USA. Numer firas dagen i både Kanada och USA.

3 september

Nationaldagar
  –

Den 3 september firar Qatar sin nationaldag.

San Marinos nationaldag infaller den 3 september.

Temadagar
  –

4 september

Nationaldagar
  –

Temadagar

Dagen för de ungas psykiska hälsa uppmärksammas den 4 september. Syftet med dagen är att medvetandegöra de ungas psykiska hälsa. Dagen är initierad av Tilia som är en ideell organisation med syftet att främja ungas psykiska hälsa.
 

5 september

Nationaldagar
  –

Temadagar

*Skolans Dag infaller i år den 5 september, enligt förbundet Sveriges Lärare. Men det förekommer också lokala "Skolans Dag" på olika håll i landet vid andra datum, t.ex i slutet av maj eller i oktober. Det är då oftast den egna skolan som avses.

Internationella dagen för välgörenhet firas den 5 september. Dagen är initierad av FN.
 

6 september

Nationaldagar

Den 6 september firar Swaziland sin nationaldag.

Temadagar
  –

7 september

Nationaldagar

Brasilien firar sin nationaldag den 7 september.

Temadagar

*Hemslöjdens dag firas den 7 september i hela landet.

Stora Duchennesdagen uppmärksammas alltid den 7 september. Duchennes är en muskelsjukdom som medför att musklerna försvagas. Förmågan att gå, springa, hoppa, och att klättra försämras över tid.

Salamins dag firas alltid den 7 september. Högtidsdag för salamikorvens vänner.

*Första lördagen i september varje år firas scooterns dag. I år 2024 firas dagen för detta praktiska fordon den 7 september.

*Den 7 september firas Skäggets nationaldag - internationella skäggdagen. Dagen firas första lördagen i september med klang och jubel.

*Ostronets dag uppmärksammas den 7 september i år. Dagen firas återkommande den första lördagen i september. Ostronets dag initierades av ostronakademin år 2004.
 

8 september

Nationaldagar

Den 8 september firas Andorras nationaldag.

Temadagar

Internationella läskunnighetsdagen som uppmärksammas den 8 september är initierad av UNESCO.

Den internationella fysioterapins dag infaller alltid den 8 september. Dagen är initierad av World Physiotherapy, tidigare WCPT, World Confederation for Physical Therapy.
 

9 september

Nationaldagar

Nordkoreas nationaldag firas den 9 september.

Tadzjikistans nationaldag infaller den 9 september.

Temadagar

Yrkesförarens dag firas den 9 september för att hylla deras samhällsnyttiga arbete. Dagen är initierad av Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA.
 

10 september

Nationaldagar
  –

Temadagar

Internationella suicidpreventiva dagen uppmärksammas den 10 september. Dagen är initierad av WHO.

Världsdagen för teckenspråk uppmärksammas alltid den 10 september. Men enligt beslut av FN:s generalförsamling är den 23 september den internationella dagen för teckenspråk.
 

11 september

Nationaldagar
  –

Temadagar

11 september minns vi terrorattacken mot USA år 2001. Två kapade pasagerarflygplan störtade in i World Trade Centers tvillingtorn i New York som sedan rasade samman. Ett plan krashade i Pentagons försvarshögkvarter vid Washington. Nära 3000 människor dödades. Merparten av dem omkom i World Trade Center.

Den 11 september firar kebabens vänner Kebabens dag med stort kalas. Internationella kebabdagen firas den andra fredagen i juli varje år.
 

12 september

Nationaldagar
  –

Temadagar

Europeiska migrändagen uppmärksammas den 12 september. Syftet med dagen är att sprida kunskap om denna sjukdom som påverkar livet för många människor

*Programmerarens dag firas som internationell yrkesdag den 256:e hexadecimalt, den 100:e eller den 28:e dagen varje år. Detta innebär att dagen firas den 13 september normalår och den 12 september skottår.

TV-spelsdagen infaller alltid den 12 september. Dagen firas med att spela favoritspelet.

Internationella dagen för syd-syd-samarbete som är en dag initierad av FN firas alltid den 12 september.
 

13 september

Nationaldagar
  –

Temadagar

Kulturarvsdagen uppmärksammas varje år andra helgen i september. Temat för årets arrangemang är kulturarv och lärandet. Syftet med dagen är att inspirera till intresse för kulturarv och historia.

Mor- och farföräldrarnas dag firas den 13 september. Dagen är ursprungligen amerikansk. National Grandparent's Day är en sekulär helgdag i USA. Den har firats officiellt i kalendern sedan 1978 men instiftades redan 1970 av Marian McQuade. Grandparent's Day bygger på tanken att visa uppskattning av sina mor- och farföräldrar.
 

14 september

Nationaldagar
  –

Temadagar

*Vandringens dag som är initierad av Svenska Turistföreningen STF skall uppmuntra alla att vandra oftare i skog och mark. Vandringens dag infaller den andra lördagen i september.

*Geologins dag är en ideell förening som vill visa den nytta som kunskap om geologi och geovetenskap ger samhället. Dagen firas 2024 den 14 september, andra lördagen i september.

Internationella dagen för atopiskt eksem uppmärksammas alltid den 14 september instiftad av Atopikerna som är en ny förening inom Astma- och Allergiförbundet för personer med Atopiskt eksem.
 

15 september

Nationaldagar

Den 15 september infaller Costa Ricas nationaldag.

El Salvador firar sin nationaldag den 15 september.

Guatemalas nationaldag infaller den 15 september.

Nicaragua uppmärksammar nationaldagen den 15 september.

Honduras firar nationaldagen den 15 september.

Temadagar

*Den 15 september, tredje söndagen i september, uppmärksammas brunchens egen dag. Brunch är en sammandragning av de engelska orden breakfast och lunch. I vårt land har begreppen frukostlunch, och frukostmiddag förekommit, vilket har blivit frunch.

Den 15 september uppmärksammas internationella FN dagen för demokrati.

Internationella lymfomdagen inträffar varje år den 15 september för att uppmärksamma sjukdomen lymfom.
 

16 september

Nationaldagar

Den 16 september firas Papua Nya Guineas nationaldag.

Mexicos nationaldag fira den 16 september.

Temadagar

Den16 september uppmärksammar vi Internationella dagen för bevarandet av ozonskiktet. Dagen är en FN-dag.
 

17 september

Nationaldagar
  –

Temadagar

Höga klackars dag firas med high heels från morgon till kväll den 17 september.
 

18 september

Nationaldagar

Den 18 september firas Chiles nationaldag.

Temadagar

E-bokens dag uppmärksammas den 18 september. Dagen firas med internationella mottot ”Read an Ebook Day”.

Surkålens dag firas den 18 September. Idén med en surkåldag skapades av hälsokostföretaget Vitalista. Redan våra fornfäder år surkål och varje kung med självaktning hade egen kålgård.
 

19 september

Nationaldagar

Den 19 september firas nationaldag i Saint Kitts och Nevis - Federation of Saint Christopher and Nevis som är självständig stat i Västindien i Nordamerika.

Temadagar

Världsdagen för aortadissektion infaller den 19 september. Aortadissektion är en ovanlig sjukdom med svårdiagnostiserat förlopp. Främsta faran är att kroppspulsådern sväller och utan snabb vård kan den brista.

Internationella piratdagen firas den 19 september. Dagen skapades den 19 september 2002 av John Baur och Mark Summers. Den internationella piratdagen firas med att man pratar som en pirat och om man vill klär ut sig till pirat.

Software Freedom Day uppmärksammas den 19 september. Syftet med dagen är främjandet av fri programvara och öppen källkod.

Messmörets dag firas den 19 september. Urspungligen kokades den vassle som blivit över vid osttillverkningen tills den blev brun och karamelliserad. År 1939 började företaget Fjällbrynt att tillverka messmör i Östersund.
 

20 september

Nationaldagar
  –

Temadagar

Bålens dag firas den 20 september med bålträning. Det finns övningar för alla kompetenser.
 

21 september

Nationaldagar

Den 21 september firas Armeniens nationaldag.

Belizes nationaldag firas den 21 september.

Maltas nationaldag infaller den 21 september.

Temadagar

*Internationella röd panda-dagen 2024 äger rum den 21 september. Den röda pandan lever i ett område i Himalayas bambuskogar. Internationella röd panda-dagen infaller tredje lördagen i september.

*Strandens dag 2024 firas den 21 september med städning av våra stränder. Dagen uppmärksammas den tredje lördagen i september. Dagen är initierad av idrottens miljöorganisation, Städa Sverige och Pantamera.

*4H-dagen firas den tredje lördagen i september, i år den 21 september. Mottot i 4H är “Lära genom att göra”. 4-H är ett globalt nätverk för ungdomsorganisationer. Organisationens namn kommer från de fyra H som inleder organisationens motto, "huvud, hjärta, hand, hälsa".

*Worldwide Spin in Public Day firas med offentliga spinnlektioner. Dagen firas den tredje lördagen i september.

Internationella fredsdagen uppmärksammas den 21 september varje år. Dagen är initierad av FN för att vädja till världens länder om 24 timmars eld upphör och icke-våld åtminstone en gång om året.

Internationella Alzheimerdagen uppmärksammas under september månad vanligen den 21 september. Syftet med dagen är att öka förståelsen för personer med alzheimer eller annan kognitiv hjärnsjukdom.

Världstacksamhetsdagen firas med tacksamhet och välvilja den 21 september. Firandet initierades år 1965 i Hawaii.

Minigolfdagen uppmärksammas den 21 september av alla minigolfare.
 

22 september

Nationaldagar

Mali firar nationaldag den 22 september.

Temadagar

Internationella bilfria dagen firas den 22 september varje år. Dagen började uppmärksammas för tjugo år sedan. Idén med dagen var att inte använda bilen under ett dygn. Genom detta sparas liv och miljö.

*Höstdagjämningen infaller 22 eller 23 september. I år det den 22 september.

*D-vitaminens dag uppmärksammas samma dag som höstdagjämningen infaller. Enligt Livsmedelsverket är vårt genomsnittsbehov beräknat till 7,5 mikrogram D-vitamin per dag.

Trappans dag uppmärksammas den 22 september. Dagen celebreras med 100 trappsteg. Dessa trappsteg upprepas därefter varje dag, under resten av livet. Nyttig motion i ett redskap som finns överallt.

Hobbitdagen firas den 22 september till minne av J.R.R. Tolkiens hobbitar Bilbo och hans yngre systerson Frodo. Båda figurerar som hjältar i äventyren Hobbiten och Härskarringen. Bilbo och Frodo delar födelsedagden 22 september. John Ronald Reuel Tolkien själv föddes den 3 januari 1892 och dog den 2 september 1973.
 

23 september

Nationaldagar

Saudiarabiens nationaldag firas den 23 september.

Temadagar

Enligt beslut av FN:s generalförsamling är den 23 september den internationella dagen för teckenspråk i den internationella veckan för döva. International Day of Sign Languages (IDSL). Valet av datum den 23 september relaterar till bildadet av världsförbundt för döva år 1951. Världsdagen för teckenspråk firas även 10 september.

*Hummerpremiären inträffar i vårt land den första måndagen efter den 20 september. Hummerfiske blir då lagligt från kl 07.00 på morgonen. Från och 1 december är hummerfiske förbjudet.

Bisexualitetens dag uppmärksammas alltid den 23 september varje år.

Nationella hjälpmedelsdagen infaller den 23 september. Dagen firades första gången år 2016 och initierades av Region Örebro län, med ett stort antal intresseorganisationer och föreningar som medverkade. Syftet med dagen var att öka kunskaperna om hjälpmedel.
 

24 september

Nationaldagar

Guinea-Bissau firar nationaldag den 24 september.

Temadagar

Skiljetecknets dag firas den 24 september. Dagen firas lämpligen med användandet av skiljetecken. Världen kryllar av mer eller mindre försmådda skiljetecken. Lyft fram dem! Låt dem få sitt välförtjänta utrymme i texten.
 

25 september

Nationaldagar
  –

Temadagar

*Skolmjölkens dag firas den 25 september 2024. Dagen som är en FN-dag uppmärksammas den sista onsdagen i september varje år. Syftet med skolmjölkens dag är att påminna allmänhet och politiker om skolmjölkens betydelse för goda matvanor.

Janssons-dagen firas den 25 september. Anledningen till firande är förstås den eminenta rätten Janssons frestelse. Janssons-dagen är initierad av Abba Seafood.
Det berättas många anekdoter om maträttens tillblivelse och ursprung. Alla kan vara mer eller mindre sanna och det finns många speciella varianter av rätten. Enligt en ofta citerad version var rättens upphovsman operasångaren Per Adolf Janzon (1844-1889). Han brukade servera rätten vid sina vickningar efter hans framträdanden.

Äpplets dag uppmärksammas den 25 september för att fokusera på våra svenska äpplen och sorter. Dagen är initierad av Riksförbundet Svensk Trädgård.

Internationella farmaceutdagen firas den 25 september. De legitimerade professioner som tillverkar och distribuerar läkemedel t.ex. apotekare och receptarier kallas farmaceuter.
 

26 september

Nationaldagar
  –

Temadagar

Den 26 september uppmärksammas Internationella dagen för eliminerandet av kärnvapen. Dagen är en FN-dag.

*Den 26 september firas Internationella sjöfartsdagen, World Maritime Day. Dagen är initierad av FN och IMO.

Astronomins dag och natt firas den 26 september. Astronomins dag och natt är ett årligt återkommande evenemang initierat 2012 av Svenska astronomiska sällskapet. Årets tema Jorden 2.0 - Finns det andra världar som liknar vår hemplanet?

Europeiska språkdagen uppmärksammas den 26 september! Syftet med dagen är enligt skolverket att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting viktigt, intressant och roligt.
 

27 september

Nationaldagar
  –

Temadagar

Den 27 september firas Världsturismdagen som är initierad av FN-organet UNWTO.

Den 27 september firas tjänstepensionens dag som ger tillfälle för aktörer i pensionsbranschen och arbetsgivare att uppmärksamma tjänstepensionenerna. Dagen firas för tionde året.
 

28 september

Nationaldagar
  –

Temadagar

Den 28 september uppmärksammas Internationella rabiesdagen som är initierad av WHO.

Neurodagen infaller den 28 september varje år. Syftet med Neurodagen är att uppmärksamma Neuroförbundets verksamhet de diagnoser och de frågor som ingår i förbundets verksamhetsområde.

Internationella dagen för universell tillgång till information firas den 28 september och är en FN dag initierad av UNESCO.
 

29 september

Nationaldagar

Den 29 september är det nordiska resandefolkets nationaldag.

Temadagar

Mickelsmäss. Ärkeängeln Mikael var mycket vördad i gamla tider. Hans dag inföll den 29 september. Mikaelidagen kallades för Mickelsmäss och var en av de viktigaste högtiderna och markerade övergången till vinterhalvåret.

Internationella hjärtdagen World Heart Day uppmärksammas den 29 september i hela världen. Dagen är instiftatad av World Heart Federation (WHF) som samarbetar med WHO. WHF har varit verksamma i 40 år och fokuserar på global samverkan gällande kardiovaskulära sjukdomar.

*De dövas dag uppmärksammas 2024 den 29 september. Dagen infaller den sista söndagen i september.

Den 29 september uppmärksammas återvinningens dag i landets kommuner. Syftet med dagen är att uppmärksamma miljövinsterna med återvinning och återbruk.

Internationella pussdagen firas den 29 september.
Det finns också en internationell kyssdag, instiftad av FN för att påminna om betydelsen av närhet och kärlek. Den 6 juli är det den internationella kyssdagen.

Alla soffpotatisars dag firas den 29 september på bästa sätt med vila på sofflocket.

Internationella kaffedagen uppmärksammas den 29 september. Dagen är initierad av SCAE Swedish Chapter.
 

30 september

Nationaldagar

Botswana firar nationaldag den 30 september.

Temadagar

Internationella Blasfemidagen - International Blasphemy Day uppmärksammas den 30 september. Syftet med dagen är att försvara yttrandefrihetenoch bevara rättigheterna att fritt kritisera religioner.

Internationella översättardagen firas varje år den 30 september på Hieronymusdagen. Dagen är initierad av FN. Hieronymus är översättarnas skyddshelgon.
 

* = Rörlig dag/vecka - årsdag som firas viss veckodag.

-----

» Se också backspegeln - händelser förr per månad.